BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flisikowski Karol (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Próba uogólnionej oceny efektywności wybranych rynków pracy
Evaluating the Generalized Effectiveness of Selected Labor Markets
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 51, s. 244-257, rys., bibliogr. 32 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Efektywność rynku, Mobilność siły roboczej, Zatrudnienie
Labour market, Market effectiveness, Labour force mobility, Employment
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J61, J21
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest pilotażowa próba dokonania uzupełnienia oceny efektywności rynków pracy wynikami uprzednio przeprowadzonej analizy mobilności międzysektorowej płac oraz zatrudnienia. Ocena mobilności międzysektorowej przeprowadzona zostanie dwutorowo: z jednej strony za pomocą uzupełnienia jej o zobrazowanie reakcji rynków na międzysektorowe przesunięcia zatrudnienia, a z drugiej z użyciem ocen zagregowanej zmiany zróżnicowania sektorowych płac (mobilność płacowa). Dla każdego z wybranych do próby rynku pracy dokonano estymacji macierzy prawdopodobieństw przejścia za pomocą procesów Markowa (osobno dla struktury płac oraz zatrudnienia w ujęciu sektorowym). Następnie dla każdej z macierzy obliczono swoisty wskaźnik mobilności. Zdaniem autora iloraz indeksu mobilności zatrudnienia i płac może oznaczać charakterystyczną dla rynku pracy elastyczność, tj. zdolność do autoadaptacji zmian na nim zachodzących. Tego rodzaju miernik może być także włączany do budowy syntetycznych wskaźników oceniających efektywność rynków pracy. Analizy empiryczne przeprowadzono na pilotażowej próbie 20 wybranych krajów z grupy OECD. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyze and evaluate the efficiency of chosen labor markets using additional dimension of the previously conducted analysis of the intersectoral mobility of wages and employment. Analysis of the intersectoral mobility will be carried out in two ways: on the one hand, by supplementing it with the market reaction to intersectoral employment's change, and on the other with the use of aggregate changes in sectoral differentiation of wages (wage mobility). For each of the sampled labor market the estimation of the transition matrix will be performed (separately for the structure of wages and employment by sector). Then, for each specific matrix the index of mobility will be calculated. According to the author's opinion the ratio of index of labor and wage mobility may additionally evaluate the labor market flexibility (its ability to autoadaptation to changes). This type of meter can also be incorporated into the construction of synthetic indicators of the efficiency of labor markets. Empirical analysis were carried out on a pilot sample of 20 selected OECD countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abraham K.G., Katz L.F., 1986, Cyclical unemployment: Sectoral shifts or aggregate disturbances?, "Journal of Political Economy", No. 94(3), s. 507-522, http://dx.doi.org/10.1086/261387.
 2. Aghion P., Blanchard O., 1994, Growth, inequality and globalization: theory, history and policy, Cambridge University Press, http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511599064.
 3. Altonji J.G., Ham J.C., 1990, Variation in Employment Growth in Canada: The Role of External, National, Regional, and Industrial Factors, "Journal of Labor Economics", nr 8(1), s. 198-236, http://dx.doi.org/10.1086/298250.
 4. Anderson T.W., Goodman L.A., 1957, Statistical inference about Markov chains, "Annals of Mathematical Statistics", No. 28(1), s. 89-110, http://dx.doi.org/10.1214/aoms/1177707039.
 5. Bartholomew D.J., 1982, Stochastic models for social processes, Wiley, New York.
 6. Bartholomew D.J., 1996, The statistical approach to social measurement, Academic Press, New York.
 7. Basile R., 2010, Intra-distribution dynamics of regional per-capita income in Europe: evidence from alternative conditional density estimators, "Statistica", No. 70(1), s. 3-22, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.931106.
 8. Brainard S., Cutler D., 1993, Sectoral Shifts and Cyclical Unemployment Reconsidered, "Quarterly Journal of Economics", No. 108, s. 219-244, http://dx.doi.org/ 10.2307/2118501.
 9. Briguglio L., Cordina G., Farrugia N., Vella S. 2006, Conceptualising and Measuring Economic Resilience [w:] L. Briguglio, G. Cordina, E.J. Kisanga, Building the Economic Resilience of Small States, Malta: Islands and Small States Institute, and London: Commonwealth Secretariat.
 10. Burgess S., Mawson D., 2003, Aggregate Growth and the Efficiency of Labour Reallocation, CEP Discussion Papers, CEPDP 0580.
 11. Chan W., 1996, Intersectoral Mobility and Short-Run Labor Market Adjustments, "Journal of Labor Economics", University of Chicago Press, University of Chicago Press, nr 14(3), s. 454-471, http://dx.doi.org/10.1086/209818.
 12. Cordina G., 2008, Economic Resilience and Market Efficiency in Small States [w:] Briguglio L., Cordina G., Farrugia N., Vigilance C., Small States and the Pillars of Economic Resilience, Malta: Islands and Small States Institute, and London: Commonwealth Secretariat.
 13. Garonna P., 2000, Intersectoral labour reallocations and unemployment in Italy, "Labour economics", No. 7(6), s. 711-728, http://dx.doi.org/10.1016/S0927-5371(00)00018-X.
 14. Hopenhayn, H., Rogerson, R., 1993, Job Turnover and Policy Evaluation: A General Equilibrium Analysis, "Journal of Political Economy", No. 101(5), s. 915-938, http://dx.doi.org/10.1086/261909.
 15. Jones T., 2005, Estimating Markov transition matrices using proportions data: an application to credit risk, IMF Working Paper, No. 219, http://dx.doi.org/10.5089/9781451862386.001.
 16. Kalbfleisch J.D., Lawless J.F., 1984, Least-squares estimation of transition probabilities from aggregate data, "Canadian Journal of Statistics", No. 12(3), s. 169-82, http://dx.doi.org/10.2307/3314745.
 17. Kalbfleisch J.D., Lawless J.F., Vollmer W.M., 1983, Estimation in Markov models from aggregate data, "Biometrics", No. 39, s. 907-919, http://dx.doi.org/10.2307/2531326.
 18. Krugman P., 1994, Europe Jobless, America Penniless?, "Foreign Policy", No. 95, s. 19-34, http://dx.doi.org/10.2307/1149421.
 19. Lee T.C., Judge G.G., Zellner A., 1970, Estimating the parameters of the Markov probability model from aggregate time series data, North Holland, Amsterdam.
 20. Levy D., 2007, Price Rigidity and Flexibility: Recent Theoretical Developments, MPRA Paper, nr 2761, http://dx.doi.org/10.1002/mde.1331.
 21. Loungani P., Rogerson R., 1989, Cyclical Fluctuations and Sectoral Reallocation: Evidence from the PSID, "Journal of Monetary Economics", No. 23(2), s. 259-273, http://dx.doi.org/10.1016/0304-3932(89)90051-2.
 22. MacRae E., 1977, Estimation of time-varying Markov processes with aggregate data, "Econometrica", No. 45, s. 183-98, http://dx.doi.org/10.2307/1913295.
 23. Markov A.A., 1906, Rasprostranenie zakona bol'shih chisel na velichiny, zavisyaschie drug ot druga, Izvestiya Fiziko-matematicheskogo obschestva pri Kazanskom universitete, No. 2(15), s. 135-156.
 24. Melody W.H., 2002, The Triumph and Tragedy of Human Capital: Foundation Resource for the Global Knowledge Economy, Delft: TU Delft.
 25. Mortensen D., Pissarides C., 1994, Job Creation and Job Destruction in the Theory of Unemployment, "Review of Economic Studies", No. 61, s. 397-415, http://dx.doi.org/10.2307/2297896.
 26. Murphy K.M., 1990, Empirical Age - Earnings Profiles, "Journal of Labor Economics", No. 8, s. 202-229, http://dx.doi.org/10.1086/298220.
 27. Mussida C., Pastore F., 2012, Is There a Southern-Sclerosis? Worker Reallocation and Regional Unemployment in Italy, IZA Discussion Papers 6954, Institute for the Study of Labor.
 28. Palley T.I., 1992, Sectoral Shifts and Cyclical Unemployment: A Reconsideration, "Economic Inquiry", No. 30, s. 117-133.
 29. Pissaridies C.A., 1997, The Need for Labour-Market Flexibility in European Economic and Monetary Union, "Swedish Economic Policy Review", No. 4, s. 513-546.
 30. Prais S.J., 1955, Measuring Social Mobility, "Journal of the Royal Statistical Society", No. 118, s. 56-66, http://dx.doi.org/10.2307/2342522.
 31. Shorrocks A., 1978, The Measurement of Mobility, "Econometrica", No. 46, s. 1013-1024, http://dx.doi.org/10.2307/1911433.
 32. Woodford M.D., 2002, Financial Market Efficiency and the Effectiveness of Monetary Policy, "Economic Policy Review", No. 8(1), s. 85-94.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.3.20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu