BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skorek Aneta (Politechnika Częstochowska), Włodarczyk Renata (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Analiza funkcjonalności Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) w organizacjach krajów europejskich i polskich
Functonalites analysis Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) in European and Polish organizatons
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 2(23), s. 6-10, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Normy społeczne, prawne i moralne - ewolucja i trwanie
Słowa kluczowe
Zarządzanie środowiskiem, Europejski System Ekozarządzania i Audytu, Normy ISO 14001
Environmental management, Eco-management and Audit Scheme (EMAS), ISO 14001
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie organizacją według Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) to jedna z możliwości w Unii Europejskiej na wykazanie swojej przyjaznej działalności dla środowiska. Jak wynika z doniesień literaturowych, na obecną chwilę niewiele organizacji europejskich decyduje się na rejestrację w systemie EMAS. W artykule przedstawiono przyczyny słabego zainteresowania wprowadzeniem EMAS, podstawowe założenia systemu EMAS oraz powiązanie z normą ISO 14001 w aspekcie niezaprzeczalnych korzyści, jakie niesie ze sobą wprowadzenie tegoż systemu. W ramach niniejszej pracy dokonano również analizy aktualnie zarejestrowanych organizacji krajów europejskich w systemie EMAS, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. (abstrakt oryginalny)

Organization Management System of the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) is one of the possibilities in the European Union to demonstrate that business is environment friendly. According to the literature review, at the moment a few of European organizations select to EMAS registration. The article presents the reasons for the poor interest in the promote of EMAS, the basic principles of EMAS and ISO 14001 correlation with EMAS in terms of the undeniable fact offered by the launch of that system. The analysis of currently registered organizations in the EMAS system of European countries, with a particular mention of Poland were also demonstrated in this paper. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz-Sas A., (2012) Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, Białystok: Ofcyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
  2. htp://ec.europa.eu [29.07.2016].
  3. htp://eko-net.pl/ [29.07.2016].
  4. htp://emas.gdos.gov.pl [29.07.2016].
  5. Marcinkowski A., Huryń B., Ostrowski K.M., Szydłowski M., (2010) Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik, Warszawa: Centrum Informacji o Środowisku.
  6. Nowosielski R., Spilka M., Kania A., (2010) Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
  7. Pochyluk R., Macniak M., Szymański J., (2005) Wspólnotowy System Ekozarządzaniai Audytu EMAS - Przewodnik, Kraków: Konsorcjum frm Royal Haskoning Roterdam, SEI Tallin oraz LEMTECH Konsultng Sp. z o.o.
  8. Pochyluk R., Macniak M., Szymański J., Behnke M., Moora H., Bacmann A.R., (2005) Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) - Poradnik dla organizacji, Kraków: Konsorcjum frm Royal Haskoning Roterdam, SEI Tallin oraz LEMTECH Konsultng Sp. z o.o.
  9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Serii L 342 z 22 grudnia 2009 r.
  10. Skorek A., (2016) Ocena Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 - Praca dyplomowa magisterska, Częstochowa: Politechnika Częstochowska.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu