BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bachnik Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Międzykulturowość w cyberprzestrzeni: nowe wzorce komunikacji
Cross-Culture in Cyberspace: New Communication Patterns
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2017, z. 153, s. 211-225, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie międzykulturowe, Relacje międzyludzkie, Komunikowanie w internecie
Intercultural communication, Interpersonal relations, Communication on the Internet
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Ml
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł porusza temat uwarunkowań kulturowych w Internecie w kontekście porozumiewania się. Zwraca uwagę na wybrane przejawy komunikacji i analizuje, w jakim stopniu zmiany w komunikacji międzyludzkiej mają charakter globalny i uniwersalny. Wskazuje na zacieranie się granic czasowo-przestrzennych, popularyzację takich form wymiany informacji, które angażują więcej zmysłów i de facto zastępują bezpośrednią rozmowę, przywiązywanie większej wagi do słowa pisanego, którego modyfikacje odnoszą się nie tylko do długości przekazywanych komunikatów ale i do sposobu wyrażania emocji oraz wartości. Wskazuje na przyrost ilości dostępnych informacji, co powoduje chaos informa cyjny, a także na różnice w percepcji i wartościowaniu pomiędzy pokoleniami. W oczywisty sposób te przemiany o charakterze społeczno-technologicznym zmieniają kontekst działania przedsiębiorstw, nakreślając zmienne w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym organizacji, które koniecznie trzeba wziąć pod uwagę, projektując systemy zarządzania zasobami ludzkimi i relacjami z interesariuszami.(abstrakt oryginalny)

The paper explores cultural background of Internet communication. It highlights selected reflec- tions of communication and examines to what extent changes in interpersonal communication are global and universal. It also points to the blurring of temporal and spatial boundaries, promoting the exchange of information, which engages morę senses and de facto substitutes a face-to-face conversation, taking bigger care of communication in writing, which has got modified not only when it comes to the length of messages but also as to how emotions and values are expressed. The increasing abundance of available information is stressed as it leads to information chaos; differences in perception and valuation among generations are also discussed. Obviously, these social and technological transformations have changed the business environment and introduced variables internal and external vis-a-vis an organisation, which must absolutely be considered when designing management systems for human resources and stakeholder relations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachnik K., Zarządzanie wiedzą w warunkach przełomowych technologii informacyjno-komunikacyjnych i towarzyszących im zjawisk społecznych, w: Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, red. B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011.
 2. Bachnik K., Skandynawskie uwarunkowania kulturowe w procesach zarządzania, Dilin, Warszawa 2010.
 3. Caron A., Caronia L., Moving Cultures. Mobile communication Communication in Everyday Life, McGill-Queeńs University Press, Kanada 2007.
 4. Chaffey D., Mobile marketing statistics compiltation, 2014, http://www.smartinsights . com/mobile-marketing/mobile-marketing-analytics/mobile-marketing-statistics/
 5. Computers, Phones and the Internet. Domesticating Information Technology, red. R. Kraut, M. Brynin, S. Kiesler, Oxford University Press, Nowy Jork, USA 2006.
 6. Dijk J. van, The NetWork Society. Social Aspects ofNew Media, Sagę Publications, Padstow 2006.
 7. Eniro Polska, Rynek podąża za trendem So Lo Mo czyli Social, Local, Mobile, 26.03.2013, http://www.telix.pl/artykul/rynek-podaza-za-trendem-so-lo-mo-czyli- social-local-mobile-3,5 3994.html
 8. Eurostat, Dane statystyczne dotyczące społeczeństwa informacyjnego - gospodarstwa domowe i osoby indywidualne, 10.02.2015, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-expla- ined/index.php/Information_society_statistics_-_households_and_individuals/pl
 9. Goggin G., Celi Phone Culture. Mobile Technology in Everyday Life, Routledge, Pad stow, Wielka Brytania 2006.
 10. Gwava, How Mach Data is Created on the Internet Each Day?, 8.09.2016, https:// www.gwava.com/blog/internet-data-created-daily
 11. Mansfield H., Social Media for Social Good. A How-To Gnide for Nonprofits, McGraw Hill, USA 2012.
 12. Newson A., Eloughton D., Patten J., Blogging and Other Social Media. Exploiting the Technology and Protecting the Enterprise, Gower Publishing, Bodmin, Zjednoczone Królestwo 2009.
 13. Piskorski M.J., McCall T., Mapa internetu społecznościowego, "Harvard Business Review Polska", nr 92, październik 2010.
 14. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, lipiec 2009.
 15. Richter F ., Americans use electronic media 11+ hours a day, 13.03.2015, https://www . statista.com/chart/1971/electronic-media-use/
 16. Strategia Rozwoju Kraju 2011-2020. Wstępny projekt z dnia 9 grudnia 2010, Mini sterstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa grudzień 2010.
 17. Tapscott D., Growing Up Digital. The Rise ofthe Net Generation, McGraw Hill, USA 1998.
 18. Thurlow C., Lengel L., Tomic A., Computer Mediated Communication. Social Interaction and the Internet, Sage Publications, UK 2004.
 19. Tschabitscher El., How Many Emails Are Sent Every Day, 25.10.2016, https://www . lifewire.com/how-many-emails-are-sent-every-day-1171210
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu