BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratalewska Magdalena (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Family Businesses in Creative Industries
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 2, s. 189-200, bibliogr. 9 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Przemysł kreatywny, Przedsiębiorczość
Family-owned business, Creative industry, Entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Family businesses are one of the most common form of doing business in the world. In many countries, they are a key source of economic growth and creation of employment. In Poland, family businesses represent more than 60% of all companies, providing nearly 2/3 of all jobs and generating 40% of GDP. Conducting generational business provides companies with the opportunity to build the distinctive identity, which in turn translates into a strong identification, really important in the anonymous world of business. It is also connected with variety of problems, associated with both business and family relationships, which are sometimes difficult to reconcile. The creative industries sector encompasses that kinds of business activity that have their origin in the individual creativity, skills and talent, with the potential to generate wealth and jobs through the creation and use of intellectual property. The paper aims to assess the value system prevailing in family businesses, operating in the creative industries sector and its role in the development or business failure of these companies. The paper is prepared on the basis of the available literature and reports on the topic under discussion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Warszawa: Wyd. Difin.
  2. Safin K., Pluta J., Pabjan B. (2014), Strategie Sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych, Difin, Warszawa.
  3. Sobiecki R. (2014), Przedsiębiorstwo Rodzinne w Gospodarce Globalnej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
  4. Sułkowski Ł. (2011), Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju Współczesne aspekty zarządzania, Wyd. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.
  5. Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne, jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa.
  6. Surdej A., Wach K. (2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin Warszawa.
  7. Sztompka P. (2007), Socjologia: analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
  8. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (2012), Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza - wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych. Raport końcowy z badania Warszawa, at: http://www.msodi.mazovia.pl/upload/files/pdfy/Analiza potencjalnych sektorow kreatywnych.pdf, dostęp: 15.12. 2015.
  9. Więcek-Janka E. (2015), Przedsiębiorstwo rodzinne jako szczególny typ małych i średnich przedsiębiorstw, at: ‹http://ewa-wiecek-janka.pl/userfiles/main/file/przed_rodz.pdf, dostęp: 15.12. 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu