BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kukowska Katarzyna (Politechnika Częstochowska), Baskiewicz Nicoletta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Podłoże zachowań kształtujących relacje personelu w firmie rodzinnej
The Behaviour Background Influencing the Relations between Employees in the Family Company
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 2, s. 367-380, bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Pozytywne relacje w pracy, Indywidualizm, Studium przypadku
Family-owned business, Positive relationships at work, Individualism, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu w jego części teoretycznej jest przyjrzenie się społeczno-emocjonalnym uwarunkowaniom małych firm rodzinnych przez pryzmat dorobku psychologii ewolucyjnej i socjologii rodziny. Część empiryczna prezentuje studia przypadków trzech małych firm rodzinnych w układach ich relacji personalnych, ukazując tym samym indywidualizm działania każdej z nich. (fragment tekstu)

When a family company participates in the market competition, its family bonds create a particular asset. The author's intention is to describe basic human behaviours related to psychological evolution process, determining relatives mutual support. Empirical part of this paper presents case studies of social-emotional conditions, creating the basics of small family companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baskiewicz N. (2013), Kobiety w zarządzaniu organizacjami, Studia Ekonomiczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 161.
 2. Buss D.M. (2003), Psychologia ewolucyjna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 3. Ignatowski G. (2014), Dylematy dotyczące zatrudnienia w perspektywie firmy rodzinnej [w:] Ł. Sułkowski, A. Marjański (red.), Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. Część III, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 7, Wydawnictwo SAN, Łódź.
 4. Kukowska K., Chrapek E. (2015), Relacje pracownicze w kontekście wybranych uwarunkowań ewolucyjnych i zaburzeń psychicznych [w:] A. Bazan-Bulanda, A. Kwiatek, E. Robak (red.), Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 5. Leszczewska K. (2012), Wyróżnianie rodzinności jako specyficznej cechy prowadzenia działalności gospodarczej [w:] Ł. Sułkowski (red.), Firmy rodzinne - współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategie rozwoju, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" t. XIII, z. 7, Wydawnictwo SAN, Łódź.
 6. Lewenstein B. (2006), Społeczeństwo rodzin czy obywateli - kapitał społeczny Polaków okresu transformacji, "Societas/Communitas" t. 1, nr 1.
 7. Małyszek E. (2012), Problem różnorodności definicji i typologii firm rodzinnych - konsekwencje i podejścia do jego rozwiązania [w:] Ł. Sułkowski (red.), Firmy rodzinne - współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategie rozwoju, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, z. 7, Wydawnictwo SAN, Łódź.
 8. Marjański A. (2012), Specyfika firm rodzinnych [w:] Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, PARP, Warszawa.
 9. Popczyk W. (2014), Kapitał społeczny w firmach rodzinnych. Nepotyzm a kapitał rodzinny, [w:] Ł. Sułkowski, A. Marjański (red.), Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. Część III, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" t. XV, z. 7, Wydawnictwo SAN, Łódź.
 10. Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowanie strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 11. Sułkowski Ł. (2012), Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w polskich, małych firmach rodzinnych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2 (85).
 12. Szlendak T. (2010), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa.
 13. Wojciechowski Ł. (2008), Ewolucyjne widzenie altruizmu - od redukcjonizmu do... [w:] A. Szuster, D. Rutkowska (red.), O różnych obliczach altruizmu, Scholar, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu