BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stangierska Dagmara (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Świstak Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach gastronomicznych - wyniki badań ilościowych
Human Resources Management in the Gastronomic Companies - the Results of Quantitative Research
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 2, s. 381-397, tab., bibliogr. 20 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Zarządzanie personelem, Gastronomia, Placówki gastronomiczne, Wyniki badań
Personnel management, Gastronomy, Catering establishments, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja obecnie funkcjonującego podejścia do zarządzania personelem w usługach na przykładzie gastronomii. Za materiał do rozważań posłużyła analiza źródeł literatury oraz wyniki ilościowego badania zrealizowanego z menedżerami lokali gastronomicznych z województwa mazowieckiego. Szczegółowe analizy danych pierwotnych dotyczą opinii respondentów na temat zarządzania personelem, oceny pracowników oraz występujących między nimi zależności. (fragment tekstu)

This article aims to identify currently existing approaches to human resources management in the gastronomic companies and the increasing role of human resources management in building the competitive advantage of the company. The research was conducted in Masovian Voivodship in 2012 on a sample of 197 managers of gastronomic establishments. The results indicate that the important elements of human resources management in the gastronomic market are factors associated with providing the service. At the same time, training of the employees and building employee loyalty are still undervalued by managers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. DeCenzo D.A., Robbins S.P. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 2. Długosz-Truszkowska E. (2003), Ocenianie pracowników [w:] L. Zbiegień-Maciąg (red.), Zarządzanie pracownikami, Wydawnictwo Akademii Góniczo-Hutniczej, Kraków.
 3. Karwiński M. (2006), ZZL w małych i średnich przedsiębiorstwach [w:] H. Król, Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 4. Koster M., Kownacki S. (1997), System ocen pracowników [w:] A.K. Koźmiński, W Piotrowski. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Murray J. (2013), Likert Data: What to use, Parametric Or Non-Parametric?, "International Journal of Business and Social Science", t. 4, nr 11.
 6. Nadolski J. (1996), Ocenianie pracowników. Oficyna Wydawnicza, Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 7. Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.L. (1988), SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perception of service quality, "Journal of Retailing", t. 64, nr 1.
 8. Raajpoot N.A. (2002), TANGSERV - A Multiple Item Scale for Measuring Tangible Quality in Foodservice Industry, "Journal of Foodservice Business Research", t. 5, nr 2.
 9. Ratner B. (2009), The correlation coefficient: Its values range between +1/-1, or do they?, "Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing", nr 17.
 10. Rocznik Statystyczny (1990), GUS, Warszawa.
 11. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2015), GUS, Warszawa.
 12. Russell T. (2002), Okresowe oceny [w:] D.M. Steward (red.), Praktyka kierowania, PWE, Warszawa.
 13. Smolbik-Jęczmień A. (1999), Organizacja przebiegu procesu kadrowego [w:] Z. Jasiński (red.), Zarządzanie pracą, Organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 14. Stangierska D., Świątkowska M. (2012), Metody oceny satysfakcji na rynku usług gastronomicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 236.
 15. Steinmann H., Schreyögg G. (2001), Zarządzanie.Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcja, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 16. Stevens P., Knutson B., Patton M. (1995), DINSERV: A tool for measuring service quality in restaurants, "The Cornell Hotel and Restaurants Administration Quarterly", t. 36, nr 2.
 17. Stoner J.A.F., Wankel C. (1992), Kierowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 18. Walkowiak R. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi [w:] E. Niedzielski (red.), Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 19. Węgrzyn R. (2008), Rola sektora usług we współczesnej ekspansji gospodarczej, www.instytut.info/Vkonf/site/39.pdf, dostęp: 10.02.2016.
 20. Wróbel A. (2014), Rola sektora usług w rozwoju społeczno-gospodarczym i kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 37.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu