BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolak Grzegorz (Sąd Rejonowy w Stalowej Woli; Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli)
Tytuł
Uprawnienia nauczyciela szkoły publicznej w związku z przekazaniem prowadzenia szkoły osobie fizycznej
The Rights of a Public School Teacher and the Transfer of the School Management to a Natural Person
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 9, s. 32-39, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Nauczyciele, Odprawa pieniężna, Prawa pracownika, Oświata, Regulacje prawne
Teachers, Severance pay, Employee rights, Education, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor omawia kwestie odnoszące się do określenia następstw prawnych przejęcia szkoły publicznej do prowadzenia przez osobę fizyczną. Chodzi zwłaszcza o to, czy nauczyciel takiej szkoły przejmujący ją do prowadzenia może złożyć, na podstawie art. 5 ust. 5m ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oświadczenie o odmowie przejścia do niej. Rozważania są oparte na kanwie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 19 maja 2016 r., III PZP 2/16. (abstrakt oryginalny)

The article addresses the legal consequences of the transfer of the management of a public school to a natural person. Specifically, the author looks at whether a teacher at such a school being proposed the role of the school manager may, pursuant to Article 5(5)(m) of the Act of 7 September 1991 on the School Education System, refuse to accept such an appointment. The authors relies on the Resolution of the Supreme Court (panel of 7 judges) of 19 May 2016 (III PZP 2/16). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Giaro, M. (2011). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 kwietnia 2010 г. (II UK 357/09) w sprawie pracowniczego statusu członka zarządu - jedynego wspólnika spółki. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (10).
  2. Pilich, M. (2015). Ustawa o systemie oświaty. Komentarz. LEX.
  3. Sześciło, D. (2014). O wątpliwościach wobec powierzenia prowadzenia szkól samorządowych. Samorząd Terytorialny, (3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu