BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowska Marta (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Model wprowadzania zmiany w kontekście sytuacji sukcesyjnej przedsiębiorstw rodzinnych
The Model of Change in the Context of Succession of Family Businesses
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 3, s. 49-59, bibliogr. 21 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Sukcesja, Zmiany organizacyjne
Family-owned business, Succession, Organisational change
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sukcesja jest procesem niezwykle turbulentnym. Może zachodzić w sposób łagodny, najczęściej jednak ma przebieg burzliwy i pełen skrajnych emocji. Polscy przedsiębiorcy z sektora branży rodzinnej przyzwyczajają się do myśli o przekazaniu firmy kolejnym pokoleniom. Raport THINK THANK wskazuje, że 70% nestorów planuje sukcesję, jednak zaledwie 10% z nich przygotowało jej plan i sformalizowało pisemnie [2013, ss. 10-11]. Niezaprzeczalnie sukcesja jest procesem zmiany w przedsiębiorstwie. W niniejszej publikacji autorka przedstawi jeden z modeli wprowadzania zmiany, który może zostać zastosowany podczas sytuacji sukcesyjnej przedsiębiorstwa rodzinnego. (fragment tekstu)

Article aims to study the succession as a process of change occurring in accordance with the theory of change management. Organizational transformations can be modeled in many ways that differ in their approach understanding and driving factors. Author presents a dialectical model as one of the ways to implement change in the family business which is the assumption of power by the successor of the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronoff C.E., McClure S.L., Ward J.L. (2012), Family Business Succession, Wydawnictwo MiP, Kraków.
 2. Carr D.K., Hard K.J., Trahant W.J. (1998), Zarządzanie procesem zmian, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Czerska Z. (2011), Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
 4. Grouard B., Meston F. (1997), Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa.
 5. Grzesiuk K. (2007), Modele procesu zmian, "Roczniki Nauk Społecznych KUL: Ekonomia i Zarządzanie", Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 6. Harvard Business School (2003), Zarządzanie zmianą i okresem przejściowym, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 7. Krzyżanowski L. (1994), Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 8. Kotter J.P. (1995): Leading Change: Why Transformation Efforts Fail, "Harvard Business Review", March-April.
 9. Malara Z. (2001), Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 10. May P., Lewandowska A. (2014), Stawka większa niż biznes, Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A., Warszawa.
 11. Pawłowska M. (2015), Konflikty towarzyszące sukcesji w firmach rodzinnych - studium przypadku, [w:] Firmy rodzinne - doświadczenia i perspektywy zarządzania, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 7, cz. I, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
 12. Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 13. Raport THINK THANK (2013), Sukcesja jako projekt i proces, wyd. II, Warszawa.
 14. Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Schaffer R.H., Thomson H.A. (1992), Successful Change Programs Begin with Results, "Harvard Business Review", January-February.
 16. Słownik współczesnego języka polskiego (1996), Wydawnictwo WILGA, Warszawa.
 17. Sobka M. (2014), Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 18. Sułkowski Ł., Marjański A. (2011), Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa.
 19. Więcek-Janka E. (2006), Zmiany i konflikty w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 20. Więcek-Janka E. (2013), Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 21. Zarębska A. (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu