BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyż Teresa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Hauke Jan (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie struktury systemu regionalnego
The Use of Taxonomic Methods in the Analysis of the Structure of the Regional System
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 25, s. 29-45, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Metody taksonomiczne, Regionalizacja
Taxonomic methods, Regionalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest zastosowanie metod taksonomii numerycznej w badaniu makrostruktury regionalnej i ocena ich możliwości analitycznych. W pierwszej części pracy przedstawiono opis matematyczno-statystyczny dwóch metod: (1) metody delimitacji układów powiązań opartej na kryterium największego przepływu Nystuena i Daceya (1961), (2) metody identyfikacji istotnych relacji w systemie regionalnym na zasadzie maksymalizacji współczynnika determinacji, opracowanej przez Holmesa i Haggetta (1977). W drugiej części pracy wykorzystano równolegle proponowane metody dla określenia makrostruktury regionalnej Polski na podstawie międzyregionalnych przepływów migracyjnych. Dokonano również oceny wyników poznawczych uzyskanych w analizie makrostruktury regionalnej w aspekcie metodologicznym i empiryczno-diagnostycznym. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is the use of numerical taxonomy methods in the study of the macrostructure of regional system and evaluation of their analytical capabilities. In the first part of the paper a mathematical-statistical description of two methods is presented: (1) the method of the largest flow of Nystuen and Dacey (1961), (2) the method of maximizing of the coefficient of determination, developed by Holmes and Haggett (1977). In the second part of paper the proposed methods were parallelly applied in the analysis of the Polish regional macrostructure based on interregional migration flows. The evaluation of the cognitive results in the of analysis of regional macrostructure is considered. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beauguite L. (red.) 2011. Divisions of the world according to flows and networks. Euro Broad Map. Work Package, 5. Seventh Framework Program, European Union.
 2. Bielecka K. 1962. Badania Johna Weavera nad strukturą przestrzenną rolnictwa. Przegląd Geograficzny, 34, 4: 773-779.
 3. Chojnicki Z. 1961. Analiza przepływów towarowych w układzie międzywojewódzkim. KPZK PAN, Studia, 1.
 4. Chojnicki Z., Czyż T. 1972. Zmiany struktury regionalnej Polski w świetle przepływów towarowych w latach 1958-1966. Studia KPZK PAN, 40.
 5. Chojnicki Z., Czyż T. 1978. Struktura przestrzenna systemu wojewódzkiego w świetle powiązań migracyjnych. Archiwum Problemu Międzyresortowego, 28. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 6. Domański R. 1970. Syntetyczna charakterystyka obszaru. Na przykładzie Okręgu Przemysłowego Konin-Łęczyca-Inowrocław. PWN, Warszawa.
 7. Holmes J.H., Haggett P. 1977. Graph theory interpretation of flow matrices: a note on maximization procedures for identifying significant links. Geographical Analysis, 9: 388-399.
 8. Klapka P., Halas M., Tonev P., Bednar M. 2013. Functional regions of Czech Republic: Comparison of simpler and more advanced methods of regional taxonomy. Acta Universtitatis Polackianae Olumecensis - Geographica, 44, 1: 45-57.
 9. Nystuen J.D., Dacey M.F. 1961. A graph theory interpretation of nodal regions. Papers, Regional Science Association, 7: 29-42.
 10. Nystuen J.D., Dacey M.F. 1968. A graph theory interpretation of nodal regions. Geographia Polonica, 15: 135-151.
 11. Potrykowska A. 1983. Współzależności między dojazdami do pracy a strukturą społeczną i demograficzną regionu miejskiego Warszawy w latach 1950-1973. Dokumentacja Geograficzna, 2.
 12. Rocznik Statystyczny Województw. 2012. GUS, Warszawa.
 13. Weaver J.C. 1954. Crop-combination regions in the Middle West. Geographical Review, 44: 175-250.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.25.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu