BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frontczak Dariusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Analiza wybranych czynników wpływających na cenę akcji na podstawie banków komercyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
Analysis of Selected Factors Influencing Stocks Prices on the Basis of Commercial Banks Listed in the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 23, s. 275-283, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Ceny akcji, Wartość akcji, Instrumenty finansowe, Banki komercyjne, Giełda papierów wartościowych
Shares prices, Share value, Financial instruments, Commercial banks, Stock market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W treści artykułu zostały przedstawione podstawowe koncepcje dotyczące rynku kapitałowego oraz akcji jako instrumentu finansowego. Artykuł przybliża tematykę czynników wpływających na rynkową akcji. Celem artykułu było określenie, na podstawie przeprowadzonych obserwacji, wpływu wybranych czynników kształtujących cenę akcji niektórych banków komercyjnych notowanych na GPW. (abstrakt oryginalny)

In the article are presented the basic concepts concerning the capital market and the stock as a financial instrument. Article introduces the subject of the factors affecting the stock market. The aim of the article was to determine, on the basis of conducted observations, the effect of selected factors affecting the stock price, some commercial banks listed on the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jajuga K., Jajuga T. (2005) Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Czekała M. (1997), Analiza fundamentalna i techniczna, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  3. Dębski W. (2014), Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa.
  4. Głuchowski J. (2001), Leksykon Finansów, PWE, Warszawa.
  5. Łukasik G. (1993), Pozyskiwanie kapitału przez podmioty gospodarcze, AE Katowice.
  6. Tarczyński W., Łuniewska M. (2004), Ocena możliwości zastosowania wskaźników rynkowych w zarządzaniu ryzykiem inwestycji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1042, Zarządzanie finansami firm- teoria i praktyka, t 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  7. Wasilewska J. (2004), Instrumenty finansowe - zagadnienia wybrane, część A. Rachunkowość.
  8. Wasilewski M., Juszczyk M. (2015), Czynniki kształtujące decyzje inwestorów na rynku kapitałowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 74, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  9. Wypych M. (1999), Finanse i instrumenty finansowe, Wyd. Absolwent, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu