BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozak Sylwester (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
The Role and Importance of the Small Business Sector in the Economic Development of the Mazowieckie Province
Rola i znaczenie sektora małych przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym województwa mazowieckiego
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (41), 2017, nr 114, s. 61-70, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój regionalny, Rozwój gospodarczy, Nakłady inwestycyjne
Small business, Regional development, Economic development, Capital expenditure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wpływu sektora małych przedsiębiorstw na rozwój regionalny na przykładzie województwa mazowieckiego. Badania potwierdzają, że wzrost liczby działających i nowo zarejestrowanych małych przedsiębiorstw pozytywnie przyczynia się do rozwoju gospodarczego każdego powiatu, mierzonego produkcją sprzedaną na jednego mieszkańca i całkowitą produkcją sprzedaną, wytworzoną przez działające w nim przedsiębiorstwa, jak również na liczbę ich pracowników. Ponadto stwierdzono, że wzrost nakładów inwestycyjnych i PKB województwa mają pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy powiatów. Badania oparte są na danych pochodzących z Banku Danych Lokalnych GUS i dotyczą wszystkich powiatów województwa (z wyjątkiem Warszawy) w latach 2003-2014.(abstrakt oryginalny)

The goal of the study is the examination of the impact of the small business sector on the local economic growth in the Mazowieckie Province. The research proves that the increase in the numbers of operating and newly registered small enterprises contributes positively to the county economic development measured with the total value and the per capita value of traded production generated by locally operating enterprises, as well as the number of their employees. Additionally the increase in realized capital expenditures and the province GDP positively impact the county's economic development. The study is based on data from the Local Data Bank of GUS and covers all counties (excluding the capital city of Warsaw) in the province during the period 2003-2014.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arent A., Bojar M., Duarte N., Diniz F., 2013, The role of SMEs in sustainable regional development and local business integration: The case of Lublin region (Poland), https://ideas.repec.org/p/wiw/wiwrsa/ersa15p611.html.
 2. Audretsch D.B., Keilbach M., Entrepreneurship Capital and regional Growth, "The Annals of Regional Science" 2005, vol. 39(3), p. 457-469.
 3. Audretsch D., Fritsch M., Growth Regimes over Time and Space, "Regional Studies" 2002, vol. 36(2), p. 113-124.
 4. Baumol M., Entrepreneurship in Economic Growth, "American Economic Review" 1968, vol. 58(2), p. 64-71.
 5. Callejon M., Segarra A., Business Dynamics and Efficiency in Industries and Regions: The Case of Spain, "Small Business Economics" 1999, vol. 13(4), p. 253-271.
 6. Cravo T.A., Becker B., Gourlay A., Regional Growth and SMEs in Brazil: A Spatial Panel Approach, "Regional Studies" 2015, vol. 49(12), p. 1995-2016.
 7. Foelster S., Do Entrepreneurship Create Jobs?, "Small Business Economics" 2000, vol. 14(2), p. 137-148.
 8. Hart M., Hanvey E., Job Generation and New Small Firms: Some Evidence from the late 1980s, "Small Business Economics" 1995, vol. 7(2), p. 97-109.
 9. Holtz-Eakin D., Kao Ch., Entrepreneurship and Economic Growth: The Proof is in Productivity, Maxwell School - Center for Policy Research, Working Paper no. 50, 2003.
 10. Lepojevic V., Ivanovic Djukic M., Mladenovic J., Entrepreneurship and economic development: a comparative analysis of developed and developing countries, "Facta Universitatis. Series: Economics and Organization" - University of Nis 2016, vol. 13(1), p. 17-29.
 11. Mueller P., Exploiting Entrepreneurial Opportunities: The Impact of Entrepreneurship on Growth, "Small Business Economics" 2007, vol. 28(4), p. 355-362.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1605
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu