BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikora Jakub (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Gródek-Szostak Zofia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Szeląg-Sikora Anna (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Niemiec Marcin (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Stosowanie modelu open innovation w opinii przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego
Applying the Open Innovation Model in the Opinion of Agricultural Sector Enterprises
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 271-275, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Otwarte innowacje, Przedsiębiorczość, Konkurencja, Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze, Wyniki badań
Open innovation, Entrepreneurship, Competition, Agri-food company, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D8, D81, D83, Q5, Q59
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie istoty modelu innowacji otwartych w sektorze rolno-spożywczym oraz prezentacja wyników badania wśród małopolskich przedsiębiorców w zakresie oceny wykorzystania koncepcji w praktyce. Badaniem objęto 58 podmiotów. Świadomość istnienia i praktycznego zastosowania modelu innowacji otwartych była stosunkowo niewielka.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to approximate the essence of the open innovation model in the agro-food sector and to present the results of the survey among Malopolska entrepreneurs in the field of assessment of the use of concepts in practice. The study covered 58 entities. The awareness of the existence and practical application of the open innovation model was relatively small.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Almirall Esteve, Ramon Casadesus-Masanell. 2010. "Open versus closed innovation: a model of discovery and divergence". Academy of Management Review 35 (1): 27-47.
 2. Brasili Cristina, Roberto Fanfani. 2006. Agri-food districts: theory and evidence. The New European Rurality: Strategies for Small Firms. Cornwall: MPG Books Ltd.
 3. Chesbrough Henry William. 2001. Open innovation. Boston, Massachusetts: Harvard Business School
 4. Chiaroni Davide, Vittorio Chiesa, Federico Frattini. 2011. "The open innovation journey: how firms dynamically implement the emerging innovation management paradigm". Technovation 31 (1): 34-43.
 5. Gródek-Szostak Zofia. 2016. Stosowanie koncepcji User-Driven Innovation w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. [W] Zarządzanie jakością w administracji i biznesie, red: P. Celeja, M. Kaczmarek, 75-88. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas".
 6. Gródek-Szostak Zofia, Danuta Kajrunajtys, Agnieszka Chęcińska-Zaucha. 2016a. Wpływ instytucji otoczenia biznesu na zarządzanie procesem transferu technologii w przedsiębiorstwie. [W] Procesy w organizacji - wybrane aspekty, red. nauk. Ewa Mazur-Wierzbicka, s. 33-46, Szczecin: ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna.
 7. Gródek-Szostak Zofia, Anna Szeląg-Sikora, Danuta Kajrunajtys. 2016b. "Profesjonalizacja usług doradczych wspierających kreatywność i innowacje w organizacji". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie 12: 66-76.
 8. Jongen Wim. 2005. Innovation in agri-food systems: product quality and consumer acceptance. Wageningen: Academic Publication.
 9. Juchniewicz Małgorzata. 2014. "Model otwartych innowacji w przemyśle spożywczym: skala i znaczenie zjawiska". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3: 107-118.
 10. Kozarkiewicz Alina. 2010. "Współczesne trendy w innowacyjności - w kierunku otwartych innowacji". Przegląd Organizacji 5: 20-21.
 11. Szeląg-Sikora Anna, Zofia Gródek-Szostak, Michał Cupiał, Jakub Sikora. 2016. "Rola usług doradczo- -informacyjnych w rozwoju agrobiznesu". Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 200-215.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3260
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu