BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sołtyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych
Internal Audit Consulting Services in Local Government According to Surveys
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 1, s. 43-53, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcja doradcza audytu wewnętrznego
Słowa kluczowe
Audyt wewnętrzny, Doradztwo, Samorząd terytorialny, Ryzyko, Badania ankietowe
Internal audit, Consultancy, Local government, Risk, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Zasadniczym celem artykułu jest prezentacja wybranych wyników badań własnych, którymi była ocena realizacji usług doradczych audytu wewnętrznego na płaszczyźnie samorządu terytorialnego. Metodologia badania - Analizę materiału empirycznego przeprowadzono na podstawie kwestionariusza ankiety. W przygotowaniu wyników badań pomocne okazały się także studia literaturowe. Dodatkowo przeprowadzono również analizę regulacji prawnych, a także wytycznych profesjonalnej praktyki zawodowej ogłoszonych w drodze komunikatu. Wynik - Prezentowane wyniki badań są kontynuacją wcześniejszych analiz dotyczących skuteczności i efektywności kontroli zarządczej, w tym audytu wewnętrznego. Uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę do dalszych dyskusji nad modelem audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Oryginalność/wartość - W artykule sformułowano hipotezę, zgodnie z którą współczesny audyt wewnętrzny poprzez świadczenie na rzecz kierownictwa jednostki usług doradczych, staje się jednym z fundamentalnych instrumentów wspomagających proces zarządzania.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The main aim of the article is to present selected results of own research on the implementation of internal audit advisory services in local government units. Design/methodology/approach - The empirical data was analyzed on the basis of the questionnaire survey. Literature studies have also helped in the preparation of research results, as well as an analysis of legal regulations and communications. Findings - The presented results are a continuation of previous analyzes on the effectiveness and effectiveness of management control and internal audit. The results obtained may provide the basis for further discussions on the internal audit model in the public finance sector. Originality/value - The paper hypothesizes that contemporary internal auditing by providing the management unit with consulting services becomes one of the permanent instruments supporting the management process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Filipiak, B., Dylewski, M., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2011). Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Municipium.
  2. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Rozw. i Fin. poz. 28).
  3. Komunikat Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 15).
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. poz. 1480).
  5. Winiarska, K. (2007). Audyt wewnętrzny w 2007 roku. Standardy międzynarodowe - Regulacje krajowe. Warszawa: Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu