BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zelga Kamila (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Coaching jako skuteczna forma rozwoju pracowników
Coaching as an Effective form of Staff Development
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 2(23), s. 32-37, tab., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Normy społeczne, prawne i moralne - ewolucja i trwanie
Słowa kluczowe
Coaching, Rozwój zawodowy pracownika, Różnice kulturowe
Coaching, Professional development of employees, Cultural differences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia zagadnienie coachingu w kontekście jego skuteczności, odnoszącej się do rozwoju pracowników. Metoda coachingu w dobie silnie konkurencyjnego środowiska pracy coraz szybciej zyskuje na znaczeniu, gwarantując kadrze pracowniczej optymalne tempo wzrostu oraz przełomowe efekty w zakresie uruchamiania własnego potencjału. Po opisaniu wyzwań, przed jakimi stoją współczesne organizacje zdefiniowano pojęcie coachingu, nawiązano do jego istoty, rodzajów i perspektyw, a także wskazano cechy efektywnej relacji coachingowej. Ponadto odwołano się do korzyści i barier wynikających z przeprowadzenia tejże metody szkoleniowej w przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

This article presents the issue of coaching in terms of its effectiveness, relating to the development of employees. The method of coaching in the era of highly competitive environment faster gains in importance, ensuring staff we optimal growth and breakthrough results in starting their own potential. After describing the challenges facing today's organizations defined the concept of coaching, reference is made to its essence, types and prospects, and also outlined the characteristics of effective coaching relationship. In addition, reference is made to the benefits and barriers arising from the conduct of that method of training in enterprises. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bennewicz M., (2011) Coaching i mentoring w praktyce, Warszawa: G+J Gruner + Jahr Sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa.
 2. Brzeziński Z., (2010) Executive coaching [w:] Czarkowska L.D., (red.), Coaching as of Developing Human Potential, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 3. Czarkowska L.D., Wujec B., (2013) Etyka w coachingu. Model siedmiu wartości telicznych i autotelicznych wspierających rozwój świadomości przywódców i menedżerów w procesie coachingu na tle zmian świadomości społecznej [w:] Czarkowska L.D, (red.), Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 4. Dembowski S., Eldridge F., Hunter I., (2010) Coaching kadry kierowniczej, Warszawa: Wydawnictwo Profesjonalne PWN.
 5. Fryczyńska M., (2010) Uczenie się a kompetencje - determinanty i zależności, [w:] Konarski S., Turek D., (red.), Kompetencje transferowalne, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 6. Hargove R., (2006) Masterful coaching, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 7. Holliday M., (2006) Coaching, mentoring i zarządzaniem, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 8. Kacprzak A., (2012) Coaching międzykulturowy - podobieństwa i różnice, "Zarządzanie. Teoria i praktyka" nr 1.
 9. Konieczna K,. (2013) Kontrowersyjna terapia. Coaching prowokatywny jako niestandardowa metoda rozwoju, "Personel i Zarządzanie".
 10. Kraczla M., Wziątek-Staśko A., (2016) Coaching jako nowoczesna metoda rozwoju kadry kierowniczej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie" nr 1.
 11. Law H., Ireland S., Hussain Z., (2010) Psychologia coachingu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Law S., Spencer-Arnell L., Wilson L., (2010) Coaching inteligencji emocjonalnej, Warszawa: Wolters Kluwer.
 13. Luecke R., (2006) Coaching i mentoring, jak rozwijać największe talenty i osiągać lepsze wyniki, Warszawa: MT Biznes.
 14. Milczarek S., (2010) Kultura pracy menedżera, Warszawa: Placet.
 15. Mróz M., (2013) Coaching i mentoring wobec współczesnych wyzwań w rozwoju pracowników, "Nauki o zarządzaniu" nr 3.
 16. Pilipczuk P., (2012) Współczesna mitologia coachingu, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 17. Rosiński P., (2011) Globalny coaching: podejście zintegrowane, Warszawa: Wydawnictwo New Dawn.
 18. Sidor-Rządkowska M., (2009) Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 19. Starr J., (2003) Coaching, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 20. Syper M., (2008) Mentoring jako element strategii wspierania rozwoju zawodowego pracowników [w:] Glińska-Neweś A., (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, Toruń: Dom Organizatora.
 21. Syper-Kosowska A., Rachwał M., (2012) Rola mentoringu i coachingu w zarządzaniu talentami na przykładzie firmy Norma Polska [w:] Czarkowska L.D., (red.), Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu, Warszawa: Poltext.
 22. Szumowski W., (2010) Nowy model funkcji HR [w:] Przybyła M., (red.), Nauki o zarządzaniu. Zarządzanie w teorii, Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 137.
 23. Turek D., Wojtczuk-Turek A., (2010) Kompetencje transferowalne. Przegląd definicji, modeli i stanowisk teoretycznych [w:] Konarski S., Turek D., (red.), Kompetencje transferowalne, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 24. Whitworth L., Kimsey-House K., Sandahl P., (2012) Coaching koaktywny. Umiejętności wspierające sukces klienta, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 25. Wilczyńska M., Nowak M., Kućka J., Sawicka J., Sztajerwald K., (2013) Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 26. Wilson C., (2010) Coaching biznesowy, Warszawa: MT Biznes.
 27. Żukowska J., (2012) Naukowe ujęcie coachingu [w:] Wachowiak P., (red.), Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu