BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sojka Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Analiza funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce w aspekcie obowiązujących regulacji prawnych
Assessment of Internal Audit Regulations in Public Finance Sector Entities in the Period 1998-2016
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 1, s. 187-195, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcja doradcza audytu wewnętrznego
Słowa kluczowe
Audyt wewnętrzny, Regulacje prawne, Sektor finansów publicznych
Internal audit, Legal regulations, Public finance sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Analiza funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce w aspekcie obowiązujących regulacji prawnych. Metodologia badania - Analiza porównawcza, wnioskowanie logiczne. Wynik - Wskazanie rozwiązań prawnych, których funkcjonowanie wpływa na działanie jednostek sektora finansów publicznych oraz ocenę audytu wewnętrznego. Oryginalność/wartość - Analiza regulacji prawnych definiujących funkcjonowanie audytu wewnętrznego umożliwiła wskazanie rozwiązań wpływających na skuteczność zorganizowanego systemu kontroli i nadzoru wynikającego z negocjacji akcesyjnych Polski z UE. Interpretację przepisów prawnych poparto badaniami empirycznymi. Wartość naukową pracy stanowi poszerzenie wiedzy w zakresie oddziaływania regulacji prawnych dotyczących audytu wewnętrznego.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this article is to analyse the functioning of internal audit in Poland in the aspect of the legal regulations. Design/methodology/approach - Comparative analysis, logical inference. Findings - Indication of legal solutions influencing the functioning of the public finance sector units and assessment of internal audit. Originality/value - Analysis of legal regulations defining the functioning of internal audit allowed to indicate solutions influencing on the effectiveness of the organized control and supervision system resulting from Poland's accession negotiations with the EU. The legal interpretation was supported by empirical research. The scientific value of the work is to broaden the knowledge of the impact of regulation on the functioning of internal audit.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartoszewicz, A. (2012). Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 2. Babuśka, E.W. (2011). Audyt wewnętrzny w ustawie o finansach publicznych. Poszukiwany model funkcjonowania. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 10.
 3. Benchmarking audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (2010). Warszawa: Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych.
 4. Benchmarking audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (2012). Warszawa: Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych.
 5. Benchmarking audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (2013). Warszawa: Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych.
 6. Benchmarking audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (2015). Warszawa: Departament Polityki Wydatkowej.
 7. Chojna-Duch, E. (2012). Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych - aktualne problemy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 718. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 53.
 8. Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 28).
 9. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
 10. Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego (2012). Warszawa: Tłum. IIA - Polska.
 11. Podręcznik Audytu Wewnętrznego w Administracji Publicznej (2003). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Pobrane z: www. mf.gov.pl.
 12. Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej i prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego (2016). Warszawa: Departament Polityki Wydatkowej.
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz.U. nr 21, poz. 108).
 14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. poz. 1480).
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2049).
 16. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. nr 111, poz. 973).
 17. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. nr 112, poz. 765).
 18. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. nr 66, poz. 406).
 19. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. Komentarze i wyjaśnienia. Warszawa: Departament Polityki Wydatkowej.
 20. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwot przychodów oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 234, poz. 1970).
 21. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 112, poz. 763).
 22. Tylka, A. (2005). Poradnik audytora wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych. Gdańsk: ODDK.
 23. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. nr 155, poz. 1014).
 24. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. nr 249, poz. 2104).
 25. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu