BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grześków-Gorgosz Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Zdolność utrzymania kluczowych pracowników wyzwaniem polskich firm rodzinnych
The Capacity for Keeping Key Employees as a Challenge for Polish Family Businesses
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 2, s. 327-340, bibliogr. 20 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Lojalność pracowników, Zaangażowanie organizacyjne, Zadowolenie z pracy, Tożsamość
Employee loyalty, Organizational commitment, Job satisfaction, Identity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest wskazanie, co wpływa na niewymuszoną chęć pracownika do pozostania i pracy na rzecz firmy rodzinnej. W opracowaniu zostanie przedstawiona koncepcja lojalności pracowniczej i jej związków z pojęciami zaangażowania, satysfakcji z pracy i identyfikacji z organizacją. (fragment tekstu)

The article attempts to present the concept of employee loyalty and its relationships with the concepts of commitment, job satisfaction and identification with an organization, based on the example of a specificity of family businesses. It was assumed that family businesses, despite their uniqueness, are faced with a current challenge, similar for any subject operating in the economy, which is how to keep key employees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2010), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 2. Blikle A. (2012), Specyfika zarządzania w firmach rodzinnych [w:] Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, Warszawa.
 3. Blikle A.J., Kosewski M. (2012), Od przełożonego do lidera, czyli wartości jako instrument zarządzania w firmach rodzinnych [w:] Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, Warszawa.
 4. Bugdol M. (2006), Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 5. Czarnota-Bojarska J. (2010), Dopasowanie człowiek-organizacja i tożsamość organizacyjna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 6. Escher I. (2007), Postawa lojalności pracownika względem organizacji - jak definiować, jak badać i jak kształtować? [w:] S. Makarski (red.), Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 7. Greenberg J. (2013), Managing Behavior in Organizations, Pearson.
 8. Iskierka-Kasperek E. (2014), Kapitał ludzki w procesie sukcesji [w:] M. Adamska (red.), Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych, PM Doradztwo Gospodarcze, Kraków.
 9. Jakubowski J. (2012), Wprowadzenie [w:] Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, Warszawa.
 10. Juchnowicz M. (2012), Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Lewicka D. (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 12. Marjański A. (2012), Specyfika firm rodzinnych [w:] Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, Warszawa.
 13. Steel R.P., Griffith R.W., Hom P.W. (2002), Practical Retention Policy for the Practical Manager, "Academy of Management Executive", t. 16, nr 2.
 14. Spencer D.G. (1986), Employee Voice and Employee Retention, "Academy of Management Review", t. 27, nr 3.
 15. Sułkowski Ł. (2004), Organizacja a rodzina. Więzi familijne w życiu gospodarczym, TNOiK, Toruń.
 16. Świątek-Barylska I. (2013), Lojalność pracowników współczesnych organizacji: istota i elementy składowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. Zatzick Ch.D., Deery S.J., Iverson R.D. (2015), Understanding the determinants of who gets laid off: Does affective organizational commitment matter?, "Human Resource Management" November/December 2015, t. 54, nr. 6.
 18. KPMG, IFR, Barometr firm rodzinnych. Z optymizmem w przyszłość, dostęp: 14.02.2015.
 19. http://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/careers/articles/students/podatki_pawel_banasik_sciezka_kariery.html, dostęp: 13.02.2016.
 20. http://kariera.pwc.pl/czlowiek,1.htm,l dostęp: 13.02.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu