BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mędrala Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Terminowe zatrudnianie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta i asystenta
The Fixed-term Contracts of Employment of the Academic Teachers at the Post of an Assistant and a Senior Lecturer
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 9, s. 24-31, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Umowa o pracę, Pracownicy naukowi, Szkolnictwo wyższe, Regulacje prawne
Employment, Employment contract, Academic staff, Higher education, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ., Publikacja została dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza możliwości zatrudnienia nauczycieli akademickich na stanowisku adiunkta i asystenta na podstawie terminowych umów o pracę w świetle nowelizacji kodeksu pracy z lutego 2016 r. Autorka omawia możliwości zatrudnienia nauczycieli na podstawie umowy o pracę na okres próbny oraz na czas określony, zwłaszcza w kontekście stosowania tzw. kauzalnych umów o pracę na czas określony. Z tej perspektywy analizuje także konsekwencje nieuzyskania w ustawowym terminie stopnia naukowego przez nauczyciela akademickiego oraz możliwość niestosowania konkursowego naboru w ramach nawiązywania stosunków pracy na tych stanowiskach. (abstrakt oryginalny)

The subject of this article is the analysis of the possibility of employment of the academic teachers at the post of an assistant and a senior lecturer on the basis of fixed-term contracts of employment according to the recent amendment to the Code of Labour Law regarding fixed-term employment contracts (binding from the 22th February of 2016). The Author analizes the possibility of employment the academic teachers on the basis of probationary employment contract and fixed-term employment contract. The analisys is conducted at the context of using so called causa fixed-term contract of employment. The analysis regards also the consequences of not gaining the academic title by the academic teachers in the term determined by the statute and the possibility of not applying the contest as a method of entering into the contract of employment at the mentioned academic posts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Achmatowicz, О. (2006). W: F. Ziejka (red.), Model awansu naukowego w Polsce. Warszawa.
 2. Bomba, K. (2016). "Inne ważne przyczyny" jako przesłanka rozwiązania stosunku pracy. W: A. Bocheńska, A. Musiała (red.), Prawny model zatrudnienia nauczyciela akademickiego. Wybrane zagadnienia. Poznań.
 3. Culepa, M. (2017). Zatrudnienie w drodze konkursu na uczelni a awans zawodowy lub zmiana etatu.
 4. Czerniak-Swędzioł, J. Bosak, M. (2016). Nieuzyskanie stopnia naukowego jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy. W: A. Bocheńska, A. Musiała (red.), Prawny model zatrudnienia nauczyciela akademickiego. Wybrane zagadnienia. Poznań.
 5. Izdebski, H. Zieliński, J. (2011). Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz po nowelizacji. Warszawa.
 6. Korus, P. (2017). Umowa o pracę w celu zastępstwa nieobecnego pracownika - wybrane problemy. W: M. Mędrala (red.), Aktualne problemy zatrudnienia w oparciu o terminowe umowy o pracę. Warszawa.
 7. Leszczyńska, K. (2012). Skutki nieuzyskania stopnia naukowego w określonym terminie przez nauczyciela akademickiego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (10).
 8. Matyjas-Łysakowska, P. (2016). Upływ maksymalnego okresu zatrudnienia na stanowisku asystenta i adiunkta. W: A. Bocheńska, A. Musiała (red.), Prawny model zatrudnienia nauczyciela akademickiego. Wybrane zagadnienia. Poznań.
 9. Nowik, P. (2012). Komentarz do art. 120 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. W: M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz. Warszawa.
 10. Pisarczyk, Ł. (2016). Nowy model zatrudnienia terminowego w prawie pracy?-część 1 i część 2. Monitor Prawa Pracy, (4 i 5).
 11. Prusinowski, P. (2016). Wypowiedzenie więzi pracowniczej "kontraktowych nauczycieli akademickich - wybrane zagadnienia. W: A. Bocheńska, A. Musiała (red.), Prawny model zatrudnienia nauczyciela akademickiego. Wybrane zagadnienia. Poznań.
 12. Samsonowicz, H. (2006). W: F. Ziejka (red.), Model awansu naukowego w Polsce. Warszawa.
 13. Sanetra, W. (2013). Komentarz do art. 120 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. W: W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz. WKP.
 14. Skwarło, R. (2008). Funkcjonowanie trybu naboru na stanowiskach w administracji samorządowej - podsumowanie pierwszych doświadczeń. W: M. Stec (red.), Stosunki pracy pracowników samorządowych. Warszawa.
 15. Sobczyk, A. (2016). Umowa na okres próbny od 2016 r. Monitor Prawa Pracy, (1).
 16. Szmidt, J. (2015). Ustanie stosunku pracy w wyniku przekroczenia terminów z art. 120. W: W. Sanetra (red.), Zatrudnienie nauczycieli akademickich. LEX.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu