BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Połoz Włodzimierz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dyskryminacje cenowe na przykładzie przewoźnika lotniczego PLL LOT
Price Discrimination on the Example of Air Carrier PLL LOT
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 23, s. 315-328, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Dyskryminacja, Polityka cenowa, Ceny usług, Studium przypadku
Discrimination, Pricing policy, Services prices, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Polskie Linie Lotnicze LOT SA
Abstrakt
W artykule prezentowane są zagadnienia obrazujące dyskryminacje cenowe w ramach polityki cenowej stosowanej przez przewoźnika lotniczego PLL LOT. Artykuł odnosi się do jednego z rodzajów dyskryminacji, a mianowicie proponowanie różnych cen różnym segmentom odbiorców. Dyskryminacje te zaliczane są do dyskryminacji trzeciego stopnia. Rozdział pierwszy artykułu został poświęcony zagadnieniom teoretycznym związanym z pojęciem dyskryminacji cenowych, oraz ich stosowaniem w różnych obszarach działalności gospodarczej. Rozdział drugi zawiera krótki opis usług dodatkowych towarzyszących usłudze podstawowej jaką jest możliwość realizacji podróży samolotem. W kolejnym rozdziale zawarto analizę cen biletów lotniczych zgodnie z taryfą w zależności od klas proponowanych pasażerom. Wykorzystano tu metodę "Research Desk". Badania umożliwiające zilustrowanie stosowania dyskryminacji cenowej w liniach lotniczych PLL LOT oparto o ofertę cenową tych usług na dwóch kierunkach, a mianowicie Warszawa-Bruksela - loty krótko i średniodystansowe, oraz Warszawa-Nowy Jork - loty długodystansowe. Są to kierunki na których loty wykonywane są regularnie przez cały rok i cieszą się dużym zainteresowaniem pasażerów. Do zilustrowania stosowania dyskryminacji cenowych posłużono się przykładem linii lotniczych, w tym wypadku PLL LOT także ze względu na łatwość pozyskania danych. (abstrakt oryginalny)

The article presents issues referring to price discrimination in economic policy of an enterprise using the example of PLL LOT, polish airlines (polish air carrier). The article refers to one kind of discrimination, which is the fact of offering different prices to different groups of regular customers. Discrimination These are classified as third-degree discrimination. First chapter contains theoretical approach to price discrimination and how it is used in various fields of activity of an enterprise. Chapter No 2 is a short description of additional services that go along with the basic service which is a possibility of travelling by plane. In the next chapter there is an analysis of plane tickets prices according to different variant of travel class offered to customers. It is based on a method called "Research desk". The study allows to present the use of price discrimination in PLL LOT. It is based on the analysis of price offer of two connections which are Brussels-Warsaw (short and medium distance flights) and New York-Warsaw (long distance flights). These are two of the most popular connections and the flights are performed regularly throughout the year. The case of PLL LOT was chosen as an example because of the ease data acquisition. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kotler P., Keller K. L. (2013), Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 2. Milewski R. (red) (1999), Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa.
 3. Oyrzanowski B. (1996), Mikroekonomia, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 4. Baranowska-Prokop E., Prokop J. (2007), Dyskryminacja cenowa a transakcje wiązane, "Gospodarka Narodowa" nr 3.
 5. Krugman P., Wells R. (2012), Mikroekonomia, PWN, Warszawa.
 6. Samuelson W., Marks S. (2009), Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa.
 7. Samuelson P., Nordhaus W. (2014), Ekonomia, Poznań.
 8. Varian H.(2013), Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa.
 9. www.lot.com/pl/pl/?gelid=CLLb4JnHvcwCFWTjegodcEcPZw&gelserc=aw.de, (dostęp: 21.11.2015).
 10. [www.lot.com/pl/pl/?gelid=CLLb4JnHvcwCFWTjegodcEcPZw&gelserc=aw.de, (dostęp: 04.05.2016).
 11. www.lot.com/pl/pl/fare-families, (dostęp: 04.05.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu