BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Badowska Sylwia (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Intencje behawioralne konsumentów-seniorów w procesie akceptacji i użytkowania dóbr technologicznych w świetle badań własnych
Behavioural Intentions of the Elderly in the Process of Acceptance and Use of a Technological Product: Empirical Research
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 2, s. 214-226, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Ludzie starsi, Nowe technologie
Consumer behaviour, Elderly people, High-tech
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31, D10, O33
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Intencje behawioralne są istotnym prognostykiem zachowań konsumenckich. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących identyfikacji intencji behawioralnych konsumentów-seniorów w procesie akceptacji i użytkowania dóbr technologicznych. Do weryfikacji celu posłużono się własnymi badaniami sondażowymi przeprowadzonymi wśród konsumentów-seniorów w latach 2014-2015. Za przedmiot badań obrano technologię telefonów komórkowych typu smartfon. Pozyskane wyniki wskazują, iż ponad połowa liczby seniorów wyraziła chęć kontynuacji dalszego użytkowania telefonów smartfon, chciałaby w przyszłości używać tego produktu regularnie w swoim życiu codziennym oraz podjęła pozytywną decyzję o kontynuacji użytkowania produktu. W obszarze intencji behawioralnych wyniki badań pozwoliły na określenie, iż użytkownicy technologii telefonów typu smartfon w wieku 60+ formułują świadomy plan w zakresie woli dalszego użytkowania produktu oraz znacząca ich liczba będzie kontynuowała użytkowanie tego dobra high-tech w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

Behavioural intentions are an important predictor of consumer behaviour. The aim of the article is to present the results of original research to identify the behavioural intentions of the elderly consumers in the process of acceptance and use of technology. To verify the research objective, survey was conducted among the elderly consumers in 2014-2015. The technology of mobile phones called 'smartphones' as a subject of the study was chosen. The obtained results indicate that more than half of the number of the elderly consumers expresses their desire to continue the further use of smartphones, would like to continue using the product regularly in everyday life and have taken a positive decision to continue the use of the high-tech product. In the behavioural intentions field, the test results allowed to determine that the elderly users of smartphones formulate a conscious plan of the will to use the product further and a significant number of them will continue to use this hightech product in future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajzen I. (1985), From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior, (w:) Kuhl J., Beckman J. (red.), Action Control: From Cognition to Behavior, Springer Verlag, New York.
 2. Ajzen I. (1991), The Theory of Planned Behavior, "Organizational Behavior and Human Decision Processes", No. 50(2).
 3. Ajzen I., Fishbein, M. (1974), Factors Influencing Intentions and the Intention-Behavior Relation, "Human Relations", No. 27(1).
 4. Ajzen I., Fishbein M. (1980), Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior, Englewood Cliffs, Prentice Hall, NJ.
 5. Badowska S., Rogala A. (2016), Konsumencka innowacyjności a zachowania konsumentów seniorów - wyniki badań, "Problemy Zarządzania", Vol. 14, nr 2(59), t. 1.
 6. Boden M.A. (1973), The Structure of Intentions, "Journal for the Theory of Social Behavior", No. 3(1).
 7. Davis F.D. (1989), Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology, "MIS Quarterly", No. 13(3).
 8. Davis F.D., Bagozzi R.P., Warshaw P.R. (1989), User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models, "Management Science"", No. 35(8).
 9. GSM Association (2016a), The Mobile Economy, 2016, http://www.gsmaintelligence.com [dostęp: 01.02.2017].
 10. GSM Association (2016b), The Global Mobile Radar October 2016, http://www.gsmaintelligence.com [dostęp: 01/02/2017].
 11. Han H., Ryu K. (2007), Moderating role of personal characteristics in forming restaurant customers' behavioral intentions: An Upscale Restaurant Setting, "Journal of Hospitality & Leisure Marketing", Vol. 15(1).
 12. Jin B.S., Yoon S.H., Ji Y.G. (2013), Development of a Continuous Usage Model for the Adoption and Continuous Usage of a Smartphone, "International Journal of Human-Computer Interaction", No. 29.
 13. Perugini M., Bagozzi R. P. (2001), The role of desires and anticipated emotions in goal-directed behaviours: Broadening and deepening the theory of planned behavior, "British Journal of Social Psychology", No. 40(1).
 14. Polska.jest.mobi 2015 (2015), Mikowska M. (red.), Jestem 3.0, http://jestem.mobi/raporty/ [dostęp: 08.02.2017].
 15. Rosales A., Fernandez-Ardevol (2016), Beyond WhatsApp: Older people and smartphones, Romanian, "Journal of Communication and Public Relations", Vol. 18, No. 1(37).
 16. Sheeran P. (2002). Intention-Behavior Relations: A Conceptual and Empirical Review, (w:) Stroebe W., Hewstone M. (Eds.), "European Review of Social Psychology", Vol. 2.
 17. Sutton S. (1998), Predicting and Explaining Intentions and Behavior: How Well Are We Doing?, "Journal of Applied Social Psychology", No. 28(15).
 18. Venkatesh V., Morris M.G., Davis G.B., Davis F.D. (2003), User acceptance of information technology: towards a unified view, "MIS Quarterly", Vol. 27, No. 3.
 19. Venkatesh V., Thong J.Y.L., Xu X. (2012), Consumer acceptance and use of information technology: extending the unified theory of acceptance and use of technology, "MIS Quarterly", Vol. 36, No. 1.
 20. Venkatesh, V., Davis, F. (2000), Theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies, "Management Science", No. 83(1).
 21. Warshaw P.R., Davis F.D. (1985). Disentangling Behavioral Intention and Behavioral Expectation, "Journal of Experimental Social Psychology", No. 21(3).
 22. Wiśniewska A. (2012), Mechanizm oddziaływania wizerunku marki na zachowania konsumentów, "Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zarządzanie", nr 39(407).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu