BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tworek Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Metodyczne problemy zarządzania ryzykiem w organizacjach publicznych
Methodological Problems of Risk Management in Public Organisations
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 2, s. 116-124, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie publiczne, Zarządzanie strategiczne, Organizacje publiczne, Szpitalnictwo
Risk management, Public governance, Strategic management, Public organisations, Hospital service
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D81, H83, P35
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Integralnym elementem zarządzania strategicznego współczesnymi organizacjami publicznymi jest zarządzanie ryzykiem. Ryzykiem w praktyce organizacyjnej należy bowiem zarządzać w sposób zintegrowany i systemowo. Dlatego celem artykułu jest przedstawienie problematyki zarządzania ryzykiem w organizacjach sektora publicznego ze szczególnym uwzględnieniem uniwersalnych zasad i metod, które należy stosować w zarządzaniu publicznym. Rozważania zawarte w artykule mają, z jednej strony, charakter rozważań teoretyczno-koncepcyjnych, z drugiej zaś wskazują na aplikacyjny wymiar postulowanych w nim rozwiązań. Rozważania teoretyczne w artykule zilustrowano wynikami badań empirycznych przeprowadzonymi wśród wybranych szpitali publicznych w Polsce. W artykule wykorzystano metodę syntezy. (abstrakt oryginalny)

Risk management is an inherent part of strategic management in todays' public organisations. In practical terms, organisations should manage the risks they face in an integrated and systemic way. Therefore, the aim of the paper is to outline the risk management problems faced by public organisations, with the focus on universal principles and methodology, which may be used in public management in this respect. On the one hand, the discussions presented in the paper are of the theoretical and conceptual character but, on the other hand, they also point out to practical applicability of the proposed solutions. The theoretical deliberations in the paper are illustrated by findings of the empirical research conducted among the selected public hospitals in Poland. The paper uses the method of synthesis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asenova D., Stephen J., Bailey J.S., McCann C. (2015), Public Sector Risk Managers and Spending Cuts: Mitigating Risks, "Journal of Risk Research", No. 18, Vol. 5.
 2. Arrow J.K. (1971), Essays it the Theory of Risk Bearing, Markham, Chicago.
 3. Bennet P., Calman K., Curtis S., Fischbacher-Smith D. (2010), Risk Communication and Public Health, Oxford University Press, Oxford.
 4. Brown L., Osborne P.S. (2013), Risk and Innovation: Towards a Framework for Risk Governance in Public Services, "Public Management Review", Vol. 15, Iss. 2.
 5. Chen A.Ch., Bozeman B. (2012), Organizational Risk Aversion: Comparing The Public and Non-Profit, "Public Management Review", Vol. 14, Iss. 3.
 6. Domański J. (2014), Zarządzanie ryzykiem w organizacjach non profit, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 7. Drennan L., McConnell A. (2007), Risk and Crisis Management in the Public Sector, Routledge, London.
 8. Drucker P. (1964), Managing for Results: Economic Tasks and Risk-taking Decisions, Heinemann, London.
 9. Federation of European Risk Management Associations [FERMA] (2002), A Risk Management Standard, London.
 10. Flemig S., Osborne S., Kinder T. (2016), Risky Business - Reconceptualizing Risk and Innovation in Public Services, "Public Money & Management", Vol. 36, Iss. 6.
 11. Hausner J. (2008), Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 12. Hood C., Miller P. (2009), Risk and Public Services, ESRC Public Services Programme, Oxford.
 13. Knight H.F. (1921), Risk, Uncertainty, and Profit, Hart, Schaffner & Marx, Boston.
 14. Kożuch B. (2015), Zarządzanie publiczne jako teoria i praktyka, (w:) Kożuch B., Sułkowski Ł. (red.), Instrumentarium zarządzania publicznego, Difin, Warszawa.
 15. Raczkowski K., Tworek P. (2017), What does risk management in an economy really mean? (w:) Raczkowski K. (Ed.), Risk Management in the Public Administration, Palgrave Macmillan, London - New York.
 16. Tworek P. (2015a), Public Risk Management (PRM), (w:) Čulik M. (Ed.), Financial Management of Firms and Financial Institutions, Part IV, Proceedings from 10th International Conference, VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Ostrava.
 17. Tworek P. (2015b), Wykorzystanie listy kontrolnej w zarządzaniu ryzykiem w organizacjach publicznych, (w:) Kapuścińska Z.K., Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem - aspekty poznawcze, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 18. Urbanowska-Sojkin E. (2014), Zarządzanie ryzykiem wobec wyzwań z otoczenia, (w:) Kaleta A., Moszkowicz K., Sołoducho-Pelc L. (red.), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 366.
 19. Willett H.A. (1951), The economic theory of risk and insurance, University of Pennsylvania, Philadelphia.
 20. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. 157/2009, poz. 1240).
 21. Young C.P., Fone M. (2001), Public Sector Risk Management, Butterworth-Heinemann, Oxford.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu