BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tybor Oliwia (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Tytuł
Normy etyczne a rozwój współczesnej medycyny
Ethical Standards and the Development of Modern Medicine
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 2(23), s. 28-31, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Normy społeczne, prawne i moralne - ewolucja i trwanie
Słowa kluczowe
Prawo, Etyka, Medycyna
Law, Ethics, Medicine
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Lekarz w swojej działalności ma prawo wyboru spośród wszelakich możliwości leczenia. Jeżeli mowa jednak o rozstrzyganiu zgodnie z własnym sumieniem i moralnością prawo wyznacza pewne granice. Jest to zrozumiałe, bowiem w powyższej wolności nie można odejść od wiodącego celu jakim jest nieszkodzenie. Czy normy moralne mogą zmieniać się wraz z rozwojem medycyny? Jest to nieuniknione, zatem prawodawca celem dostosowania się do ciągłego postępu wprowadza regulacje klauzuli sumienia. Nie może mieć ona jednak charakteru absolutnego i zawiera ograniczenia, celem zachowania kompromisu pomiędzy dobrem człowieka, a zasadami moralnymi lekarza. (abstrakt oryginalny)

Physician during his carrier have right to choose from many ways of proper treatment. If we consider choosing as your conscience dictates, there are some limits set by the law. It is obvious that the freedom in making this kind of decisions can't be more important than the welfare of the patient. Can moral foundations be changed by the medicine's progress? Legislator introduces regulations of the conscience clause in order to adapt to the constant changes. This clause can't be absolute, it has its own limitations in order to preserve the balance between the human good and physician's ethical rules. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogusz J., (1985) Sumienie najwyższym sędzią [w:] Bogusz J., (red.), Chorzy w stanach terminalnych a etyka zawodowa w medycynie, Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.
 2. Kodeks Etyki Lekarskiej, htp://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_fle/0003/4764/Kodeks-Etyki-Lekarskiej.pdf [25.25.2017].
 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997roku (Dz.U.1997.78.483).
 4. Konwencja z dnia 4 listopada o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych (Dz.U.1993.61.284).
 5. Łuków P., (2013) Standardy bioetyczne - między nowością a reinter-pretacją [w:] Basińska K., Halasza J., (red.), Etyka w medycynie. Wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia, Kraków: Ofcyna Wydawnicza Impuls.
 6. Ogiegło L., (2015) Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Wydanie 2, Warszawa, htps://sip.lex.pl [25.05.2017].
 7. Salamonowicz Z., (2000) Wstęp do prawoznawstwa, Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 8. Świeca M., (2013) Klauzula Sumienia jako rozwiązywanie kolizji prawa stanowionego z normami światopoglądowymi, "Prawo i Medycyna" nr 3/4 (52/53 tom 15).
 9. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2017.125).
 10. Wielka Encyklopedia PWN, Ofcjalna Strona Internetowa www.encyklopedia.pwn.pl [20.05.2017].
 11. Wojciechowska-Nowak E., (2002), Etyczno-prawne aspekty korzystania przez lekarza z klauzuli sumienia. Seminarium, Wydział Prawa i Ad-ministracji UW, Warszawa: Wydawnictwo PIP.
 12. Zielińska E. (2008) Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, htps://sip.lex.pl/#/publikacja/151087746/ustawa-o-zawo-dach-lekarza-i-lekarza-dentysty-komentarz [25.05.217]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu