BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Determinanty intencji przedsiębiorczych potencjalnych sukcesorów firm rodzinnych
Determinants of Entrepreneurial Intentions Potential Successors of Family Businesses
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 3, s. 93-104, tab., bibliogr. 28 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Sukcesja, Przedsiębiorczość, Wyniki badań
Family-owned business, Succession, Entrepreneurship, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zweryfikowanie determinant intencji przedsiębiorczych potencjalnych sukcesorów firm rodzinnych. Zostanie to dokonane przez sprawdzenie, czy takie czynniki jak: poczucie indywidualizmu, postrzeganie przedsiębiorczości przez osoby z otoczenia oraz realizowany przez państwo poziom opieki społecznej mają wpływ na deklarowane intencje przedsiębiorcze potencjalnych sukcesorów firm rodzinnych oraz ich rówieśników, w których rodzinach nie ma przedsiębiorców. (fragment tekstu)

Family businesses are an important factor affecting the implementation of economic growth. It is very important for economy to lead to their long-lasting survival. But to reach it the existence of entrepreneurial intention of family businesses' successors is needed. There are three groups of factors that can influence it: internal feeling of person, closer and further environment. The aim of this article is to find determinants of entrepreneurial intentions of future successors of family businesses. This will be done by checking influence such factors as: individualism, the attitude toward entrepreneurship, and social welfare on the declared intentions of the entrepreneurial potential successors of family businesses and their peers, where families do not have entrepreneurs. It will be tested in a survey conducted in 2013 on a group of 887 Polish students of secondary schools. The data from linear regression from both groups next will be compared. On this basis it can be concluded that entrepreneurial intentions in both groups affected by the same factors (individualism and the attitude toward entrepreneurship). However, their impact on potential successors is stronger. Also, the level of the declared entrepreneurial intentions in this group is higher. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aidukaite J. (2009), Old Welfare States and New Welfare Regimes in Eastern Europe: Challenges or Implications?, "Communist and Post-Communist Studies", nr 42.
 2. Beckhard R., Dyer W. (1983), Managing Continuity in the Family-Owned Business, "Organizational Dynamics", z. 12, nr 1.
 3. Donnelly R. (1964), The Family Business, "Harvard Business Review", z. 42, nr 4.
 4. Esping-Andersen G. (1990), The Tree Words of Welfare Capitalism, Cambridge: Polity Press.
 5. Furrer O., Liu B., Sudharshan D. (2000), The Relationships between Culture and Service Quality Perceptions: Basis for Cross-Cultural Market Segmentation and Resource Allocation, "Journal of Service Research", z. 4, nr 2.
 6. Gartner W.B., Shaver K.G., Gatewood E. i in. (1994), Finding the Entrepreneur in Entrepreneurship, "Entrepreneurship Theory and Practice", z. 18, nr 1.
 7. Hardy J. (2013), The Family vs. The Family Business, "Business in Calgary", z. 23, nr 7.
 8. Hofstede G. (1980), Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values, Beverly Hills, CA: Sage Publications.
 9. Hofstede G. (2001), Culture's Consequences (2 ed.), Thousand Oaks: Sage Publications.
 10. Kibler E. (2013), Formation of Entrepreneurial Intentions in a Regional Context, "Entrepreneurship & Regional Development", z. 25, nr 3-4.
 11. Kowalewska A. (red.) (2009), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i zagrożenia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 12. Hofstede G., Hofstede G., Minkov M. (2010), Cultures and Organizations: Software of the Mind (3 ed.), USA: McGraw Hill.
 13. Krueger N.F. (1993), The Impact of Prior Entrepreneurial Exposure on Perception of New Venture Feasibility and Desirability, "Entrepreneurship Theory and Practice", z. 18, nr 1.
 14. Lee C.S. (2013), Welfare States and Social Trust, Comparative Political Studies, z. 46, nr 5.
 15. Mitchell R.K., Smith J.B., Morse E.A. i in. (2002), Are Entrepreneurial Cognitions Universal? Assessing Entrepreneurial Cognition Across Cultures, "Entrepreneurship: Theory & Practice", z. 26, nr 4.
 16. Moreno L. (2010), Welfare Mix, CSR and Citizenship, "International Journal of Sociology and Social Policy", nr 30.
 17. Morris M.H., Avila R.A., Allen J. (1993), Individualism and the Modern Corporation: Implications for Innovation and Entrepreneurship, "Journal of Management", z. 19, nr 3.
 18. Rantanen T., Toikko T. (2014), Entrepreneurship, Social Welfare, and Cultural Values: Young People's Social Attitudes in Finland, "Advances in Business-Related Scientific Research Journal", z. 5, nr 1.
 19. Rantanen T., Pawlak A., Toikko T. (2015), The Significance of Social Welfare Attitudes in Young People's Entrepreneurial Intention, "Entrepreneurial Business and Economic Review", z. 3, nr 1.
 20. Rogoff E.G., Heck R.K.Z. (2003), Evolving Research in Entrepreneurship and Family Business: Recognizing Family as the Oxygen that Feeds the Fire of Entrepreneurship, "Journal of Business Venturing", z. 18, nr 5.
 21. Sharma P., Irving P.G. (2005), Four Bases of Family Business Successor Commitment: Antecedents and Consequences, "Entrepreneurship Theory and Practice", z. 29, nr 1.
 22. Surdej A., Wach K. (2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa.
 23. Ugwu F.O., Ugwu C. (2012), New Venture Creation: Ethnicity, Family Background and Gender as Determinants of Entrepreneurial Intent in a Poor Economy, "Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business", z. 4, nr 4.
 24. Ullah H., Dean B.S., Kaleem M. (2011), A Study of Owner's Inherited Factors Affecting Entrepreneurial Orientation in Khyber Pakhtunkhwa-Pakistan, "Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business", t.3, nr 1.
 25. Venter E., Boshoff C., Mass G. (2005), The Influence of Successor-Related Factors on the Succession Process in Small and Medium-Sized Family Business, "Family Business Review", z. 18, nr 4.
 26. Wärneryd K.E. (1998), The Pschychology of Innovative Entrepreneurship, [w:] van Raaij W.F., van Veldhoven G.M., Wärneryd K.E. (red.), Handbook of Economic Psychology, Kluwer, Dordrecht.
 27. Xavier S., Roland D.K., Jacqui K. i in. (2013), Global Entrepreneurship Monitor 2012 Global Report, Babson, Universidad del Desarrollo & University Tun Abdul Razak, GEM.
 28. Zahra S.A., Hayton J.C., Salvato C. (2004), Entrepreneurship in Family vs. Non-Family Firms: A Resource-Based Analysis of the Effect of Organizational Culture, "Entrepreneurship: Theory & Pratcice, z. 28, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu