BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawer-Bernat Jadwiga (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Przebieg realizacji czynności audytowych w jednostkach administracji rządowej
The Course of the Audit Tasks in Units of Government
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 1, s. 121-128, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcja doradcza audytu wewnętrznego
Słowa kluczowe
Audyt wewnętrzny, Administracja publiczna, Sektor finansów publicznych
Internal audit, Public administration, Public finance sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Przedstawienie przebiegu realizacji czynności audytowych w jednostkach sektora administracji rządowej. Metodologia badania - Analiza regulacji prawnych, literatury oraz opracowań Ministerstwa Finansów w zakresie oceny funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Wynik - Zestawienie informacji na temat realizacji zadań audytowych w jednostkach administracji rządowej w latach 2011-2015. Oryginalność/wartość - Zwrócenie uwagi na aspekt doskonalenia pomiaru efektowności czynności doradczych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - To present the process of implementation of the audit activities in units of Government. Design/methodology/approach - Analysis of a law regulation, literature and studies of the Ministry of Finance to assess the functioning of the internal audit units of the public finance sector. Findings - A compilation of information on implementation of audit tasks in units of Government in the years 2011-2015. Originality/value - To draw attention to the aspect of the improvement of the measurement of the efficiency of advisory activities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowska, K. (2008). Audyt wewnętrzny w jednostkach rządowych sektora finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 512. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 12, 75-83.
 2. Czerwiński, K. (2004). Audyt wewnętrzny. Warszawa: InfoAudit.
 3. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych (2012). Benchmarking audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Raport na podstawie danych za 2011 rok. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/ document_library/get_file?uuid=17e21728-3fd1-4714-9322-e8c018440b95&groupId=764034 (29.05.2017).
 4. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych (2012a). Prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych przez usługodawcę. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get _file? uuid=ea72085d-3c36-451a-a982-a08eb95e80b4&groupId=764034 (3.06.2017).
 5. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych (2013). Benchmarking audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Raport na podstawie danych za 2012 rok. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/ document_library/get_file?uuid=edbd119f-6172-451b-9618-bd822fb3e59b&groupId=764034 (29.05.2017).
 6. Departament Polityki Wydatkowej (2015). Benchmarking audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Raport na podstawie danych za 2014 rok. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/docu-ment_library/ get_file?uuid=d9db1fde-e797-44ae-a100-566db3264ce3&groupId=764034 (29.05.2017).
 7. Departament Polityki Wydatkowej (2015a). Ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w roku 2014. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uu id=80d4d6f3-b741-45d1-94b1-1e207eb38cae&groupId=764034 (3.06.2017).
 8. Departament Polityki Wydatkowej (2016). Benchmarking audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Raport na podstawie danych za 2015 rok. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/ document_library/ get_file?uuid=2eb555cb-0e76-4ace-a366-08648ab34a72&groupId=764034 (29.05.2017).
 9. Departament polityki Wydatkowej (2016a). Ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w roku 2015. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uu id=6089f063-22fd-41df-a06e-9d03add0c572&group Id=764034 (3.06.2017).
 10. Kabalski, P., Grzesiak, L. (2017). Funkcja audytu wewnętrznego w opinii polskich audytorów. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 91 (147), 9-20. DOI: 10.5604/01.3001.0009.8022.
 11. Kaczmarczyk, A., Kaczmarczyk, J. (2012). Audyt efektywności w jednostkach sektora finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, 3 (165), 358-365.
 12. Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Rozw. i Fin. poz. 28).
 13. Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego 2012, Tłum. IIA - Polska, Warszawa.
 14. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 112, poz. 763).
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. poz. 1480).
 16. Saunders, E.J. (2002). Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach. Częstochowa: Edukator.
 17. Szymańska, H. (2012). Ogólne zagadnienia audytu wewnętrznego. W: T. Kiziukiewicz (red.), Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych (s. 13-39). Warszawa: Difin.
 18. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2001, nr 88 poz. 148 z późn. zm.).
 19. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu