BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewska-Nieckarz Małgorzata (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Transfer wartości w procesie sukcesji firmy rodzinnej
Transfer of Values in the Process of Succession
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 3, s. 105-121, rys., tab., bibliogr. 40 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Sukcesja, Wartości w biznesie, Przedsiębiorstwo rodzinne
Succession, Values ​​in business, Family-owned business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest uchwycenie istoty wpływu zmian społecznych, kulturowych i technologicznych, które wpływają na wartości i funkcjonowanie rodzinnego biznesu. (fragment tekstu)

The purpose of the article is to give an insight to the problem of the transfer of values in the process of succession. The family values, the business values and the personal values are all influenced by the changes in society (eg. alternative models of family), culture (different models of life) and technology (eg. enabling model LAT - living apart together), which subsequently impacts the management and running of a family firm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogunia-Borowska M. (red), (2015), Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, Wyd. Znak, Kraków.
 2. Cudak H., (2010), Uwarunkowania międzypokoleniowego przekazu wartości w rodzinie, [w:] Muszyński W (red.), (2010), Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana, Wyd. Adam Marszałek, Warszawa.
 3. Cudak S., (2010), Przekaz systemu wartości w środowisku rodzinnym, [w:] Muszyński W (red.), (2010), Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana, Wyd. Adam Marszałek, Warszawa.
 4. Encyklopedia PWN, (2006), PWN, Warszawa.
 5. Doniec R., (2013), Rodzina polska jako środowisko życia i wychowania w XXI wieku - indywidualne doświadczenia i interpretacje, [w:] "Horyzonty wychowania", Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013, vol.12, No 24.
 6. Fleming Q.R., (2006), Tajniki przetrwania firmy rodzinnej. Jak uniknąć siedmiu grzechów głównych, Helion. Gliwice.
 7. IFR, Ulotka informacyjna, 2015.
 8. Jabłoński D., Ostasz L., (2001), O rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie. Perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej, Adiaphora, Olsztyn.
 9. Jabłoński D., Ostasz L.,(2006), Mapa wzorców kulturowych, Adiafora, Olsztyn.
 10. Jeżak J., (2014), Przedsiębiorczość rodzinna na świecie - rola i znaczenie oraz cechy specyficzne, [w:] Przedsiębiorstwa rodzinne w Polce, znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne problemy rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Klimek J., (2014), Etyka w przedsiębiorstwach rodzinnych, [w:] Sobiecki R.,(red.), Przedsiębiorstwo rodzinne w gospodarce globalnej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 12. Koładkiewicz I., (2015), System nadzoru w firmie rodzinnej, Poltext, Warszawa.
 13. Kosewski M., (2008), Wartości, godność i władza, Vizja Press &IT, Warszawa.
 14. Kotowska I.E., (2009), Zmiany aktywności zawodowej kobiet, a modele rodziny w Europie, [w:] Sikorska M., Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 15. Krajenta-Kopeć A., (2014), Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie rodzinnej, [w:] Jeżak J., Przedsiębiorstwa rodzinne w Polce, znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne problemy rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. Kubicki P., (2009), Przemiany ojcostwa we współczesnej Polsce, [w:] Sikorska M., Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością, Wyd. Uniwersytetu warszawskiego, Warszawa.
 17. Łaciak B. (2011), Obraz świata i dzieciństwa w podręcznikach szkolnych, [w:] Łaciak B. (red.), Nowe społeczne wymiary dzieciństwa, Wyd. Akademickie "Żak", Warszawa.
 18. Łaciak B. (2011), Komercyjne przemiany współczesnego dzieciństwa, [w:] Łaciak B. (red.), Nowe społeczne wymiary dzieciństwa, Wyd. Akademickie "Żak", Warszawa.
 19. Machtyl K., (2010), Pierwszy nauczyciel. Rodzina jako drogowskaz w procesie partycypacji w kulturze, [w:] Muszyński W., Wartości kulturowe w rodzinie: założenia, realia i egzemplifikacje, wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 20. Marzec H. (2006), Dobrobyt materialny szansą czy zagrożeniem wychowania w rodzinie, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski.
 21. Mead M., (1978), Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawa.
 22. Mec A., (2010), Wartości przekazywane przez współczesnych dziadków, [w:] Muszyński W (red.), 2010, Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana. Wyd. Adam Marszałek, Warszawa.
 23. Miluska J., (2014), Kulturowa różnorodność rodziny, [w:] Janicka I. Liberska H., (red.) Psychologia rodziny, PWN, Warszawa.
 24. Misiewicz M., (2015), Rodzina "pokolenia sieci", [w:] Zimny J.(red.),(2015), Rodzina. Fundamenty i pedagogika, KUL w Lublinie, Stalowa Wola.
 25. Pabjan B., (2014), Rodzina i biznes rodzinny, [w:] Safin K., Pluta J., Pabjan B., (2014), Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych, Difin, Warszawa.
 26. Piątkowska T.B., (2014), Cyfrowi tubylcy i cyfrowi emigranci. Pytania o drogi wychowania, [w:] Gładysz E. (red.) Młode pokolenia wobec zagrożeń współczesnego świata, Wyd. Studio Poligraficzne Edytorka, Warszawa.
 27. Pietruszka L., (2015), Wychowanie dzieci w rodzinach ubogich, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 28. Pluta J., (2014), Sytuacja sukcesji, [w:] Safin K., Pluta J., Pabjan B.,(2014),Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych, Difin, Warszawa.
 29. Safin K., (2015), Potencjał sukcesyjny polskich przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] Marjański A., Contreras-Loera R. (red.), "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" Tom XVI, z.7, cz.1., Wyd. SAN, Łódź.
 30. Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny, (2008), PWN, Warszawa.
 31. Stachowicz-Stanusch A., (2007), Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Wyd. Helion, Gliwice.
 32. Sułkowski Ł. (red.), (2005), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Toruń.
 33. Sułkowski Ł., Marjański A., (2011), Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 34. Surdej, A., Wach K., (2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji. Difin, Warszawa.
 35. Szczepański, J, (1972), Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa.
 36. Szlendak T., (2015), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa.
 37. Trąbka A., (2014), Tożsamość rekonstruowana. Znaczenie migracji w biografiach Third Culture Kids, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 38. Wach K., (2014), Familiness and BornGlobals: RapidInternationalisationamongPolish Family Firms, [in:] Journal of Intercultural Management, vol. 6, no. 3, September 2014.
 39. Więcek-Janka E., (2013), Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi, nr 488 Rozprawy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 40. Więcek-Janka E., (2015), Bariery w procesie sukcesji w opinii sukcesorów firm rodzinnych (wyniki badań), [w:] Marjański A., Contreras-Loera R. (red.), "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" Tom XVI, z.7, cz.1. Wyd. SAN, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu