BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miłoszewski Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Ochronna czy partycypacyjna funkcja związków zawodowych i ich wpływ na poziom nierówności dochodowych w wybranych krajach Unii Europejskiej
Protective or Participative Function of Labor Unions and Their Influence on Income Inequality in Selected European Union Countries
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 51, s. 258-272, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Związki zawodowe, Nierówności społeczne, Rola związków zawodowych, Ochrona pracownika
Trade unions, Social inequality, Role of trade unions, Worker protection
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J530
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Wychodząc z założenia, że nierówności społeczne nie są korzystne dla społeczeństwa, próbowano znaleźć czynniki mogące wpływać na zmniejszanie nierówności dochodowych. Wydaje się, że siłą mogącą walczyć o większą sprawiedliwość społeczną są związki zawodowe. W pracy przeanalizowany został wpływ wskaźników określających funkcje ochronną i partycypacyjną związków zawodowych i ich wpływ na poziom nierówności dochodowych w 21 wybranych państwach Unii Europejskiej4. Zbadano korelację między wybranymi współczynnikami odnoszącymi się do funkcji ochronnej związków zawodowych (poziom ochrony miejsc pracy i procent stałych umów o pracę) i współczynnikiem odnoszącym się do funkcji partycypacyjnej związków zawodowych (EPI 2.0) a wskaźnikiem Giniego. Osobne analizy przeprowadzono dla grupy wszystkich państw objętych tym badaniem, jak i państw z wykluczeniem krajów postkomunistycznych, które dołączyły do wspólnoty w roku 20045. Prezentowane wyniki wskazują, że poziom partycypacji pracowniczej wykazuje bardzo silną negatywną współzależność z poziomem nierówności dochodowych (czym większa partycypacja, tym mniejsze nierówności), jednocześnie brak jest znaczących powiązań między poziomem nierówności a wskaźnikami określającymi poziom ochrony miejsc pracy. (abstrakt oryginalny)

Taking into account that income inequality has negative impact on societies, this paper tries to discover factors that may influence reduction of the inequality. It seems reasonable to consider labor unions as social organizations that in their cations should fight for better equality. In 21 countries both OECD and EU6 members 3 factors were examined. Two describing labor union protective function (labor market protection and permanent contracts) and one describing participation function exercised in the countries by unions. Correlation has been checked between Gini Index and labor market protection level, percent permanent contract and EPI 2.0 index. The analyses has been performed for all 21 countries and separately for the 16 representing the "old union"7. Presented results suggest strong correlation between Gini and EPI 2.0 suggesting that the better, stronger employee participation the lower income inequality. At the same time no correlation has been found between Gini and indexes describing labor union protective function. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AON Hewitt, 2016, Trends in Global Employee Engagement Retrieved from, http://www.aon.com/human-capital-consulting/thought-leadership/talent/2016-Trends-in-Global-Employee-Engagement.jsp.
 2. Bohle D. & Greskovits B., 2006, Capital, Labor, and the Prospects of the European Social Model in the East, Studies in Comperative International Development, 41(1), 3-25.
 3. Castater E.G., 2015, Unionization and the partisan effect on income inequality, Business and Politics, 17(1), 1-40, http://doi.org/10.1515/bap-2014-0026.
 4. Castles F., 2009, The Social Democratic Image of Society: A Study of the Achievements and Origins of Scandinavian Social Democracy in Comparative Perspective.
 5. Chambers E. Foulton, M. Handfield-Jones, H et al., 1998, The war for talent. McKinsey Quarterly (3) (pp. 44-57), http://doi.org/10.1080/03071840308446873.
 6. Clauwaert S., Conchon A., Drahokoupil J., Hoffmann A., Jagodzinski R., Schömann I., Vitols S., 2014, Chipping away at workers' participation rights. In ETUI (Ed.), Benchmarking Working Europe (pp. 91-112). Brussels: Publisher: ETUI aisbl.
 7. Crowley S. (2004), Explaining Labor Weakness in Post-Communist Europe: Historical Legacies and Comparative Perspective, "East European Politics & Societies", 18(3), 394-429, http://doi.org/10.1177/0888325404267395.
 8. Dorling D., 2014, Inequality and the 1%, Verso, London.
 9. Erhardt N.L., Werbel J.D. & Shrader C.B., 2003, Board of Director Diversity and Firm Financial Performance, "Corporate Governance: An International Review", 11(2), http://doi.org/10.1111/1467-8683.00011.
 10. European Trade Union Institute (2016), ETUI. Retrieved June 1, 2016, from http://www.etui.org/.
 11. Gustafsson B. & Johansson M., 1997, In Search for a Smoking Gun: What Makes Income Inequality Vary Over Time in Different Countries, Luxembourg Income Study Working Paper Series (172).
 12. Gwartney J., Holcombe R. & Lawson R., 1998, The Scope of Government and the Wealth of Nations, "Cato Journal", 18(2), 163-190.
 13. Harter J.K., Schmidt F.L. & Hayes T.L., 2002, Business-Unit-Level Relationship Between Employee Satisfaction, Employee Engagement, and Business Outcomes: A Meta-Analysis, Journal of Applied Psychology, 87(2), 268-279, http://doi.org/10.1037//0021-9010.87.2.268.
 14. Jagusiak B., 2011, Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 15. Kuznets S., 1955, Economic Growth and Income Inequality, "The American Economic Review", XLV(1), 1-28.
 16. Mayer F.C. & Palmowski J., 2004, European Identities and the EU - The Ties that Bind the Peoples of Europe, "Journal of Common Market Studies", 42(3), 573-598, http://doi.org/10.1111/j.0021-9886.2004.00519.x.
 17. Męcina J., 2004, Dialog społeczny wobec wyzwań rozwoju społeczno-gospodarczego, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
 18. OECD, 2016, Retrieved June 1, 2016, from https://stats.oecd.org/.
 19. Piketty T., 2015, Kapitał w XXI wieku (1 ed.), Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 20. Piketty T. & Saez E., 2014, Inequality in the long run, sciencemag.org SCIENCE, 344(6186), 838-843, http://doi.org/10.1126/science.1251936.
 21. Rothstein B. & Uslaner E.M., 2006, All For All: Equality, Corruption and Social Trust. Goteborg University, The QOG Institute (Quality of Government), Goteborg: QOG Working Paper Series (Goteborg University), Retrieved from www.qog.pol.gu.se doi: 10.1353/wp.2006.0022.
 22. Roubini N. & Mihm S., 2011, Ekonomia kryzysu (1 ed.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 23. Rudolf S., 2013, Oportunistyczne postawy związków zawodowych i ich wpływ na generowanie kosztów transakcyjnych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 24. Schreier M., Prügl R., 2011, Companies around the world have made talent management a top priority, Library 9(1), pp. 269-288, http://doi.org/10.1007/s10551-011-0925-7.
 25. Slomp H., 1998, Between Bargaining and Politics. An introduction to European Labor Relations (2 ed.), Westport, CT 06881: Praeger Publishers.
 26. Stiglitz J.E., 2013, The price of inequality (2 ed.), Pinguin Books, London.
 27. Szymańska A., 2013, Zróżnicowanie dochodów a efektywność rynku pracy na przykładzie wybranych krajów OECD. OPTIMUM, "Studia Ekonomiczne", 66, nr 6 (66), 31-44, http://doi.org/10.15290/ose.2013.06.66.03.
 28. Theodoropoulou S. & Jepsen M., 2014, Developments in inequality and social protection in Europe: halfway through a lost decade for inclusive growth?, In Benchmarking Working Europe 2014 (pp. 45-58). Brussels: ETUI aisbl.
 29. Vitols S., 2010, The European Participation Index (EPI): A Tool for Cross-National Quantitative Comparison, European Trade Union Institute, Brussels.
 30. Wilkinson R. & Pickett K., 2010, The Spirit Level. Why Equality is Better for Everyone (2 ed.), Penguin Books, London.
 31. Wocial M., 2013, Nierówności społeczne i wzrost gospodarczy. Krótki przegląd teorii i badań empirycznych, Szkoła Główna Handlowa. Studium Doktoranckie. Kolegium Analiz Ekonomicznych. Retrieved from http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/13_Wocial_Marek.pdf.
 32. Wratny J. & Bednarski M., 2010, Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawcielstawa pracownicze w gospodarce postransformacyjnej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, NUKAT, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.3.21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu