BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dragan Dagmara (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Status prawny cudzoziemców w Polsce
The Legal Status of Foreigners in Poland
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 2(23), s. 20-23, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Normy społeczne, prawne i moralne - ewolucja i trwanie
Słowa kluczowe
Migracja, Cudzoziemcy, Uchodźcy, Prawa cudzoziemców
Migration, Foreigners, Refugees, Foreigners' rights
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przemiany związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz dołączeniem do Strefy Schengen spowodowały konieczność dostosowania regulacji prawnych do standardów europejskich. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących poszczególnych elementów składających się na status prawny cudzoziemców w Polsce, w szczególności prawa do wjazdu i przebywania na terytorium RP, a także prawa do ochrony ze strony państwa. (abstrakt oryginalny)

Transformations associated with the Polish accession to the European Union and joining the Schengen Area resulted in the need to adapt legislation to the European standards. Law regulations regarding foreigners' legal status, especially right of entry and stay in Poland and the right to protection by the State are the main point of this article. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Celej J., (2012) Status prawny cudzoziemca (wybrane zagadnienia) [w:] Stych M., (red.), Administracyjnoprawny status jednostki (wybrane zagadnienia), Częstochowa.
  2. Chlebny J., (2015) Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
  3. Górczyńska M., Status uchodźcy i ochrona uzupełniająca [w:] Łysienia M., red., Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych, Warszawa 2015.
  4. Jaźwińska M., Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i zezwolenie na pobyt stały [w:] Łysienia M., red., Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych, Warszawa 2015.
  5. Łysienia M., Wizy i przekraczanie granicy polskiej [w:] Łysienia M., red., Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych, Warszawa 2015.
  6. Pudzianowska D., Obywatelstwo w procesie zmian, Warszawa 2013: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
  7. Szczepanik M., Cudzoziemcy w Polsce - zjawiska i charakterystyka kulturowa wybranych grup [w:] Łysienia M., red., Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych, Warszawa 2015.
  8. Witko D., Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgoda na pobyt tolerowany [w:] Łysienia M., red., Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych, Warszawa 2015.
  9. Wrześniewska - Wal I., (2012) Wybrane zagadnienia prawne dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, "Problemy Higieny i Epidemiologii" no 93(1).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu