BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lysenko-Ryba Kateryna (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Bąk Artur
Tytuł
Aspekty prawne logistyki zwrotnej
Legal Aspects of Reverse Logistics
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 65, s. 25-35, rys.,tab., bibliogr.15 poz.
Tytuł własny numeru
Modelowanie procesów i systemów logistycznych
Słowa kluczowe
Logistyka zwrotna, Sprzedaż konsumencka, Klient
Reverse logistics, Consumer sale, Customer
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Parlament Europejski
European Parliament
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Logistyka zwrotna jest obszarem, który do tej pory nie był częstym przedmiotem zainteresowania środowiska naukowego ani biznesu. Sprawny system zarządzania zwrotami i reklamacjami przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz podnosi poziom obsługi klienta. Obecnie rynek ulega ciągłym przekształceniom i staje się bardziej wymagający. Menedżerowie w wielu branżach zaczynają dostrzegać, że działania podejmowane przez jednego członka łańcucha dostaw mają wpływ na rentowność pozostałych. Najczęstszym powodem, dla którego firmy decyduje się na odwrócenie łańcucha dostaw, jest obniżenie kosztów poprzez ponowne wykorzystanie produktów i komponentów, które zostały zwrócone od ostatecznego miejsca konsumpcji do producenta. Drugą przyczyną jest wzrost sprzedaży przez Internet, gdzie prawdopodobieństwo zwrotów występuje o wiele częściej. W celu zapewnienia właściwej obsługi posprzedażowej firmy muszą inwestować w odpowiednie narzędzia, które będą obsługiwać zwroty i reklamacje składane przez klientów. Niestety, często zdarza się, że logistyka zwrotna nie jest brana pod uwagę podczas planowania strategicznego w przedsiębiorstwie, co skutkuje błędami w koordynowaniu tych procesów.

The research purpose of this article is to present the returns market and consumer complaints in Poland. The first part describes the general assumptions of reverse logistics and the benefits that the companies may receive. It also presents some differences in treatment of the concept of reverse logistics in the United States and in Poland. The second part focuses on the legal provisions that regulate the processes between the consumer and the producer at the time of returns and complaints. The last part introduces a comparative analysis between returns and complaints.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alshamsi A., Diabat A., A reverse logistics network design, "Journal of Manufacturing Systems" 2015, vol. 37, part 3.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (32011L0083 Eurlex. europa.eu).
 3. Dyrektywa 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.
 4. Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.
 5. Fleischmann M., Bloemhof-Ruwaard J.M., Dekker R., van der Laan E.A., van Nunen J.A.E.E., van Wassenhove L.N., Quantitative models for reverse logistics, "A Review European Journal of Operational Research" 1997, no. 103
 6. Godyń M., Wpływ zmian w zakresie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy wprowadzonych przez ustawę o prawach konsumenta na branżę e-commerce, "Przegląd Prawa i Orzecznictwa", Warszawa 2014.
 7. Greve C., Davis J., An Executive Guide to Reverse Logistics, How To Find Hidden Profits by Managing Returns, Greve-Davis, 2012.
 8. Horovitz J., Strategia obsługi klienta, PWE, Warszawa 2006.
 9. Mazurek-Łopacińska K., Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
 10. Rogers D.S., Tibben-Lembke R.S., Going backwards: Reverse Logistics Trends and Practices, Reverse Logistics Executive Council, Pittsburgh, PA 1999.
 11. Sadowski A., Reverselogistics w terminologii logistycznej, "Logistyka" 2006, nr 4.
 12. Stock J., Speh T., Shear H., "Many Happy (Product) Returns", "Harvard Business Review" 2002, vol. 80, no. 7.
 13. Szołtysek J., Logistyka zwrotna, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009
 14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 683).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu