BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poczta-Wajda Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Pawlak Karolina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Globalne skutki ewolucji polityki handlowej na rynkach rolnych w rozwijających się krajach azjatyckich
The Global Impact of the Evolution of Trade Policy on Agricultural Markets in Developing Asian Countries
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 231-237, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Protekcjonizm handlowy, Rynek rolny, Rolnictwo, Model GTAP, Polityka handlowa, Wyniki badań
Protectionism in trade, Agricultural markets, Agriculture, Global Trade Analysis Project model (GTAP), Trade policy, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F13, Q17, Q18
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraje azjatyckie
Abstrakt
Sytuacja na rynkach rolnych w krajach azjatyckich, a także przyszłość polityki rolnej i polityki handlowej względem produktów żywnościowych w tych krajach ma istotne znaczenie dla producentów żywności w innych częściach świata, szczególnie z krajów rozwiniętych. Celem artykułu jest zaprezentowanie bieżących trendów w zakresie polityki rolnej w wybranych rozwijających się krajach azjatyckich, z wykorzystaniem mierników wsparcia producentów rolnych publikowanych przez Bank Światowy i OECD, a także zbadanie za pomocą modelu równowagi ogólnej GTAP globalnych skutków ewolucji polityki handlowej w tych krajach, przy założeniu zarówno jej pełnej liberalizacji, jak i wzrostu protekcjonizmu. Badania wskazują, że podniesienie ceł na produkty rolne w badanych krajach do maksymalnego dopuszczalnego poziomu doprowadziłoby do obniżenia wartości obrotów handlowych i spadku PKB w innych częściach świata, natomiast pełna redukcja ceł byłaby czynnikiem stymulującym handel i korzystnie wpływającym na PKB reszty świata.(abstrakt oryginalny)

The situation in agricultural markets in Asian countries, as well as the future of agricultural policy and trade policy in these countries, is important for food producers in other parts of the world, especially in developed countries. The aim of this article is to present current agricultural policy trends in selected developing Asian countries using support measures published by the World Bank and the OECD, as well as to examine the global impact of food trade policy developments in these countries as a result of full liberalization scenario, as well as increased protectionism scenario. Research shows that raising tariffs on agricultural products in the analyzed Asian countries to a maximum allowable level would lead globally to lower trade and GDP in other parts of the world, while full tariff reductions would be a stimulus to trade and benefit the rest of the world.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Anderson Kym, Signe Nelgen. 2013. Updated Global and National Estimates of Distortions to Agricultural Incentives, 1955-2011. Washington D.C.: World Bank.
  2. Cadot Olivier, Marcelo Olarreaga, Johann Tschopp. 2010. Trade Agreements and Trade Barrier Volatility. [W] The Political Economy of Agricultural Price Distortions, red. K. Anderson, Baltimore: Cambridge University Press.
  3. Hertel Thomas, Marinos Tsigas. 1997. Structure of GTAP. [W] Global Trade Analysis: Modelling and Applications, red. T. Hertel, Baltimore: Cambridge University Press.
  4. Honma Masayoshi, Youjiro Hayami. 2009. Japan, Republic of Korea and Taiwan, China. [W] Distortions to agricultural incentives: A global perspective. 1955-2007, red. K. Anderson. Washington D.C.: World Bank.
  5. Masters Will, Andres Garcia. 2010. Agricultural Price Distortions and Stabilization, [W] The Political Economy of Agricultural Price Distortions, red. K. Anderson, Baltimore: Cambridge University Press.
  6. OECD. 2016a, Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2016. Paris.
  7. OECD. 2016b, OECD'S Producer Support Estimate and Related Indicators of Agricultural Support. Concepts, Calculations, Interpretation and Use (The PSE Manual). Paris.
  8. Orden David, David Blandford, Tim Josling. 2011. WTO Disciplines on Agricultural Support. Seeking a Fair Basis for Trade, New York: Cambridge University Press.
  9. World Bank. 2016. World Development Indicators. Washington D.C.: World Bank. http://databank.worldbank. org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators.
  10. WTO. 2016, World Tariff Profiles 2016, Geneva: WTO, ITC, UNCTAD.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3371
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu