BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czochański Jarosław T. (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Asymetria informacji i jej znaczenie w gospodarowaniu przestrzenią
The asymmetry of information and its role in spatial management
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 37, s. 11-25, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Asymetria informacji, Gospodarka przestrzenna, Zarządzanie informacją
Information asymmetry, Spatial economy, Information management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono, nieporuszany dotychczas w polskiej literaturze z zakresu gospodarki przestrzennej, temat asymetrii informacji - jako zjawiska mającego wpływ na prowadzenie polityki przestrzennej i decyzje lokalizacyjne. Zjawisko asymetrii informacji jest przedmiotem badań nauk ekonomicznych, znanym szczególnie w dziedzinie finansów, w której zostało już dokładnie rozpoznane i opisane (Szántó, Tóth 2012). Dotyczy ono posiadania różniących się zasobów informacji przez strony (podmioty), między którymi zachodzi określona relacja - najczęściej biznesowa. Takie relacje mogą dotyczyć także gospodarowania zasobami przestrzeni. Asymetria informacji w planowaniu przestrzennym może być specjalnie wykorzystywanym instrumentem informacji i dezinformacji, umożliwiającym realizację m.in. przedsięwzięć budzących społeczne sprzeciwy. Przykłady jej stosowania dla celowego uzyskiwania efektu różnicy informacji można odnaleźć w Polsce w pracach przygotowawczych i decyzjach lokalizacyjnych odnoszących się do wielu inwestycji. Asymetria informacji wydaje się interesującym i istotnym przedmiotem badań dla gospodarki przestrzennej, którego rozpoznanie na tym polu nauki może dać ciekawe efekty naukowe i praktyczne. (abstrakt oryginalny)

The paper is dedicated to information asymmetry in spatial planning as a determinant of policy planning and location decisions. This so far unexplored topic in spatial management praxis is known from many other human activity areas, and has been already thoroughly identified and described in finance and economics (Szántó, Tóth 2012). Information asymmetry deals with varied, incompatible (incomplete and even contradictory) information scopes between the parties (entities) that remain in a definite, often business, relation. Such relationships may also apply to the managing of spatial resources, thus constituting a particular case of a 'game of space'. Handling the specific information, its distribution and disclosure of certain selected facts, is meant to achieve the expected investment and financial results. The asymmetry in the investment planning process may be deliberately used an instrument of information and misinformation, enabling the implementation of socially controversial projects. It has been already showcased in the preparatory work and location decisions for many investment projects in Poland, as exemplified by wind turbine installations, the Vistula Spit trench, or new road infrastructure (e.g. the famous dispute over the public roadway tracing across the Rospuda Valley in 2007). The information asymmetry has a large potential for being a key spatial planning research subject, with interesting scientific and practical effects. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella N. 2002. Zasady polityki gospodarczej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Akerlof G.A. 1970. The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism. Quarterly Journal of Economics, 84(3).
 3. Bertrand N., Cremer-Schulte D., Perrin M. 2015. Strategic Spatial Planning and Territorial Asymmetries. Grenoble and Greater Geneva: Two Alpine City Regions Put to the Challenge of Coherence, [W:] M. Perlik (red.), Les territoires de montagne, fournisseurs mondiaux de ressources. Mountains as Global Suppliers, Journal of Alpine Research/Revue de geographie alpinie 103-3: 1-16 (http://rga.revues.org/3104 ISSN:1760-7426).
 4. Bień F. 2007. Zarządzanie cyklem życia informacji, Boston IT Security Review, 3(4) (www.boston-review.com).
 5. Bohdan A. 2007. Dolina Rospudy - kłamstwa i manipulacje. Dzikie Życie, 3/153.
 6. Boyd J.R. 2010. The essence of Winning and Losing (http://pogoarchives.org/m/dni/john_boyd_compendium/essence_of_winning_losing.pdf).
 7. Brzezicka J. 2014. Zjawisko kaskady informacyjnej na rynku nieruchomości. Ekonomia 39.
 8. Chwiałkowski R. 2007. Obwodnicz Augustowa - czy można zrobić to dobrze? Dzikie Życie, 3/153.
 9. Chymis A., Nikolaou I.E., Evangelinos K. 2010. Environmental Information, Asymmetric Information and Financial Markets: A Game-Theoretic Approach, Centre of Planning and Economic Research 113: 1-40 (http://www.kepe.gr/pdf/D.P/dp_113.pdf).
 10. Cyglicki R., Bohdan A. 2016. Cała puszcza parkiem narodowym. Raport z monitoringu ochrony Puszczy Białowieskiej. Fundacja Greenpeace Polska i Fundacja Dzika Polska, Warszawa.
 11. Czochański J. 2013. Monitoring rozwoju regionalnego. Aspekty metodologiczne i implementacyjne, PAN KPZK, Studia, 149.
 12. Czarny E. 2006. Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 13. Detlor B. 2009. Information Management. Encyclopedia of Library and Information Sciences, Taylor & Francis. DOI: 10.1081/E-ELIS3-120043257.
 14. Dobrzycka-Krahel i in., Przekop przez Mierzeję Wiślaną czy ingerencja w bioróżnorodność Zalewu Wiślanego? Journal of Ecology and Health, 5.
 15. Dubrawski R., Zachowicz J. 1997. Kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej - pozytywy i negatywy dla środowiska Zalewu, Inżynieria Morska i Geotechnika, 5.
 16. Dziekański P. 2012. Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 24.
 17. Gajewski Ł. 2016. Spór o Puszczę Białowieską, 11 marca 2016 (http://www.eastbook.eu/2016/03/11/spor-o-puszcze-bialowieska/).
 18. Griffin R.W. 2009. Podstawy zarządzania organizacjami. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 19. Joule R.-V., Beauvois J.-L. 2006. Gra w manipulacje. Wywieranie wpływu dla uczciwych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 20. Ledyard J.O. 2008. "Market failure". The New Palgrave Dictionary of Economics. Second Ed. Palgrave Macmillan. The New Palgrave Dictionary of Economics Online. (http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_M000056. doi:10.1057/9780230226203.1029; dostęp: 1.01.2017).
 21. Lightfoot G., Wiśniewski T.P. 2014. Information Asymmetry and Power in a Surveillance Society. University of Leicester (https://ssrn.com/abstract=2383166 lub http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2383166).
 22. Lindsay P.H., Norman D.A. 1991. Procesy przetwarzania informacji u człowieka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 23. Lord A. 2009. The Community Infrastructure Levy: An Information Economics Approach to Understanding Infrastructure Provision under England's Reformed Spatial Planning System. Planning Theory & Practice, 10, 3.
 24. Sas-Bojarska A. 2009. Rospuda - studium ochrony i kształtowania krajobrazu. Wydz. Architektury PG. Mnsc.
 25. Sas-Bojarska A. 2009. Dylematy planisty przestrzennego - czy przekopać Mierzeję Wiślaną. Problemy Ocen Środowiskowych, 1(44).
 26. Szántó Z., Tóth I.J. 2015. Information asymmetry in politics and the idealtypes of corruption. Ekonomske Ideje i Praksa, 18.
 27. Wesołowski T. i in. 2016. Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej: mity i fakty. Głos w dyskusji (www.forestbiology.org (2016), Article, 1: 1-12).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu