BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Madej Andrzej (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Wpływ wykształcenia osoby prowadzącej gospodarstwo rolne na poziom jego zrównoważenia
Impact of the Farmer's Education on the Level of Farm Sustainability
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 174-181, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Wykształcenie, Gospodarstwa domowe, Wyniki badań, Rozwój
People's education, Households, Research results, Development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I21, I25, Q56
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania, dotyczące wpływu wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem rolnym przeprowadzono w 20 gospodarstwach o bydlęcym kierunku produkcji. Wykazały one, że obydwie grupy analizowanych gospodarstw, różniące się wykształceniem rolników, charakteryzowały się średnim poziomem zrównoważenia. Jednak bardziej zrównoważone były podmioty prowadzone przez osoby z wykształceniem średnim i wyższym, szczególnie w zakresie kryteriów społecznych i ekonomicznych. Natomiast gospodarstwa kierowane przez rolników z wykształceniem zawodowym i podstawowym były bardziej zrównoważone w wymiarze agroekologicznym, a najsłabiej w społecznym.(abstrakt oryginalny)

Research on the education of farmers were conducted in 20 farms specialized in cattle production. The results showed that two groups of farms (differing in the education of farmers) had an average level of sustainability. Farms run by people with secondary and higher education were more sustainable that those run by farmers with vocational and primary education, particularly in terms of social and economic criteria. On the other hand, farms managed by farmers with vocational and primary education, were more sustainable in agro-ecological aspects and less sustainable in social aspects(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gołębiewska Barbara, Klepacki Bogdan. 2001. "Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolniczych". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 7 (42): 457-464.
  2. Harasim Adam. 2014. Przewodnik do oceny zrównoważenia rolnictwa na różnych poziomach zarządzania. Puławy: Wydawnictwo IUNG-PIB.
  3. Kołoszko-Chomentowska Zofia. 2008. "Wykształcenie ludności rolniczej jako determinanta rozwoju rolnictwa". Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 67: 79-85.
  4. Kowalski Andrzej. 1998. "Czynniki produkcji w agrobiznesie". [W] Encyklopedia agrobiznesu, red. A. Woś, 108-114. Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Innowacja.
  5. Majewski Edward. 2002. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju Systemu Zintegrowanej Produkcji Rolniczej (SIPR). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
  6. Nowak Anna, Tomasz Kijek, Ewa Wójcik. 2016. "Wpływ wykształcenia rolników na produktywność pracy w towarowych gospodarstwach w Polsce". Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1): 202-207.
  7. Szeląg-Sikora Anna, Magdalena Kowalska. 2007. "Kwalifikacje zawodowe rolników a poziom ekonomicznej efektywności produkcji rolniczej". Inżynieria Rolnicza 9 (97): 211-218.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3369
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu