BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kształtowanie inteligencji generacyjnej jako behawioralnej dźwigni wartości organizacji XXI wieku
Shaping of Generational Intelligence as a Behavioural Lever of the 21st Century Organisation Value
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 322, s. 89-101, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Relacje międzypokoleniowe, Pokolenie X, Pokolenie Y, Inteligencja emocjonalna, Wycena kapitału społecznego, Kapitał ludzki
Intergenerational relations, Generation X, Generation Y, Emotional intelligence, Valuation of social capital, Human capital
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J24
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu scharakteryzowano przesłanki wyróżniania i definicję inteligencji generacyjnej, starając się przy tym pokazać jej relacje do innych rodzajów inteligencji. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych w 2016 r. badań empirycznych na temat stereotypizacji jako bariery budowania inteligencji generacyjnej. Objaśniono, dlaczego inteligencję generacyjną można traktować jako behawioralną dźwignię wartości organizacji XXI w. Zidentyfikowano ponadto możliwy sposób wyceny tej zmiennej w ramach diagnozy wartości kapitału ludzkiego na poziomie indywiduum, zespołu oraz całej organizacji.(abstrakt oryginalny)

The study presents the premises of determining and the definition of generational intelligence, while making an attempt to indicate its relation to other types of intelligence. It gives the results of empirical research conducted in 2016 concerning stereotypisation as a barrier for using generational intelligence. It explains why generational intelligence may be treated like a behavioural lever of the 21st century organisation value. It also identifies a possible way of valuating the variable as part of a diagnosis of human capital value on the level of an individual, team or the whole organisation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biggs S., Lowenstein A. (2011), Generational Intelligence. A Critical Approach to Age Relations, Routledge, London and New York.
 2. Gardner H. (2009), Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii ipraktyce, MT Biznes, Warszawa.
 3. Golińska L. (2012), Temperament i osobowość - źródła indywidualnej niepowtarzalności [w:] E. Bielawska-Batorowicz (red.), Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Klaffke M. (2014), Erfolgsfaktor Generationen-Management - Handlungsansätze für das Personalmanagement [w:] Generationen-Management. Konzepte, Instrumente, Good-Practise-Ansätze, Hrsg.: M. Klaffke, Springer Gabler, Wiesbaden.
 5. Kyriacou C.P. (2001), Dziedziczność i genetyka behawioralna [w:] D. Komble, A.M. Coleman (red.), Biologiczne mechanizmy zachowań, Zysk i S-ka, Poznań.
 6. Moczydłowska J.M. (2016), Zarządzanie relacjami międzypokoleniowymi jako cecha przedsiębiorstw inteligentnych [w:] C. Suszyński, G. Leśniak-Łebkowska (red.), Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 7. Nęcka E. (2000), Pobudzenie intelektu. Zarys formalnej teorii inteligencji, Universitas, Kraków.
 8. Nęcki Z. (1996), Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Antykwa, Kraków.
 9. Polowczyk J. (2012), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 10. Strelau J. (2015), Różnice indywidualne. Historia - determinanty - zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar/Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa.
 11. Warwas I. (2016), Zarządzanie generacjami na wewnętrznym rynku pracy [w:] I. Warwas, A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. Wegge J., et. al. (2008), Eine aktuelle Bilanz der Vor- und Nachteile altergemischter Teamarbeit, "Zeitschrift fuer Wirtschaftspsychologie", nr 10.
 13. Wells J.R. (2014), Inteligencja strategiczna. Jak stworzyć mądrą firmę, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu