BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smolarek Małgorzata (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), Dzieńdziora Joanna (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Czynniki kształtujące zarządzanie personelem w małych przedsiębiorstwach rodzinnych
Factors Influencing Personnel Management in Small Family Businesses
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 2, s. 299-312, bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Zarządzanie personelem
Family-owned business, Personnel management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie czynników kształtujących zarządzanie personelem w małych przedsiębiorstwach rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem procedur, które są wykorzystywane do realizacji polityki personalnej. Przyjęto założenie, że zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach rodzinnych cechuje prostota procedur i brak skomplikowanych narzędzi, a jego specyfika uzależniona jest od skali działania przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

Personnel management involves all the activities connected with people that are aimed at the implementation of an enterprise's goals. Such activities should also meet employees' needs, which refer to their development. The activities are undertaken by an enterprise to achieve a success. This is possible thanks to the involvement and work of the people employed in an enterprise. Personnel management in small family businesses is characterised by the simplicity of applied factors and lack of complicated instruments. Its specificity depends on the scale of a company's operation. The paper presents discussion on factors influencing personnel management in respect of small family businesses. The research is both theoretical and empirical in nature. The theoretical part shows the concept of a family business and selected factors in personnel management of family businesses, while the empirical one presents results of the author's own studies on diagnosis of the state of personnel management in small family businesses in a changing environment and indicates areas of the diagnosed process that should be improved. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Astrachan J.H., Klein S.B., Smyrnios K.X. (2002), The F-PEC Scale of Family Influence: A Proposal for Solving the Family Business Definition Problem, "Family Business Review", vol. XV, nr. 1, March 2002 © Family Firm Institute, Inc.
 2. Donelley R. (1964), The family business, "Harvard Business Review", t. 42, nr. 4.
 3. Dzieńdziora J.(2010), Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w świetle badań ankietowych MSP [w:] J. Kramer, J. Dzieńdziora (red.), Nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała.
 4. Fleming Q. (2006), Tajniki przetrwania firmy rodzinnej, Wyd. Helion, Gliwice.
 5. Hollander B.S., Elman N.S. (1988), Family-owned business: An emerging field of inquiry, "Family Busines Review", t. 1, nr. 2.
 6. Jeżak J. (2003), Rada nadzorcza jako współautor sukcesu [w:] Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne (red.), T. Listwan, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 969, Wrocław.
 7. Kamińska B. (2013), Specyfika zarządzania personelem w przedsiębiorstwach rodzinnych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie" 2013, nr 2.
 8. Oleksyn T. (2014), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 9. Sidor-Rządkowska M. (2004), Zarządzanie personelem w małej firmie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Sipa M. (2012), Specificity of Innovation Sources in Micro and Small Enterprises [in:] S. Hittmár (ed.), "Theory of Management 6". The selected problems for the development support of management knowledge base, University of Zilina, Zilina.
 11. Sipa M., Smolarek M. (2015), Perception of the Process of Succession by Employees of Polish Family Businesses [in:]: Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2015), Technical University of Košice.
 12. Smolarek M., Sipa M. (2015), Wybrane aspekty strategii firm rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zrządzanie", tom XVI, z. 7, cz. I, Firmy rodzinne - doświadczenia i perspektywy zarządzania (red.), A. Marjański, M.R. Contreras Loera, Łódź.
 13. Strużyna J. (2002), Doskonalenie jakości zarządzania zasobami ludzkimi w małych firmach, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 14. Sułkowski Ł. (2004), Organizacja a rodzina, więzi familijne w życiu gospodarczym, TNOiK, Toruń.
 15. Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne - jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 16. Wach K. (2015), Środowisku biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, zeszyt 7.
 17. Lewiatan (2009), Firmy rodzinne wytwarzają ponad 18 proc. PKB, http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2015/1/firmy_rodzinne_wytwarzaja_ponad_18_proc_pkb, dostęp: 12.02.2016r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu