BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Satoła Łukasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Usługi użyteczności publicznej w ocenach społeczności lokalnych
Services of General Interest in the Evaluations of Local Communities
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 258-264, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Usługi publiczne, Gospodarka komunalna, Infrastruktura, Samorząd terytorialny, Wyniki badań
Public services, Public utilities, Infrastructure, Local government, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H44, H76, L95
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba oceny postrzegania usług użyteczności publicznej przez mieszkańców społeczności lokalnych. Materiał badawczy stanowiły wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 24 gminach. Pomimo odnotowanego zróżnicowania poziomu zadowolenia mieszkańców z usług publicznych, generalnie ich opinie świadczyły o dobrym zaspokojeniu potrzeb publicznych. Najwyższe oceny uzyskały usługi edukacyjne, a najgorzej oceniona została infrastruktura kanalizacyjna. Wyniki potwierdziły również, że stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie usług użyteczności publicznej determinuje w znacznej mierze ocenę działania władz lokalnych.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper was to evaluate the perception of services of general interest by the inhabitants of local communities. The research material was the result of a survey conducted in 24 municipalities. Despite the differences in the level of satisfaction of residents with public services, their opinions in general have provided a good response to public needs. Education services were the highest ratings, while the sewage infrastructure was rated the worst. The results also confirmed that the level of satisfaction of public service needs determines to a large extent the performance of local authorities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmad Ehtisham, Georgio Brosio, Vito Tanzi. 2008. Local service provision in selected OEC D countries: Do decentralized operations work better? [W] IMF Working Paper WP/08/67. International Monetary Fund.
 2. Bognetti Giuseppe, Gabriel Obermann. 2008. "Liberalization and privatization of public utilities: origins of the debate, current issues and challenges for the future". Annals of Public and Cooperative Economics 79 (3-4): 461-485.
 3. Byjoch Krzysztof, Sylwester Redeł. 2000. Prawo gospodarki komunalnej. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 4. Dylewski Marek, Beata Filipiak. 2005. Usługi publiczne. [W] Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, 13-27. Warszawa: PWN.
 5. Janoś-Kresło Mirosława. 2002. "Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce". Monografie i Opracowania 512: 1-175.
 6. Kachniarz Marian. 2007. Efekt skali a efektywność usług publicznych, materiał konferencyjny. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 7. Kocowski Tadeusz. 2014. "Gmina jako przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 372: 193-209.
 8. Kowalska Magdalena. 2010. "Jakość i poziom życia ludności wiejskiej w Małopolsce". Roczniki Naukowe SERiA XII (2): 130-134.
 9. Lange Oskar. 1967. Ekonomia polityczna, tom 1. Warszawa: PWN.
 10. Pająk Kazimierz. 2005. Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 11. Popularna encyklopedia powszechna. Tom XX. 1998. Kraków: Wydawnictwo Pinnex.
 12. Szewczuk Adam, Magdalena Zioło. 2008. Zarys ekonomiki sektora publicznego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 13. Wielewska Izabela, Piotr Prus. 2014. "Problematyka gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarach wiejskich na przykładzie województwa pomorskiego". Roczniki Naukowe SERiA XVI (6): 522-528.
 14. Wojewodzic Tomasz, Wiesław Musiał. 2003. Ocena ważniejszych zasobów i funkcjonowania gmin. [W] Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, red. A. Czudec, 9-17. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 15. Wollmann Hellmut. 2011. "Provision of Public Services in European Countries: From Public/Municipal to Private and Reverse"? Hrvatska i Komparativna Javna Uprava 11 (4): 889-910.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3258
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu