BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rymaniak Janusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Luz organizacyjny a marnotrawstwo w ujęciu dynamicznym: przykład portu morskiego
Organisational Slack and Waste in the Dynamic Approach: the Example of a Seaport
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 2, s. 28-37, wykr., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Luz organizacyjny, Porty morskie, Zarządzanie
Organizational slack, Seaports, Management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L14, L23, M11
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W artykule dokonano przeglądu kierunków dotychczasowych badań koncepcji luzu organizacyjnego (organisational slack). Zaproponowano założenia do prowadzenia badań w ujęciu dynamicznym, przyjmując za podstawę zasoby materialne, cykle miesięczne oraz cztery poziomy przedziałów oceny funkcjonowania (strata, marnotrawstwo, bufor oraz optimum). Przedmiotem badań jest port morski, którego specyfika polega na dwoistości funkcji zarządzania, jako samoistnego podmiotu gospodarczego oraz bazy i składnika klastra zintegrowanego funkcjonalnie i przestrzennie. Propozycję zweryfikowano na przykładzie mierników reprezentantów portu morskiego - klastra średniej wielkości. Zaprezentowane badania stanowią dalszy krok do tworzenia modeli dynamicznych sprawności zarządzania, opartych na podejściu zasobowym (Resourced Based-View). Artykuł ma charakter metodologiczny z weryfikacją propozycji dokonaną metodą studium przypadku. (abstrakt oryginalny)

This article reviews the directions of academic studies completed to date on the concept of organisational slack. Assumptions were proposed to carry out studies in a dynamic approach, based on material resources, monthly cycles, and four levels of intervals of the functioning assessment (loss, waste, buffer, and optimum). The object of the study is a seaport; its specific nature consists in duality of the management function: as a self-contained business entity as well as a base and a constituent of a cluster that is integrated both functionally and spatially. The proposal was verified using the example of metrics representative for a seaport - a medium-sized cluster. The presented studies are a further step to create dynamic models of management efficiency applying the resource-based view. This is a methodical article where the proposals are verified by means of the case study method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiecki K. (1909), Metoda wykreślna organizowania pracy zbiorowej w walcowniach, reprint, (w:) Adamiecki K. (1985), O nauce organizacji. Wybór pism, TNOiK, PWE, Warszawa.
 2. Baloc R.A., Sha N., Panhwar K.N. (2014), The relationship of slack resources with subjective wellbeing at work: empirical study of sugar mills from Pakistan, "International Strategic Management review", No. 2.
 3. Chiu Y-Ch., Liaw Y.-Ch. (2009), Organizational slack: is more or less better?, "Journal of Organizational Change Management", Vol. 22, No. 3.
 4. Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A. (2014), Luz organizacyjny a innowacyjność organizacji, "Marketing i Rynek", nr 5 (CD).
 5. Dolmans S., Burg van E., Reymen I.,Romme G. ((2014), Dynamics of Resource Slack and Constraints: Resource Positions in Action, "Organization Studies", Vol. 35, Iss. 4.
 6. Gabryś B.J. , Bratnicki M. (2015), Luz organizacyjny jako potencjał odnowy organizacyjnej, "Management Forum", Vol. 3, No. 1
 7. George G. (2005), Slack Resources and the Performance of Privately Held Firm, "Academy of Management Journal", Vol. 48, Iss. 4.
 8. Gong Y., Shi Y. (2007), Organizational Slack Resources and Their Effects on Innovation and Performance of Firms: A Propositional Framework, 2007 International Conference on Management Science and Engineering, 20-22 August, Harbin, China.
 9. Haralambides H.E. (2015), Competition, excess capacity, and the pricing of port infrastructure, (in:) Haralambides H.E. (Ed.), Port management, Palgrave Readers in Economics. Palgrave Macmillan, UK.
 10. Krcal H.Ch. (2009), Das Management des (un)erwünschten Ressourcen- überschusses. Teil I. Funktionen, Zustände und Entstehung des organizational slack, "Discussion Paper Series", No. 482, University of Heidelberg, Heidelberg.
 11. Lozano-Platonoff A. (2009), Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 12. Marlin D. (2014), Industry Influences On Organizational Slack, "Journal of Business & Economics Research", Vol. 12, No 1.
 13. Mellahi K., Wilkinson A., (2010), A study of the association between level of slack reduction following downsizing and innovation output, "Journal of Management Studies", Vol. 47, Issue:3.
 14. Richtnér A., Åhlström P. (2006), Influences on organisational slack in new product development projects, "International Journal of Innovation Management", Vol. 10, No. 4.
 15. Rymaniak J. (2013), Segmentacja modułowa procesów w organizacji - model teoretyczny i wymiary ekonomiczne, (w:) Boguszewicz-Kreft M., Rozkwitalska M., Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", Tom 22, WSB w Gdańsku, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 16. Rymaniak J. (2014), Capability, Profit or Waste? Organizational- Economic Dilemmas Criteria for Measuring the Effectiveness of Enterprise, (w:) Trzcieliński S., Karwowski W. (Eds.), Advances in the Ergonomics in Manufacturing: Managing the Enterprise of the Future, AHFE Conference@Jagiellonian University, Kraków
 17. Rymaniak J. (2016), The Dimensions of Seaports Management in a static systemic approach: The Case study of Poland, (w:) H. Schlick, S. Trzcieliński (Eds.), Advances in the Ergonomics in Manufacturing: Managing the Enterprise of the Future, Springer International, Switzerland.
 18. Taylor F.W. (1926), Zarządzanie warsztatem wytwórczym (Shop management), Księgarnia Wł. Wilak, Poznań.
 19. Vanacker T., Collewaert V., Paeleman I. (2013), The Relationship between Slack Resources and the Performance of Entrepreneurial Firms: The Role of Venture Capital and Angel Investors, "Journal of Management Studies", Vol. 50, Iss. 6.
 20. Voss G.B., Sirdeshmukh D., Voss Z.G. (2008), The effects of slack resources and environmental threat on product exploration and exploitation, "Academy of Management Journal", Vol. 51, No. 1.
 21. Wang H., Choi J., Wan G., Dong J.O. (2016), Slack Resources and the Rent-Generating Potential of Firm-Specific Knowledge, "Journal of Management", Vol. 42, No. 2.
 22. Zhong H. (2011), The Relationship between Slack Resources and Performance: An Empirical Study from China, "I.J.Modern Education and Computer Science", No. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu