BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Weidemann Daniel (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Poziom dojrzałości projektowej a narzędzia IT wspomagające zarządzanie projektami
Project Management Maturity Level in the Context of PPM Solutions
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 2, s. 136-145, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Efektywność zarządzania, Metody informatyczne, Niepewność
Project management, Management effectiveness, IT methods, Uncertainty
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M15, O22
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W zmiennym otoczeniu charakteryzującym się dużym poziomem niepewności zarządzanie projektami zyskuje na znaczeniu. Sposób, w jaki przedsiębiorstwa realizują projekty, w dużej mierze zależy od dojrzałości projektowej organizacji, często wskazywanej jako jeden z kluczowych czynników determinujących skuteczność zarządzania projektami. Coraz wyższe poziomy dojrzałości projektowej wymagają odpowiedniego wsparcia narzędzi informatycznych, w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych. Celem artykułu jest przegląd narzędzi informatycznych towarzyszących różnym poziomom dojrzałości projektowej oraz wskazanie najważniejszych czynników wpływających na dobór tychże narzędzi. (abstrakt oryginalny)

In the turbulent environment characterised by a high degree of uncertainty, project management is gaining in importance. The way companies carry out projects significantly depends on the project management maturity often indicated as one of the key factors determining the effectiveness of project management. By principle, higher levels of project maturity requiring appropriate support tools, in order to meet higher information needs. The goal of the article is to review project portfolio management (PPM) tools associated with different levels of project management maturity and to identify the key factors influencing the selection of these tools. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dammer H. (2008), Multiprojektmanagement, Technische Universitaet Berlin, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 2. Forrester (2015), The Forrester Wave™: Portfolio Management For The Tech Management, Forrester Cambridge.
 3. Gartner (2008), Gartner PPM Maturity Model, Gartner Inc., Stamford.
 4. Gartner (2012), PMOs: One Size Does Not Fit All, Gartner Inc., Stamford.
 5. Gartner (2015), Magic Quadrant for IT Project and Portfolio Management Software Applications, Worldwide, Gartner Inc., Stamford.
 6. Juchniewicz M. (2012), Analiza czynników kształtujących poziom i strukturę dojrzałości projektowej w organizacji działającej w Polsce, (w:) Wyrozębski P., Juchniewicz M., Metelski W. (red.), Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projektami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 7. Kerzner H. (2005), Advanced Project Management. Edycja polska, Helion, Gliwice.
 8. Litke H.-D. (2005), Projektmanagement Methoden, Handbuch für die Praxis, Hanser Verlag, Munchen/Wien.
 9. Center of Business Practices (2005), Project Portfolio Management Maturity, Harvertown.
 10. Office of Government Commerce (OGC) (2006). Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model, Great Britain.
 11. Office of Government Commerce (OGC) (2008). Portfolio, Programme and Project Offices, Norwich.
 12. Pennypacker J.S. (2005), Portfolio Management Maturity Model, Center for Business Practice, Havertown.
 13. Project Management Institute (2008). Organizational Project Management Maturity Model (OPM3).
 14. Sońta-Drączkowska E. (2012), Zarządzanie wieloma projektami, PWE, Warszawa.
 15. Trocki M. (2014), Organizacja projektowa, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu