BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierzwa Danuta (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Jankiewicz Sławomir (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Spółdzielczość jako jedna z form społecznej gospodarki rynkowej
Cooperatives as One of the Forms of the Social Market Economy
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 193-198, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielczość, Społeczna gospodarka rynkowa (SGR), Rynek globalny, Członkowie spółdzielni, Ekonomia społeczna, Spółdzielnie
Cooperative movement, Social market economy, Global market, Cooperative members, Social economy, Cooperatives
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q11, Q12, Q13,Q15
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie wartości działań społecznych w dobie globalizacji rynków i wykazanie, że przedsiębiorstwa tego typu są potrzebne w gospodarce rynkowej. Podjęto rozważania teoretyczne oparte na doświadczeniach badaczy i opinii spółdzielców. Mimo spadku zainteresowania polskim sektorem spółdzielczym, podmioty do niego należące tworzą poważną siłę reprezentowaną przez 8 mln członków i około 2 tys. podmiotów spółdzielczych. Zrzeszeniowy charakter spółdzielni i dbałość o swoich członków plasują te przedsiębiorstwa w nurtach ekonomii społecznej. Podmioty te udowodniły, że są w stanie w sposób efektywny i skuteczny zaspokajać istniejące i nowe potrzeby społeczeństwa.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to show the value of social activities in the age of globalization of markets and to demonstrate that businesses of this type are needed in the economy. The article is a theoretical speculation based on of the authors' own observations as well as on the opinions of cooperatives and scientists. Despite a decrease in interest in the Polish cooperative sector, its affiliates represent a strong association represented by 8 million members and about 2 thousand of cooperative entities. The united nature of the cooperative and the dedication of its members place those enterprises in the social economy. These entities proved to be able to effectively meet the new and existing needs of society.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowski Bronisław. 2008. "Promowanie spółdzielczości w Europie. Globalne znaczenie spółdzielni". Wieś i Doradztwo 3-4: 53.
 2. FRDL. 1990. Działania w dziedzinie gospodarki społecznej. Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 3. Hausner Jerzy, Norbert Laurisz. 2008. Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja. [W] Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, red. Jerzy Hausner. 9-30. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 4. KRS. 2015. Raport o spółdzielczości polskiej. Warszawa: Krajowa Rada Spółdzielcza.
 5. KRS 2016. VI Kongres Spółdzielczości. 12-13 czerwca 2016 roku. Warszawa.
 6. Leś Ewa. 2008. Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 7. MPS. 2005. Ekonomia społeczna. Kraków 2004. [W] II Europejska Konferencja Ekonomii Społecznej - Materiały. Warszawa: Ministerstwo Polityki Społecznej, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, http://poradnik.ngo.pl/x/619521?site_id=611.
 8. Pearce John L. 2003. Social Enterprise in Anytown. London: Calouste Gulbenkian Foundation.
 9. Piechowski Adam. 2016. Historia, dorobek i potencjał spółdzielczości w Polsce. Seminarium "Perspektywy rozwoju spółdzielczości w Polsce i Unii Europejskiej" Senat RP, 27 kwietnia 2016 roku. Warszawa: Krajowa Rada Spółdzielcza, Spółdzielczy Instytut Badawczy.
 10. Roelants Beerten. 2002. Rozszerzenie ekonomii społecznej. [W] I Europejska Konferencja Ekonomii Społecznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Praga: CECOP.
 11. Social Economy Europe. Promocja ekonomii społecznej. www.socialeconomy.eu.org, dostęp12.05.2016.
 12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Dz.U. 2006, nr 94, poz. 651, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3246
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu