BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Humięcki Waldemar (Agencja Nieruchomości Rolnych, były prezes), Podgórski Bogdan (Agencja Nieruchomości Rolnych)
Tytuł
Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa i stan realizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Management of State-Owned Agricultural Real Estate and Implementation of the Agricultural System Formation Act
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2017, nr 2 (175), s. 167-183, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, Dzierżawa gruntów, Przetargi, Regulacje prawne
Agricultural Property Agency of the State Treasury, Land lease, Tenders, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
Agricultural Property Agency (APA)
Abstrakt
W artykule podjęto próbę przedstawienia dotychczasowych działań ANR w zakresie realizacji zadań ustawowych i kształtowania ustroju rolnego, w tym problematyki rozdysponowania nieruchomości. Od początku działalności ANR trwale rozdysponowała 3,3 mln ha gruntów, w tym 2,7 mln ha przez sprzedaż. Obecnie po nowelizacji przepisów (Ustawa 2016/1) dzierżawa gruntów jest główną formą, gdzie zakłada się funkcjonowanie wieloletnich dzierżaw, dających możliwość użytkowania gruntów bez angażowania środków finansowych. Obecnie tendencje zmniejszania się powierzchni gruntów w dzierżawie zostały zahamowane poprzez wydzierżawienie gruntów dotychczas nierozdysponowanych i ograniczenie sprzedaży nieruchomości rolnych powyżej 2 ha. Analizę gospodarowania Zasobem i działań ANR na rynku prywatnym przeprowadzono na podstawie danych pochodzących głównie z raportów z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych, opracowań wewnętrznych i dostępnej literatury przedmiotu. Zaprezentowane wyniki analizy świadczą o dużym zaangażowaniu ANR w prywatyzację nieruchomości oraz wielu złożonych procesach, które dotyczą nieruchomości Zasobu WRSP i rynku prywatnego. (abstrakt oryginalny)

The Authors attemp to evaluate the Agricultural Property Agency's (APA) operations to date regarding the implementation of its statutory tasks, disposal of agricultural real estate and the implementation of tasks related with the formation of the agricultural system. From the very beginning of APA's operation, 3.3 million hectares of land have been permanently allocated, of which 2.7 million hectares through sales, which was the predominant form of the real estate transfer. The infrastructure of the former state-owned farms taken over by the Agency was also subject to privatization. At present, after the legislative amendments (the Act of 2016) long-term lease is the leading form of agricultural land disposal, which enables the land cultivation without engaging funds. Recently, the trend of reducing the area granted for lease has been stopped by leasing available land and limiting the sales of land, the area of which exceeds 2 ha. The following analysis was based on the data included in the APA reports, internal studies and available literature. The results presented prove the Agency's huge involvement in the process of privatisation of agricultural property. They are also a reflection of other processes which involve stateowned real estate and the private market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Góral J., Kulawik J. (2014). "Kapitalizacja subsydiów w rolnictwie". Prezentacja na konferencji "Osiągnięcia i wyzwania w gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich w 10 lata po rozszerzeniu UE", OSSA Congress k. Rawy Mazowieckiej.
  2. Humięcki W. (2016). Agencja Nieruchomości w rękach rad społecznych. Top Agrar, 7,26-28.
  3. Kulawik J. (2012). WPR w kontekście globalnym. Nakarmić głodnych. Rolnik Dzierżawca, 1, 178, 48-49.
  4. Podgórski В., Humięcki W. (2016). Kierunki gospodarowania zasobem własności rolnej skarbu państwa. Wieś i Rolnictwo, 3, 172, 163-187.
  5. Sikorska A., Ciodyk Т., Zagórski Т., Zadura A., Buks B. (2016). Rynek ziemi rolniczej - stan i perspektywy. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Nieruchomości Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  6. Raporty z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (1994-2016).
  7. Ustawa 2003. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 803. z poźn. zm.).
  8. Ustawa 2011. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 233, poz. 1382).
  9. Ustawa 2016/1. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19 października 1991 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1187 z późn. zm.).
  10. Ustawa 2016/2. Ustawa z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. z 2016 r. poz. 585).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/wir022017/08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu