BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewski Janusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rola owadów zapylających w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski
The Role of Pollinating Insects in Ensuring Food Security in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 182-187, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo żywnościowe, Produkcja roślinna, Konsument, Wyniki badań
Food security, Crop production, Consumer, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E2, Q51, Q57
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie znaczenia owadów zapylających dla zachowania bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Aby to ocenić dokonano estymacji możliwych do uzyskania zbiorów roślin entomofilnych bez udziału zapylaczy. W pracy wykorzystano dane produkcyjne z 2015 roku - informacje publikowane przez Instytut Ogrodnictwa i GUS, a także literaturę przedmiotu. Stwierdzono, że owady zapylające mają największy wpływ na wysokość zbiorów w przypadku owoców. Przy braku owadów zapylających zbiory roślin entomofilnych zmniejszą się o około 60%, a w przypadku owoców spadek ten może wynieść ponad 80%. Brak owadów zapylających stwarza sytuację, że bezpieczeństwo żywnościowe Polski w sensie fizycznym nie będzie zagrożone, ale nie będzie zachowane bezpieczeństwo żywnościowe w sensie ekonomicznym, gdyż nie wszystkich konsumentów będzie stać na zakup produktów służących przygotowaniu zbilansowanej diety.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to determinate the importance of pollinating insects for food security in Poland. To assess this, there was estimated crop production without pollinators. The information published by the Institute of Horticulture and the Central Statistical Office was used as well as the literature on the subject. The results of the study indicate that insect pollinators play a key role in fruit production, absence of pollinators may result in a crop yield reduction about 80%. In terms of physical availability of food, Polish food security will be preserved even in the absence of insect pollinators. However, at the level of economic availability, food security may not be preserved without such pollinators, in particular in terms of fruit and food security associated with the consumption of properly balanced rations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Busk Joanna, Konrad Prandecki. 2015. "Usługi środowiska w rolnictwie". Europa Regionum 21: 127-137.
 2. FAO. 2009. Rome Declaration of the World Summit and Food Security. Rzym: World Food Summit.
 3. GUS. 2017. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2016. Warszawa: GUS.
 4. ISiK. 2010. Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół 2010. Skierniewice: Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa.
 5. Kapusta Franciszek. 2017. "Ewolucja bezpieczeństwa żywnościowego Polski i jej mieszkańców na początku XXI wieku". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1 (350): 161-178.
 6. Losey John E., Mace Vaughan. 2006. "The Economic Value of Ecological Services Provided by Insects". BioScience 56 (4): 311-323.
 7. Lyon George. 2010. Report on the Future of the Common Agricultural Policy after 2013, (2009/2236(INI )). Bruksela: European Parliament, Committee on Agricultural and Rural Development.
 8. Majewski Janusz. 2014. "Wartość zapylania sadów jabłoniowych w Polsce - próba szacunku metodą kosztów zastąpienia". Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 101 (3): 126-132.
 9. Małysz Jerzy. 1991. Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczna potrzeba ludzkości. Warszawa: PWN.
 10. Marzęda-Młynarska Katarzyna. 2014. Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomie XX i XXI wieku. Lublin: Wydawnictwo. UMCS.
 11. Mikuła Aneta. 2012. "Bezpieczeństwo żywnościowe Polski". Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 99 (4): 38-48.
 12. Morse Roger A., Nicolas W. Calderone. 2000. "The Value of Honey Bees as Pollinators of US Crops in 2000". Bee Culture, www.beeculture.com/content/PollinationReprint07.pdf.
 13. Obiedzińska Agnieszka. 2016. "Wybrane aspekty zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Unii Europejskiej". Studia BAS 4 (48): 123-161.
 14. Obiedzińska Agnieszka. 2017. "Wpływ strat i marnotrawstwa żywności na bezpieczeństwo żywnościowe". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 17 (1): 125-141.
 15. Partap Uma, Tang Ya. 2012. "The Human Pollinators of Fruit Crops in Maoxian County, Sichuan, China". Mountain Research and Development 32 (2): 176-186.
 16. Pawlak Karolina. 2011. "Bezpieczeństwo żywnościowe gospodarstw domowych w USA". Wieś i Rolnictwo 3 (152): 67-83.
 17. Rosiak Ewa. 2014. "Krajowy rynek rzepaku na tle rynku światowego". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 14 (1): 86-96.
 18. Sapa Agnieszka. 2012. "Międzynarodowa pomoc żywnościowa - kierunki zmian". Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (24): 203-214.
 19. Schulp Catharina J.E., Sven Lautenbach, Peter H. Verburg. 2014. "Quantifying and mapping ecosystem services: Demand and supply of pollination in the European Union". Ecological Indicators 36: 131-141.
 20. Ślązak Grzegorz. 2004. Wpływ pszczelarstwa na ekosystemy i ochronę różnorodności biologicznej. [W] Potencjał pszczelarstwa na Mazowszu oraz jego wpływ na ekosystemy i różnorodność biologiczną. Materiały konferencyjne. Warszawa: WODR.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3244
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu