BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płaczek Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Trendy rozwojowe usługodawców logistycznych w Polsce
Trends of the Development of Logistics Services Providers
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 322, s. 168-183, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Usługi logistyczne, Sektor TSL, Modele biznesowe, Rynek usług
Logistic services, TSL sector, Business models, Services market
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M210
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszej publikacji przyjęto za cel przedstawienie istnienia kierunków rozwoju działań, czyli trendów1 rozwojowych usługodawców logistycznych podejmowanych w ramach realizowanych modeli biznesu. Na podstawie obserwacji przedsiębiorstw funkcjonujących na polskim rynku TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) oraz wywiadów bezpośrednich zaprezentowano kierunki działań usługodawców logistycznych będących ich odpowiedzią na oczekiwania rynku - klienta. Kierunki te można uznać za wyznaczniki obecnych i przyszłych działań usługodawców logistycznych w podążaniu za rozwojem.(abstrakt oryginalny)

In this publication behind the target describing functionings of logistics services providers taken in frames carried out was accepted of business models. Directions of effects of logistics services providers being their reply on expectations of the market were presented - of customer. It is possible to recognize these directions as indicators of current and future functionings of logistics services providers in following the development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A., Tucci Ch. (2003), Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 2. Brajer-Marczak R. (2012), Model dojrzałości procesowej w rozwoju organizacji [w:] A. Stabryła, S. Wawak (red.), Metody badania i modele rozwoju organizacji, Mfiles.pl, Encyklopedia zarządzania, Kraków.
 3. Chesbrough H., Rosenbloom R.S. (2002), The Role of the Business Model In Capturing Value from Innovaton: Evidence from Xerox Corporation`s Technology Spin- off Companies, Industrial and Corporate Change, Vol. 11, No. 3.
 4. Falencikowski T. (2013), Spójność modeli biznesu, CeDeWu.pl, Warszawa.
 5. Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M. (2008), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 6. Jabłoński M., Jabłoński A. (2007), Kluczowe miary biznesowe w budowie wartości firmy, Zeszyty Wyższej Szkoły Humanis, Sosnowiec.
 7. Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.
 8. Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji, PWN, Warszawa.
 9. Malone T.W., Weill P. i in., Do some Business Models Perform Better than Others? A study of the 1000 largest US firms, http:// ccs mit.edu/ papers/pdf/wp226.pdf (dostęp: 20.09.2009).
 10. Morris L. (2003), Business Model Warface. The Strategy of Business Breakthroughs, University of Pennsylvania.
 11. Muszyński M. (2006), Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa.
 12. Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 13. Osterwalder A., The Business Model Ontology, WWW.hec.uni.ch/osterwa/ PhD (dostęp: 20.09.2009).
 14. Płaczek E. (2007), Model hierarchii wartości usług logistycznych [w:] M. Chaberek (red.), Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. VI, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 15. Płaczek E. (2012), Modele rozwoju usługodawców logistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 16. Rappa P., Managing the Digital Enterprise: Business Models on the Web, http://digitalenterprise.org/models/models.html (dostęp: 20.09.2009).
 17. Slywotzky A.J., Morrison D.J., Adelman B. (2000), Strefa zysku. Strategiczne modele działalności, PWE, Warszawa.
 18. Szymura-Tyc M., Zarządzanie przez wartość dla klienta - budowa wartości firmy, http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref4 full.html (dostęp: 5.12.2009).
 19. Teece D.J. (2010), Business Models, Business Strategy and Innovation, "Long Range Planning", Vol. 43.
 20. Woodall T. (2003), Conceptualising "Value for the Customer": An Attributional, Structural and Dispositional Analysis, "Academy of Marketing Science Review", Vol. 1.
 21. Zadora H. (2005), Wycena przedsiębiorstwa w teorii i praktyce, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu