BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbek Julia (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Tytuł
Normy etycznego postępowania w zawodzie adwokata
Norms of Ethical Conduct in the Profession of a Legal Attorney
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 2(23), s. 11-14, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Normy społeczne, prawne i moralne - ewolucja i trwanie
Słowa kluczowe
Kodeks etyki, Etyka zawodowa, Usługi prawnicze, Prawo
Code of ethics, Professional ethics, Legal services, Law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pełniąc swoją funkcję społeczną, prawnicy oprócz podstawowym normom przewidzianych przepisami prawa podlegają również szeregu norm moralnym oraz etycznym. Normy etycznego postępowania adwokatów które wynikają z ogólnie przyjętej praktyki prawniczej opartej na moralności, doczekały swojego "uregulowania" w powszechnie znanym Kodeksie Etyki Adwokackiej. Zbiór ten zawiera normy które polegają na rozwoju moralnych dróg życia osobistego adwokatów przy jednoczesnym rozwojem moralnym ich zawodowej praktyki prawniczej. Jako najważniejszy przykład zasad etyki adwokackiej należy uznać działanie w celu ochrony interesów swojego klienta, które stanowi cel pracy przedstawicieli tego zawodu zaufania publicznego. (abstrakt oryginalny)

While fulfilling their social duty, advocates, besides being obliged to follow basic legal norm, are under the obligation to abide by various moral and ethical norms. Ethical norms of legal attorney conduct which arise from generally accepted legal practice that is based on morals, became regulated in the common Attorney Code of Ethics. This set contains historically built norms which consist of simultaneously developing moral paths of the advocates personal life along with the development a moral professional legal practice. The most visible examples of an ethical principle is the protection of the interests of the client which constitute aim of the characteristic ethical conduct of the representatives of this public trust profession. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Izdebski H., (2006) Zawody prawnicze jako zawody zaufania publicznego [w:] Izdebski H. i Skuczyński P., (red.), Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis.
  2. Jaworski C., (2006) Etyka adwokatów, [w:] Łojko E., (red.), Etyka prawnika, etyka nauczyciela zawodu prawniczego, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
  3. Kojder A., (2006) Etyka - przedmiot i stanowiska [w:] Izdebski H., Skuczyński P., (red.), Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis.
  4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. nr 78, poz. 483).
  5. Michalik M., (1971) Społeczne przesłanki, swoistości i funkcje etyki zawodowej [w]: Etyka zawodowa, Warszawa:
  6. Pieniążek M., (2008) Etyka sytuacyjna prawnika, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis.
  7. Sarkowicz R., (1996) Etyka prawnicza [w:] Teoria prawa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  8. Szczepańki J., (1965) Czynniki kształtujące zawód w strukturę zawodową [w:] Sarapata A., (red.), Socjologia zawodów, Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
  9. Tokarczyk R., (2009) Etyka prawnicza, Warszawa: Lexis Nexis.
  10. Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Dz.U.2005.12.13).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu