BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sajdak Maja (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Tworzenie, wykorzystanie i wpływ zdolności dynamicznych na wyniki przedsiębiorstwa
Creation, Implementation and Impact of Dynamic Capabilities on Company's Performance
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 2, s. 38-46, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Zdolności dynamiczne, Wyniki gospodarcze, Kondycja przedsiębiorstwa, Zasoby przedsiębiorstwa
Dynamic capabilities, Economic performance, Enterprises condition, Enterprise resources
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A10
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Koncepcja dynamicznych umiejętności stanowi źródło zainteresowania naukowców ze względu na swój niezwykle istotny wpływ na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa oraz jego wyniki. Celem artykułu jest identyfikacja procesu tworzenia i rozwoju zdolności dynamicznych oraz wskazanie odmiennych perspektyw ich wykorzystania, jak również wpływu na wyniki przedsiębiorstwa. W opracowaniu podjęto próbę rozróżnienia zagadnienia zdolności od innych terminów pokrewnych, takich jak zasoby czy kompetencje. Przeanalizowano rozwój zdolności odwołując się do modelu - cyklu życia zdolności opisującego kolejne stadia rozwoju zdolności w przedsiębiorstwie. Następnie omówiono rezultaty badań empirycznych wskazujących na istotny wpływ zdolności dynamicznych na wyniki przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The concept of dynamic capabilities is the area of researchers' interest due to its outstandingly crucial impact on company's competitive advantage and performance. The aim of the article is to identify the process of creation and development of dynamic capabilities as well as to indicate various perspectives of their implementation and impact on company's performance. The first subchapter presents an attempt to differentiate between the concept of capabilities and other related terms such as resources and competences. The development of capabilities was analysed in relation to the model - a life cycle of capabilities, which refers to subsequent stadiums of the development of capabilities within a company. The second subchapter contains a discussion on the results of empirical research, which indicate crucial impact of dynamic capabilities on companies' performance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amit R., Schoemaker P. (1993), Strategic assets and organizational rent, "Strategic Management Journal", No. 14(1).
 2. Argote L. (1999), Organizational learning: creating, retaining and transferring knowledge, Kluwer Academic, Boston, MA.
 3. Barreto I. (2010), Dynamic capabilities: a review of past research and an agenda for the failure, "Journal of Management", No. 36.
 4. Bessant J., Brown S., Francis D, Meredith S., Kaplinsky (1999), Developing manufacturing agility in SME's, "International Journal of Technology Management".
 5. Black J.A., Boal K.B. (1994), Strategic resources: traits, configurations and paths to sustainable competitive advantage, "Strategic Management Journal", Summer Special, Iss. 15.
 6. Braunscheidel M.J., Suresh N.C. (2009), The organizational antecedents of a firm's supply chain agility for risk mitigation and response, "Journal of Operational Management", No. 27(2).
 7. Brumagin A.L. (1994), A hierarchy of corporate resources, "Advances in Strategic Management", Vol. 10A.
 8. Drejer A. (2002), Strategic management and core competencies: Theory and application, West Port: Greenwood Publishing Group, Inc.
 9. Dyer L., Shafer R.A. (1998), From human resource strategy to organizational effectiveness: lessons from research on organizational agility, "CAHRS Working Paper Series", No. 6 (2)
 10. Eisenhardt K.M., Martin M. (2000), Dynamic capabilities: what are they?, "Strategic Management Journal", No. 21.
 11. Giniuniene J., Jurksine L. (2015), Dynamic capabilities, innovation and organizational learning: Interrealations and impact on firm performance, "Procedia - Social and Behavioral Science", No. 213.
 12. Grant R.M. (1991), The resource-based theory of competitive advantage: Implications for strategy formulation, "California Management Journal", No. 33(3).
 13. Güttel W.H., Konlechner S.W. (2009), Continuously Hanging by a Thread: Managing Contextually Ambidextrous Organizations, "Singapore Business Review", No. 61.
 14. Hamel G., Prahalad C.K. (1992), Letter, "Harvard Business Review", May-June.
 15. Helfat C.E., Peteraf M.A. (2003), The dynamic resource-based view: Capabilities lifecycle, "Strategic Management Journal", No. 24(10).
 16. Helfat C.E., Finkelstein S., Mitchell W., Peteraf M.A., Singh H., Teece D.J., Winter S.G. (2007), Dynamic capabilities: understanding strategic change in organizations, Blackwell, London.
 17. Hitt M.A., Irealand R.D., Camp S.M., Sexton D.L. (2001), Guest Editor's introduction to the special issue strategic entrepreneurship: entrepreneurial strategies for wealth creation, "Strategic Management Journal", No. 22.
 18. Lin Y., Wu L.Y. (2014), Exploring the role of dynamic capabilities in firm performance under the resource-based view framework, "Journal of Business Research", No. 67.
 19. March J.G. (1991), Exploration and exploitation in organizational learning, "Organizational Science", No. 2(1).
 20. Miller D., Shamsie J. (1996), The resource - based view of the firm in two environments: the Hollywood film studios from 1936 to 1965, "Academy of Management Journal", No. 39(3).
 21. Najda-Janoszka M. (2016), Dynamic capability - based approach to value appropriation, Jagiellonian University Press, Kraków.
 22. Nelson R., Winter S. (1982), An evolutionary theory of economic change, Belknap Press, Cambridge, MA.
 23. Nieves J., Haller S. (2014), Building dynamic capabilities through knowledge resources, "Tourism Management", No. 40.
 24. Porter M. E. (1990), The competitive advantage of nations,"Harvard Business Review", No. 68.
 25. Ranft A.L., Lord M.D. (2002), Acquiring new technologies and capabilities: a grounded model of acquisition implementation, "Organizational Science", No. 13(4).
 26. Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 27. Schilke O. (2013), On the contingent value of dynamic capabilities for competitive advantage: the nonlinear moderating effect of environment al dynamism, "Strategic Management Journal", No. 35.
 28. Senge P. (1990), The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, Doubleday Currency, New York.
 29. Stadler C., Helfat C.E., Verona G. (2013), The impact of dynamic capabilities on resources access and development, "Organization Science", No. 24.
 30. Winter S.G. (2000), The satisfying principle in capability learning, "Strategic Management Journal", No. 21.
 31. Teece D.J. (2007), Explicating dynamic capabilities: the nature and microfundations of (sustainable) enterprise performance, "Strategic Management Journal", No. 28.
 32. Teece D.J., Pisano G., Shuen A. (1997), Dynamic capabilities and strategic management, "Strategic Management Journal", No. 18.
 33. Teece D. J. (2012), Dynamic capabilities: routines versus entrepreneurial action, "Journal of Management Studies", No. 19/8.
 34. Wang C.L., Senaratne Ch., M Rafiq (2015), Success traps, dynamic capabilities and firm performance, "British Journal of Management", Vol. 26.
 35. Winter S.G. (2003), Understanding dynamic capabilities, "Strategic Management Journal", No. 24.
 36. Zahra S.A, Sapienza H.J., Davidson P. (2006), Entrepreneurship and dynamic capabilities: a review, model and research agenda, "Journal of Management Studies", No. 43.
 37. Zollo M., Winter S.G. (2002), Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities, "Organization Science", No. 13.
 38. Zollo M., Winter S.G. (1999), From organizational routines to dynamic capabilities, "Working Paper WP" 99-07, University of Pennsylvania, Philadelphia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu