BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Katarzyna (Politechnika Poznańska), Dewicka Aleksandra (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Funkcjonowanie przedsiębiorstw rolno-ogrodniczych jako firm rodzinnych - specyfika sukcesji
Functioning Agricultural Holding as a Family Business : Specifis of Succession
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 3, s. 73-82, rys., bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Przedsiębiorstwo rolne, Sukcesja
Family-owned business, Agricultural enterprises, Succession
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przykład gospodarstw rolno-ogrodniczych jako przedsiębiorstw rodzinnych ilustruje pokoleniowość wraz z zaangażowaniem dużej ilości krewnych do prowadzenia biznesu. Wartości i tradycje są podstawą do zarządzania firmą w sposób rentowny oraz ciągłego jej rozwijania. Bowiem skuteczne zarządzanie firmą rodzinną jest determinowane przez konieczność uwzględniania cyklu życia członków rodziny i firmy, przy czy organizacje rodzinne należy uznać za wartościowy element sektora przedsiębiorczości, którego rozwój powinien być wspierany. Złotym środkiem zdaje się być zachowanie równowagi pomiędzy zaangażowaniem rodziny, wartościami wyznawanymi przez członków a realizacją celów. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to present the nature of agricultural holding as a family business. Authors shows advantages and disadvantages of working in a family. The analysis of research results illustrated changes and tradition of management in agricultural sector. Succession is also mentioned in this work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gorlach K., (2009), W poszukiwaniu równowagi, Polskie rodzinne gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  2. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
  3. Kaługa I., 2009, Korzyści dla rolnictwa wynikające z gospodarowania na obszarach Natura 2000, Wydawca Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
  4. Kowalewska A., (2009), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, PARP, Warszawa.
  5. Kulawik J. (2006), Kredytowanie i opodatkowanie rolnictwa oraz ubezpieczenia rolnicze, [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2005 roku, IERiG, Warszawa.
  6. Nogalski B., Białas T., Czapiewski M., (1993), Zarządzanie w różnych formach własności, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  7. Popłowski W., (2003), Finansowa pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Inicjatyw Menadżerskich, Instytut Biznesu w Kaliszu, Toruń.
  8. Sadłowska-Wrzesińska J. (2014), Bezpieczeństwo behawioralne (BBS), społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i dialog społeczny - współczesne wyzwania bezpieczeństwa pracy, [w:] Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
  9. http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/487/493/8248.pdf dostęp 13.01.2016
  10. http://www.edufin.pl/index.php/component/k2/item/25-finanse-w-gospodarstwie-wiejskim-cz-i, dostęp 09.02.16
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu