BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbanowska-Sojkin Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Aspekty teoretyczne ścieżki zależności w wyborach strategicznych
Theoretical Aspects of the Dependency Path in Strategic Choices
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 2, s. 125-135, wykr., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Decyzje strategiczne, Zarządzanie strategiczne, Teorie zarządzania
Strategic decisions, Strategic management, Management theories
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M10
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Wśród różnych sposobów opisu i wyjaśnienia rozwoju przedsiębiorstw znajduje się koncepcja ścieżki zależności. Jest sposobem wyjaśniania, u podstaw którego tkwi założenie o znaczącej roli "nadruku historycznego" dla wyborów strategicznych i osiąganych rezultatów. Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji w zakresie umożliwiającym rozpatrywanie w perspektywie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. (abstrakt oryginalny)

Among various methods of describing and explaining the process of company development, there is the concept of dependency path. This method of explaining is based on the assumption that the "historical overprint" plays a significant role in the strategic choices and the results achieved. The aim of the article is to present the concept as possibly applicable in strategic management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allaire Y., Firsirotu M. E. (2000), Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Beyer J.(2005), Pfadabhängigkeit ist nicht gleich Pfadabhängigkeit, Wider den impliziten Konservatismus eines gängigen Konzepts, "Zeitschrift für Soziologie", Ig 34, Heft 1.
 3. Burr W. (1999), Koordination durch Regeln in selbstorganisierenden Unternehmensnetzwerken, "ZfB", No. 69.
 4. Burt R. S. (1997), The contingent value of social capital, "Administrative Science Quartely", No. 42.
 5. Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 6. Czakon W. (2014), Zarządzanie międzyorganizacyjne jako kompetencja przedsiębiorstwa, (w:) Koźmiński A. K., Latusek-Jurczak D. (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 7. Dobusch L., Kapeller J. (2013), Breaking and Method in Path Dependence Resarch, "Schmalenbach Business Review", No. 65.
 8. Giddens A. (2003), Stanowienie społeczeństwa, Zarys teorii strukturacji, Zysk i S-ka, Poznań.
 9. Gruszecki T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Hinterhuber H. (2014), Strategisches Management in Unternehmen. Ziele- Prozesse- Verfahren, 8.aktualisierte Auflage, Springer Gabler, Wiesbaden.
 11. Holtmann J. P. (2008), Pfadabhängigkeit strategischer Entscheidungen. Eine Fallstudien am Beispiel des Bertelmann Buchclubs Deutschland, Köln, Köllner Wissenschaftsverlag.
 12. Kay J. (1996), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 13. Koch J. (2009), Innovation, Organisationale Routinen und strategische Pfade, "Zeitschrift für Management", No. 4.
 14. Krupski R. (red), Zarządzanie strategiczne, Rozwój koncepcji i metod, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości".
 15. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E. (2009), Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa.
 16. Krzyżanowski L. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia metodologia, dylematy, trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 17. Mintzberg H., Hatch M. J. (2002), Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Noga A. (2010), Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 19. Obłoj K. (2009), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 20. Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2005), Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa.
 21. Rokita J. (2011), Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach".
 22. Schirmer F. (i in.) (2013), Regimes and Reflexivity: Exploring Self-Reinforcing Mechanisms Fostering and Impeding Innovation Capability, (w:) Sydow J., Schreyögg G., Self-Reinforcing Processes in and among Organizations, Palgrave Macmillan, UK.
 23. Schreyögg G., Sydow J., Koch J. (2003), Organisatorische Pfade - Von der Pfadabhängigkeit zur Pfadkreation?, "Mangementforschung", No. 13.
 24. Stańczyk-Hugiet E. (2013), Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 25. Sydow J., Schreyögg G., Koch J. (2009), Organizational Path Dependence. Opening The Black Box, "Akademy of Mangement Review", Vol. 34, No. 4.
 26. Sydow J. (2013), Self - Reinforcing Processes in Organizations, Networks, Fields An Introduction, (w:) Sydow J., Schreyögg G., Self-Reinforcing Processes in and among Organizations, Palgrave Macmillan, UK.
 27. Urbanowska-Sojkin E. (2014), Społeczne granice zarządzania przedsiębiorstwem, (w:) Wachowiak P. (red), Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, SGH, Warszawa.
 28. Urbanowska-Sojkin E. (2014), Społeczne rezerwy w procesach adaptacji przedsiębiorstwa do zmiennych warunków otoczenia, "Organizacja i Kierowanie", nr 1A/159.
 29. Welge M., Al-Laham A. (2008), Strategisches Management. Grundlagen- Prozess- Implementierung, 5 ,. Vollständig überarbeitete Auflag, Gabler, Wiesbaden.
 30. Why do Firms Ally in Dynamic Environmets -Empirical Findings from a Co-Evolutionnary Perspektive, January 2007 nr 2, (https://papers.ssrn.com/sol3/ Delivery.cfm/SSRN).
 31. Wit B., Meyer R. (2007), Synteza strategii, Koncepcja zarządzania strategicznego, PWE, Warszawa.
 32. Zakrzewska-Bielawska A. (2014), Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, (w:) Krupski R. (red), Zarządzanie strategiczne, Rozwój koncepcji i metod, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu