BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Latos-Miłkowska Monika (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Ustalanie zakresu podmiotowego ochrony udzielanej działaczom związkowym
The Settlement of the Scope of Special Protection of Trade Union Members
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 9, s. 19-23, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Związki zawodowe, Ochrona praw pracowniczych, Stosunek pracy, Regulacje prawne, Bezprawne zwolnienie
Trade unions, Employee rights protection, Legal employment relation, Legal regulations, Unlawful termination
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest praktycznym problemom związanym z ustalaniem zakresu podmiotowego szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy przysługującej na podstawie art. 32 ustawy o związkach zawodowych. Problemy te powstały po nowelizacji z 2002 r., w której ustawodawca postanowił, że ochrona trwałości stosunku pracy będzie przysługiwała nie wszystkim, ale tylko pewnej liczbie działaczy związkowych. Jest to oczywiście założenie słuszne, jednak wprowadzony sposób ustalania limitów osób podlegających tej ochronie szybko ujawnił wiele słabości i zaczął sprawiać problemy w praktyce. Wiążą się one przede wszystkim z wprowadzeniem nowej kategorii osób chronionych - członków zakładowej organizacji związkowej upoważnionych do jej reprezentowania wobec pracodawcy, rezygnacją z precyzyjnie ustalonego okresu ochronnego oraz trudnościami w rozróżnianiu podstaw ochrony poszczególnych zgłaszanych działaczy związkowych. Problemy te są istotne zwłaszcza dla pracodawców, bowiem to ich obciąża związane z nimi ryzyko wadliwego rozwiązania umowy o pracę. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the practical problems of settlement of the scope of special protection against termination of employment contract regulated in art. 32 of Trade Unions Law. These problems have appeared after the amendment of 2002, in which the legislator provided limits of beneficients of this protection. It was obviously right decision, nevertheless very quickly the weaknesses of method of settlement of number of persons covered by this protection have appeared in practice. It was connected especially with new category of beneficent of this protection - trade union members authorised to its representation against employer, resignation of precisely regulated protection period and problems with differentiation of protection basis of particulate protected person. This problem has a big importance for employers who bear the risk of unlawful termination of employment contract which such a worker. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Florek, L. (1976). Zakazy wypowiedzenia umowy o pracę. Warszawa.
  2. Góral, Z. (2012). Ułatwienia w działalności zakładowej organizacji związkowej - wybrane uwagi na tle przepisów ustawy o związkach zawodowych. W: Z. Hajn (red.), Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy. Warszawa.
  3. Madej, M. (2012). Nadużycie prawa ochrony trwałości stosunku pracy działacza związkowego. W: Z. Hajn (red.), Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy. Warszawa.
  4. Orłowski, G. (2009). Komentarz do ustawy o związkach zawodowych. W: J. Wratny, K. Walczak (red.), Zbiorowe prawo pracy. Warszawa.
  5. Rączka, K. (2010). Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działacza związkowego. W: A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku. Gdańsk.
  6. Szmit, J. (2012). Weryfikacja przez pracodawcę oświadczeń składanych przez zakładową organizację związkową. W: Z. Hajn (red.), Z wiązkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy. Warszawa.
  7. Żołyński, J. (2014). Komentarz do ustawy o związkach zawodowych. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu