BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrobocińska Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Łukiewska Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Nosalski Zbigniew (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Źródła informacji i inicjatorzy w działalności innowacyjnej w gospodarstwach rolniczych
Sources of Information and Initiatives in Innovative Activities in Agricultural Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, t. 104, z. 2, s. 98-106, tab., bibliogr. 22 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Innowacyjność, Informacja
Arable farm, Innovative character, Information
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu określono najważniejsze źródła informacji o innowacjach oraz inicjatorów działalności innowacyjnej w gospodarstwach rolniczych wykorzystujących w działalności aktywa pochodzące z ZWRSP . Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że inicjatorami działań innowacyjnych byli przede wszystkim właściciele gospodarstw rolniczych. Najczęściej wskazywanymi źródłami informacji o innowacjach byli pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego, Internet, a także kursy i szkolenia. (abstrakt oryginalny)

The study identified the most important sources of information on innovations and the initiators of innovative activity in agricultural holdings using assets from the ZWRSP. The results of the conducted research indicate that the initiators of innovative activities were most often owners of agricultural farms. The most popular sources of information on innovations were agricultural advisory, Internet, courses and training. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badowska Sylwia, 2012: Źródła i inspiracje wprowadzenia innowacji produktowych, "Zarządzanie i Finanse", R. 10, nr 2, cz. 2, s. 5-23.
 2. Czyż-Gwiazda Ewa, 2009: Kreatywność pracowników stymulatorem wzrostu efektywności organizacji, [w] Kreatywność pracowników stymulatorem wzrostu efektywności organizacji, red. Elżbieta Skrzypek, UMCS , Lublin, s. 371-372.
 3. Janasz Władysław, Katarzyna Kozioł, 2007: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE , Warszawa, s. 19-33.
 4. Jeznach Maria, Agnieszka Tul-Krzyszczuk, Jerzy Gębski, Małgorzata Kosicka-Gębska, Krystyna Gutkowska, 2016: Strategie działania a bariery rozwoju i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu mięsnego i mleczarskiego. 2016. "Roczniki Naukowe Ekonomii i Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", t. 103, z. 4, s. 58-69.
 5. Kałuża Halina, Agnieszka Ginter, 2014: Innowacje w gospodarstwach rolniczych młodych rolników. Agrobiznes. Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 361, s. 89-99.
 6. Kałuża Halina, Monika Rytel, 2010: Innowacyjność w świetle studium przypadku gospodarstw rolniczych z gminy Mokobody, "Roczniki Naukowe SER iA", t. XII , z. 5, s. 68-69.
 7. Limański Andrzej, 2011: Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 23, s. 135-147, https://www.ur.edu.pl/file/15843/012.pdf, dostęp: 29.05.17.
 8. Matusiak Krzysztof B., Małgorzata Matusiak, Paweł Głodek, 2005: Potencjał i kierunki rozwoju centrów transferu technologii, [w] Ośrodki innowacji w Polsce. Analiza krajowych instytucji wspierających innowacyjność i transfer technologii, red. K.B. Matusiak, PARP , SOOIPP , Warszawa - Poznań, s. 135-156.
 9. Maziarz Czesław, 1977: Andragogika rolnicza, PWN , Warszawa, s. 165.
 10. Mądra Joanna 2013: Bariery innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP, [w] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. Ryszard Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 199-208.
 11. Michałowski Kazimierz, Eugeniusz Wiśniewski, 2008: Innowacyjne produkty rolnicze w rejonie północno- wschodniej Polski, [w] Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu, red. M. Adamowicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 23.
 12. Nieć Melania, 2011: Bariery wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego w Polsce w latach 2002-2010, "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G", t. 98, z. 4, s. 23-35.
 13. OECD , EUROSTAT , 2005: Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpreting innovation data, third edition, Paris.
 14. Oszmiańska Maria, 2001: Wprowadzenie innowacji w indywidualnych gospodarstwach rolnych, http://www.ppr.pl/wiadomosci/edukacja/wprowadzanie-innowacji-w indywidualnych-gospodarstwach- rolnych-2904, dostęp: 6.04.2017.
 15. Schumpeter Joseph A., 1960: Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa, PWN , s. 104-116.
 16. Stawasz Edward, 1999: Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 19-23.
 17. Stawasz Edward, 2005: Źródła innowacji, [w] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. Krzysztof B. Matusiak, Warszawa, PARP , s. 190.
 18. Szopik-Depczyńska Katarzyna, Radosław Depczyński, 2012: Aktywność innowacyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w aspekcie konkurencyjności przedsiębiorstw, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 25, s. 373-392.
 19. Świtalski Władysław, 2005: Innowacje i konkurencyjność. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 146-147.
 20. Tabaka Arkadiusz, 2015: Innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich, http://w-modr.pl/files/ File/wydawnictwa/Ulotki/2015_innowacje.pdf, dostęp: 29.05.2017.
 21. Tomaszewski Marek, 2015: Źródła informacji o innowacjach a kooperacja innowacyjna, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 214, s. 40-41.
 22. http://www.pi.gov.pl/Firma/chapter_95077.asp, dostęp: 6.04.2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-4362
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/RNR .2017.104.2.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu