BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paluch Agata (Politechnika Warszawska), Kurovs Jevgenijs (Riga International School of Economics and Business Administration)
Tytuł
Zarządzanie dochodem osobistym gospodarstw domowych
Management of Personal Income Households
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (41), 2017, nr 114, s. 87-95, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Budżet gospodarstwa domowego, Oszczędności gospodarstw domowych, Finanse osobiste, Inwestycje
Budgets of households, Household savings, Personal finance, Investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsza publikacja przedstawia rolę, jaką odgrywa edukacja ekonomiczna w zarządzaniu dochodem osobistym gospodarstw domowych. W pracy przedstawiono istotę gromadzenia oszczędności przez poszczególnych członków gospodarstw domowych oraz ich inwestowania w odpowiednie instrumenty finansowe. Zaprezentowano także trendy związane ze świadomością finansową Polaków oraz dane empiryczne z 2015 roku dotyczące sytuacji gospodarstw domowych. Opracowanie przedstawia główne pojęcia związane z finansami gospodarstw domowych. Wskazano także na potrzebę edukacji finansowej już od pierwszych lat nauki szkolnej.(abstrakt oryginalny)

The present publication presents the role of economic education in management of personal income households. The paper goes into the importance of savings accumulation done by individuals in a household and investing in financial instruments. It also presents the tendencies of Polish people when it comes to financial awareness and empirical data concerning households in 2015. The study presents the main concepts related to finances in households. It also points out the need for financial education at an early stage of the school system.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżety gospodarstw domowych w 2015 roku, GUS, Warszawa 2016.
 2. Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2005.
 3. Fesnak A., Grasz swoimi pieniędzmi, czy pieniądze grają tobą, Poltex, Warszawa 2015.
 4. Financial Capability: the Government's long-term approach, HM Treasury, January 2007.
 5. Kahneman D., International Differences in Well-Being, Series in Positive Psychology, Oxford University Press, New York 2010.
 6. Kast F.E., Rosenzweig J.E., Organization and Management. A System and Contigency Approach, McGraw-Hill, New York 1979.
 7. Kiyosaki R., Rich Dad Poor Dad, Plata Publishing, Scottsdale 2011.
 8. Milic-Czerniak R., Finanse osobiste, Difin, Warszawa 2016.
 9. Postawy Polaków wobec oszczędzania, Raport Fundacji Kronenberga przy City Handlowy, TNS Polska, wrzesień 2015.
 10. Stalończyk I., Zarządzanie finansami gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie" 2015, nr 18.
 11. Światowy G., Gospodarstwo domowe jako kreator przemian społecznych i gospodarczych, "Konsumpcja i Rozwój" 2012, nr 2.
 12. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. 2016, poz. 174, z późn. zm.
 13. Waliszewki K., Planowanie finansów osobistych z udziałem doradców finansowych - znaczenie dla gospodarstw domowych i gospodarki, "Problemy Zarządzania" nr 4(48), Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1608
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu