BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żarnowska-Grabarz Paulina (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Prowokacja dziennikarska w ujęciu polskiego prawa karnego na tle orzecznictwa europejskiego
Journalist Provocaton in Polish Criminal Law on the Background of European Juridicton
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 2(23), s. 15-19, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Normy społeczne, prawne i moralne - ewolucja i trwanie
Słowa kluczowe
Dziennikarstwo, Potrzeby informacyjne, Orzecznictwo sądu, Prawo karne
Journalism, Information needs, Judicial decision, Criminal Law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prowokacja dziennikarska stanowi jedno z ciekawszych, obecnych w dyskusji publicznej zjawisk. Artykuł omawia tę problematykę z perspektywy prawa karnego. Przedstawiciele doktryny podejmują próby konstruowania kontratypu dziennikarskiej prowokacji, który umożliwiałby zwolnienie z odpowiedzialności karnej w przypadku zastosowania tej metody w tzw. dziennikarstwie śledczym. Autorka rozważa możliwe podstawy usprawiedliwienia w świetle prawa karnego uciekania się przez dziennikarzy do tej metody, komentując to zagadnienie jednocześnie z perspektywy praktyki orzeczniczej polskiej oraz europejskiej. (abstrakt oryginalny)

Journalist provocation is one of the most interesting, present in the public discussion phenomenon. The article discusses this issue from the perspective of criminal law. The representatives of doctrine atempt to construct an institution of journalist provocation that would allow an exemption from criminal liability in case of using this method in the so-called investigative journalism. The Author considers possible legal grounds for justification under criminal law situations when journalists use this method, commenting on the issue from the perspective of Polish and European jurisdiction at the same time. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Du Vall M., (2005), Prowokacja dziennikarska, "Zeszyty Prasoznawcze" nr 3-4.
 2. Dukiet-Nagórska T., (red.), (2014), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa: Lexis Nexis.
 3. htp://orzeczenia.ms.gov.pl, [28.10.2016].
 4. htp://www.sdp.pl, [28.10.2016].
 5. Iwaniec J.M., Szczerba M., (2005) Granice dziennikarskiej prowokacji, "Rzeczpospolita" z 7.06. htp://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050607/prawo/prawo_a_26. html?k=on, [28.10.2016].
 6. Kędzierska M., (2007) Śledztwo dziennikarskie - wybrane zagadnienia, "Prokuratura i Prawo" nr 4;
 7. Kodeks Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, htp://sdp.pl/s/kodeks-etyki-dziennikarskiej-sdp, [28.10.2016].
 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2009 r. nr 114, poz. 946).
 9. Postanowienie SN z dnia 6 czerwca 2006 roku, sygn. IV KK 87/06.
 10. Ustawa Kodeks karny z 6 czerwca 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1137).
 11. Ustawa Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5, poz. 24 ze zm.).
 12. Wilińska A., (2009) Dziennikarstwo śledcze - wybrana problematyka [w:] Zelek M., (red.), Taktyki i technika kryminalistyczna - wczoraj, dziś, jutro, Poznań-Rzeszów: Drukarnia Pijarów;
 13. Wyrok ETPCz z dnia 14 czerwca 2016 roku, nr 619/12.
 14. Wyrok ETPCz z dnia 19 lipca 2011 roku, nr 23954/10.
 15. Wyrok ETPCz z dnia 28.06.2012 roku, nr 15054/07.
 16. Wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 20 listopada 2013 roku, sygn. XV K 742/13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu