BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Więcek-Janka Ewa (Politechnika Poznańska), Mierzwiak Rafał (Politechnika Poznańska), Kijewska Joanna (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Bariery w procesach sukcesyjnych polskich firm rodzinnych - próba wykorzystania protokołu podobieństwa Grey System Analysis
Barriers in the Process of Succession Polish Family Businesses - an Attempt to Use the Similarity Protocol of Grey System Analysis
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 3, s. 9-22, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Sukcesja, Wyniki badań
Family-owned business, Succession, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem zrealizowanych badań jest identyfikacja i uporządkowanie barier, jakie występują w procesie sukcesji związanych z osobą sukcesora. Cel główny podzielono na cele szczegółowe. Pierwszy związany był z identyfikacją barier napotykanych przez sukcesorów przed podjęciem decyzji o przejęciu firmy rodzinnej. Drugi polegał na empirycznej weryfikacji poziomu zagrożenia zidentyfikowanymi barierami w doświadczeniach sukcesyjnych następców. Trzeci pozwalał na wykorzystanie podstaw teorii szarych systemów (ang. Grey System Theory - GST) i metody badania podobieństwa (ang. Grey Incidence/Grey Relation Analysis - GRA) dla a) zbadania relacji miedzy poszczególnymi barierami a procesem sukcesji i określenia, które bariery mają największy wpływ na proces sukcesji; b) sprawdzenia istnienia zależności między wdrożeniem w przedsiębiorstwach planowania strategicznego a wynikiem procesu sukcesji; c) sprawdzenia istnienia zależności między istnieniem modelu biznesowego a wynikiem procesu sukcesji. (fragment tekstu)

The paper presents the Poznan University of Technology research group results of the Grey System Theory and the Grey Incidence Analysis methodology application for the study of family businesses. The Grey Systems Theory was applied to analyse the empirical data, since GST is appropriative for the small samples and qualitative data evaluation. The aim of the paper was to identify the barriers of the family businesses succession process and to assess what is the intensity of its impact on the process according to the successors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldrich H., Cliff J. (2003), The Pervasive Effects of Family on Entrepreneurship, Toward a Family Embeddedness Perspective, "Journal of Business Venturing", 18.
 2. Anderson H., Gehart D. (1992), Collaborative Therapy, Relationships and Conversation - make a Difference, Routledge, Taylor and Francis Group, London.
 3. Arnoff C.E., McClure S.L., Ward J.L. (2012), Sukcesja w firmach rodzinnych, Wydawnictwo MiP, Kraków.
 4. Astrachan J.H., Kolenko T.A. (1994), A Neglected Factor Explaining Family Business Success: Human Resource Practices, "Family Business Review", t. 7, nr 3.
 5. Astrachan J.H., Shanker M.C. (2003), Family Businesses' Contribution to the U.S. Economy: A Closer Look, "Family Business Review", t. 16, nr. 3.
 6. Barach J.A., Ganitsky J.B. (1995), Successful Succession in Family Business, "Family Business Review", t. 8, z. 2.
 7. Barnes L.B. (1988), Incongruent hierarchies: Daughters and Younger Sons as Company CEOs, "Family Business Review", March 1988, t. 1.
 8. Blake C.G., Saleh D.D. (1995), A model of family owned small business performance, "Family Business Annual", 1.
 9. Budge G.S., Janoff R.F. (1991), Succession in Women-Owned Family Businesses: A Case Study, "Family Business Review", t. 4, nr 4.
 10. Cadieux L., Lorrain J., and Hugron P. (2002), Succession in women owned family businesses: A case study, "Family Business Review", t. 15.
 11. Czakon W. (2014), Kryteria oceny rygoru metodologicznego badań w naukach o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (161).
 12. Cempel C. (2014), Teoria szarych systemów - nowa metodologia analizy i oceny złożonych systemów. Przegląd możliwości, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej", nr 63; "Organizacja i Zarządzanie".
 13. Danco L. (1975), Beyond survival - A business owner's guide for success, University Press, Cleveland.
 14. Davis J.A. (1982). The influence of life stage on father - relationships in the family firm. Doctoral dissertation, Harvard Business School.
 15. Dyer G.W. (2006), Examining the "Family Effect" on Firm Performance, "Family Business Review", t. XIX, z. 4.
 16. Dyer W.G. (2003), The Family, The Missing Variable in Organizational Research, "Entrepreneurship. Theory and Practice", t. 27, z. 4.
 17. Ganitsky J.A., Carson J.B., Doochin B.A. (1988), Entry of the next generation: Strategic challenge for family business, "Journal of Small Business Management".
 18. Handler W.C., Kram K.E. (1989), Succession in Family Firms: The Problem of Resistance, "Family Business Review", December 1988.
 19. Kepner E. (1991), The Family and the Firm: A Coevolutionary Perspective, "Family Business Review", t. 4.
 20. Klein S.B. (2000), Family businesses in Germany, Significance and structure, "Family Business Review", t. 13 (6).
 21. Lansberg I. (1988), The Succession Conspiracy, "Family Business Review", t.1.
 22. Litz R.A. (1995), The family business: Toward definitional clarity. Proceedings of the Academy of Management.
 23. Liu S., Yi L. (2006), Grey information: theory and practical applications, Springer Science & Business Media.
 24. Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne, istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 25. Sharma P. (2002), Stakeholder Mapping Technique: Toward the Development of a Family Firm Typology. Paper presented at the 62nd meeting of the Academy of Management, Denver, August.
 26. Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 27. Swagger G. (1991), Assessing the Successor Generation in Family Businesses, "Family Business Review", t. 4.
 28. Vaillant G.E. (2005), Ego Mechanisms of Defense: A Guide for Clinicans and Researchers, American Psychiatic Press, Inc. Washington.
 29. Ward J.L. (1987), Keeping the family business healthy, San Francisco, Jossey-Bass.
 30. Więcek-Janka E. (2006), Sylwetka psychofizyczna polskiego mikroprzedsiębiorcy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa".
 31. Więcek-Janka E. (2006a), Sylwetka psychofizyczna polskiego mikroprzedsiębiorcy (wyniki badań), "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", numer specjalny.
 32. Więcek-Janka E. (2011), Games and Decisions, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 33. Więcek-Janka E. (2013), Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 34. Więcek-Janka E. (2015), The Essentials of Marketing Research, Poznan University of Technology Publishing House.
 35. Więcek-Janka E. (2015a), Bariery w procesie sukcesji w opinii sukcesorów firm rodzinnych (wyniki badań), "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 7, cz. I.
 36. Więcek-Janka E., Mierzwiak R., Kijewska J. (2016) w recenzji: The Analysis of Bariers in Succession Proccesses of Family Business with the use of Grey Incidence Analysis (Polish Perspective), "OurEconomy", Maribor, Maribor University, Faculty of Economics and Business.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu