BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winiarska Kazimiera (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Funkcja doradcza na tle aktualnych i perspektywicznych celów audytu wewnętrznego
Advisory Function on the Background of Current and Prospective Objectives of the Internal Audit
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 1, s. 55-64, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcja doradcza audytu wewnętrznego
Słowa kluczowe
Audyt wewnętrzny, System doradczy, Teoria rachunkowości
Internal audit, Advisory system, Accounting theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest ocena realizacji funkcji doradczej w zadaniach audytu wewnętrznego. Metodologia badania - Wykorzystano wyniki badań ankietowych instytutów audytu wewnętrznego i firmy audytorskiej. Wynik - Według przeprowadzonych badań naukowych w zadaniach audytowych ankietowani wymieniają czynności doradcze dla kierownictwa jednostek. Oryginalność/wartość - Dzięki publikacjom zagranicznym uzyskano informacje o rankingu czynności audytowych. Zagraniczni audytorzy korzystają z kontaktów w ramach instytutów audytu wewnętrznego oraz większych możliwości finansowych przy badaniach ankietowych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to evaluate the performance of the advisory function in internal audit tasks. Design/methodology/approach - Used survey institutes of internal audit and the audit firm. Findings - According to the audit work conducted in the audit tasks, the respondents indicate advisory activities for the management of the units. Originality/value - Thanks to foreign publications, information on the ranking of audit activities was obtained. Foreign auditors use contacts within internal audit institutes and benefit from greater financial capacity in surveys.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Alkafaji, Y., Hussain, S., Khallaf, A., Meldalawieh, M.A. (2010). Characteristics of an Internal Audit Activity. Report I, Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, FL.
  2. Allegrini, M., D'Onza, G., Melville, R., Sarens, G., Selim, G.M. (2011). What's Next for Internal Auditing? Report IV, Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, FL.
  3. Audyt wewnętrzny w polskich spółkach. Wyniki badania - edycja 2013, Grant Thornton.
  4. Burnaby, P.A., Hass, S. (2009). A Summary of the Global Common Body of Knowledge 2006 (CBook). Study in Internal Aauditing, Managerial Auditing Journal, 24 (9).
  5. Eulerich, M. (2014). Aktuelle Ziele und Zukunftsperspektiven der Interne Revision. Zeitschrift für Interne Revision, 5.
  6. Winiarska, K. (2017). Audyt wewnętrzny. Teoria i zastosowanie. Warszawa: Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu