BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zakrzewska-Bielawska Agnieszka (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Wybory strategiczne w relacyjnej orientacji przedsiębiorstwa
Strategic Choices in the Relational Orientation of an Enterprise
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 2, s. 181-192, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Relacje organizacja-otoczenie, Zarządzanie strategiczne, Decyzje strategiczne
Organization-environment relations, Strategic management, Strategic decisions
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L14, L21
streszcz., summ., rez., The study is an outcome of implementation of the research project UMO-2015/17/B/HS4/00982 financed by the National Science Centre.
Abstrakt
Orientacja relacyjna, opierając się na paradygmacie relacyjnym, zakłada tworzenie i apropriację wartości przez kształtowanie, utrzymywanie i rozwój relacji międzyorganizacyjnych. Relacyjny kontekst zarządzania skłania do badań nad istotą strategii relacyjnej przedsiębiorstw i podejmowanymi w jej ramach wyborami strategicznymi. Na podstawie badań przeprowadzonych metodą wywiadu w 53 firmach funkcjonujących w Polsce stwierdzono, że podstawowymi wyborami, wokół których koncertuje się treść strategii relacyjnej, są: cel, partner, dynamika międzyorganizacyjna i sposób tworzenia relacji. Jednocześnie miejsce strategii relacyjnej według poziomów zarządzania strategicznego nie zostało jednoznacznie określone. (abstrakt oryginalny)

The relational orientation based on the relational paradigm involves value creation and appropriation through the formation, maintenance and development of inter-organisational relations. The relational and network context of management drives the need for studies on the relational strategy of companies. Based on the research conducted by the interview method in 50 companies operating in Poland, it was found that the primary strategic choices of the relational strategy are: the purpose, partner, inter-organisational dynamics, and the way of relations creating. Simultaneously, the place of relational strategy according to levels of strategic management was not clearly defined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bengtsson M., Kock S. (1999), Cooperation and competition in relationships between competitors in business networks, "The Journal of Business & Industrial Marketing", Vol.14, No. 3.
 2. Bowman C. Ambrosini V. (2000), Value creation versus value capture: Towards a coherent definition of value in strategy, "British Journal of Management", Vol. 11, No. 1.
 3. Cao Z., Lumineau F. (2015), Revisiting the interplay between contractual and relational governance: A qualitative and meta-analytic investigation, "Journal of Operations Management", No. 33-34.
 4. Coff R. (2010), The coevolution of rent appropriation and capability development, "Strategic Management Journal", Vol. 31, No. 7.
 5. Contractor F.J., Woodley J.A. (2015), How the alliance pie is split: Value appropriation by each partner in cross-border technology transfer alliances, "Journal of World Business", Vol. 50, No. 3.
 6. Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 7. Dyduch W., Bratnicka K. (2015), Value capture and appropriation: the construct and its operationalization, "Advances in Business-Related Scientific Research Conference", Milan.
 8. Dyer J.H., Sing H. (1998), The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, "Academy of Management Review", Vol. 23, No. 4.
 9. Emden Z., Calantone R.J., Droge C. (2006), Collaborating for new product development: selecting the partner with maximum potential to create value, "Journal of Product Innovation Management", Vol. 23, No. 4.
 10. Feng B., Fan Z.P., Ma J. (2010), A method for partner selection of codevelopment alliances using individual and collaborative utilities, "International Journal of Production Economics", Vol. 124, No. 1.
 11. Kaleta A. (red.) (2014), Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa.
 12. Klimas P. (2014), Uwarunkowania doboru partnerów współpracy międzyorganizacyjnej, "Marketing i Rynek", nr 5.
 13. Krupski R. (2010), Teoretyczne aspekty strategii emergentnych, (w:) Stankiewicz J. (red.), Problemy zarządzania strategicznego wobec przemian w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 14. Krupski R. (red.) (2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.
 15. Krzakiewicz K., Cyfert Sz. (2014), The strategic dimension of the dynamic capabilities of enterprises, "Management", Vol. 18, No. 2.
 16. Lewicka D., Zakrzewska-Bielawska A. (2016), Rola zaufania w relacyjnej orientacji przedsiębiorstwa, (w:) Osbert-Pociecha G., Nowosielski S. (red.), Meandry teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Lichtarski J. (2015), Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 18. Niemczyk J. (2013), Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Piwoni-Krzeszowska E. (2014), Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 20. Ritala P., H. Ellonen H. (2010), Competitive advantage in interfirm cooperation: old and new explanations, "Competitiveness Review", Vol. 20, No. 5.
 21. Romanowska M. (2016), Kryzys w przedsiębiorstwie, (w) Romanowska M., Mierzejewska W. (red.), Przedsiębiorstwo odporne na kryzys, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 22. Stańczyk-Hugiet E. (2012), Przewaga konkurencyjna - ewolucja źródeł, (w:) Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 23. Urbanowska-Sojkin E. (2013), Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 24. Urbanowska-Sojkin, E. (red.) (2011), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 25. Zakrzewska-Bielawska A. (2014), Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, (w:) Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", nr 27.
 26. Zakrzewska-Bielawska A. (2016), Tworzenie i apropriacja wartości jako cel strategii relacyjnej przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 444.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu